Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 2002
295 s.

objednat
ISBN 80-7007-164-8 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 275-277
Logika - pojednání
000055760
OBSAH // Úvodní poznámka...xi // Poděkování...xiii // Úvodní konvence...xiv // 1 HISTORICKO-KRITICKÝ ÚVOD...3 // 1.1 Aristotelův model logiky...4 // 1.1.1 Zdůvodnění logické platnosti...4 // 1.1.2 Diagramová sémantika...6 // 1.1.3 Ontologická neutralita...7 // 1.2 Logika transcendentálni a logika výpočetní...9 // 1.2.1 Axiomaticko-deduktivní metoda...10 // 1.2.2 Mathesis universalis...12 // 1.2.3 Různé interpretace subjekt-predikátové větné formy...14 // 1.3 Algebra logiky...16 // 1.3.1 Algebra tříd...16 // 1.3.2 Algebra výroků...18 // 1.3.3 Algebra relací...20 // 1.4 Cíle a přednosti pojmového písma...22 // 1.4.1 Schroderův přízrak...24 // 1.4.2 Subsumpce a podřazení...26 // 1.4.3 Vliv Peanův...28 // 1.5 Logické základy aritmetiky...31 // 1.5.1 Tři obecné poznámky ? interpretaci Fregova díla...33 // 2 GOTTLOB FREGE...35 // 2.1 Život...35 // 2.1.1 Studium...35 // 2.1.2 Privatdozent...36 // 2.1.3 Extraordinarius...37 // 2.1.4 Krize...38 // 2.1.5 Honorarordinarius...41 // 2.1.6 Paradox...42 // 2.1.7 Život po paradoxu...43 // 2.2 Osobnost...45 // 2.2.1 Alfréd...45 // 2.2.2 Posluchači...46 // 2.2.3 Cesta ? moři...48 // Logika Gottlob a Frega // • • • // vin // 2.2.4 Wittgenstein...49 // 2.2.5 Pozůstalost...51 // 2.2.6 Politika...52 // 3 PRAVDA...55 // 3.1 Norma...56 // 3.1.1 Předmět logiky...58 // 3.1.2 Jednoduchost pravdy...59 // 3.1.3 Tvrzení...61 // 3.1.4 Myšlenka...64 // 3.1.5 Tvrdící síla...65 // 3.1.6 Wittgensteinova
námitka...67 // 3.2 Logika výroků...70 // 3.2.1 Zbytnost pravdy...71 // 3.2.2 Tvrzení, otázka, rozkaz...74 // 3.2.3 Popření...76 // 3.2.4 Komplexní myšlenky...78 // 3.2.5 Funkcionální model výrokové logiky...81 // 3.2.6 Externí a interní pojem pravdy... 83 // 3.2.7 Kalkulizace logiky výroků...85 // 4 SUBSTITUCE...89 // 4.1 Funkce...89 // 4.1.1 Nesouditelný obsah...91 // 4.1.2 Flolismus...93 // 4.1.3 Inference a substituce...96 // 4.1.4 Pojem a představa...98 // 4.1.5 Syntakticko-sémantické kategorie...101 // 4.1.6 Funkce a její hodnota...104 // 4.2 Kvantifikace...106 // 4.2.1 Ostrost pojmu...108 // 4.2.2 Univerzum diskurzu...109 // 4.2.3 Kvantifikátor...111 // 4.2.4 Obecný substituční princip...112 // 5 IDENTITA...117 // 5.1 Smysl a význam...118 // 5.1.1 Znovurozpoznání...120 // 5.1.2 Leibnizův princip...122 // Obsah // ix // 5.1.3 Způsob danosti...124 // 5.1.4 Nepřímý kontext...126 // 5.1.5 Pravdivostní potenciál...128 // 5.1.6 Kontextuální závislost...130 // 5.1.7 Rozpad významu...134 // 5.1.8 Atomismus...136 // 5.1.9 Kompozicionalita...140 // 5.2 Logika predikátů...143 // 5.2.1 Předmětný obor...143 // 5.2.2 Jednoduchý model aritmetiky...146 // 5.2.3 Vyloučený třetí...147 // 5.2.4 Nepřímá povaha významu...151 // 5.2.5 Substituční kvantifikace...152 // 5.2.6 Jazyk logiky predikátů...156 // 5.2.7 Interpretace logiky predikátů...158 // 5.2.8 Kalkulizace logiky predikátů...160 // 6 ČÍSLO...163 // 6.1 Deskripce...164
// 6.1.1 Poznání deskripcí...166 // 6.1.2 Existence...168 // 6.1.3 Presupozice...171 // 6.1.4 Kanonický designátor...174 // 6.1.5 Deskriptor...177 // 6.1.6 Mýtus subjektivního...179 // 6.1.7 Sémantický platonismus...182 // 6.2 Abstrakce...185 // 6.2.1 Psychologická abstrakce...185 // 6.2.2 Agregát...189 // 6.2.3 Adjektivní strategie...192 // 6.2.4 Substantívni strategie...194 // 6.2.5 Logická abstrakce...196 // 6.2.6 Průběh hodnot...199 // 6.2.7 Funkce jako abstraktum...201 // 6.2.8 Smysl jako abstraktum...204 // 7 FORMA...209 // 7.1 Grundgesetze...209 // 7.1.1 Základní pravdivostní funkce...209 // x // Logika Gottloba Frega // 7.1.2 Abstrakter a § 10...212 // 7.1.3 Axiomatický systém Grundgesetze...215 // 7.1.4 Odvozené funkce...218 // 7.1.5 Anzahl...221 // 7.1.6 Ancestral...224 // 7.1.7 Předmětný obor Grundgesetze...227 // 7.1.8 Russellova antinomie...229 // 7.1.9 Frege’s Way Out...231 // 7.2 Struktura...234 // 7.2.1 Korespondence s Hilbertem...234 // 7.2.2 Formální a materiální teorie...238 // 7.2.3 Konzistence jako kritérium smyslu...240 // 7.2.4 Logika s abstrakcí...244 // 7.2.5 Číslo po paradoxu...248 // 7.2.6 Peanova aritmetika...251 // 7.2.7 Neúplnost a nekategoričnost...254 // 8 DODATKY...259 // 8.1 Chronologie Fregova života a díla...259 // 8.2 Slovník...263 // 9 LITERATURA...275 // 9.1 Fregovy spisy...275 // 9.1.1 Publikované za Fregova života...275 // 9.1.2 Publikované posmrtně...277 // 9.1.3 Jednotlivé spisy z Nachgelassene
Schriften...277 // 9.1.4 Sborníky, překlady a jiné...278 // 9.2 Ostatní...278 // 10 REJSTRIK...288 // 10.1 Ortotermíny...288 // 10.2 Symboly a zkratky...293

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC