Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2001
98 s. : il.

objednat
ISBN 80-244-0230-0 (brož.)
Obsahuje nákresy
Bibliografie na s. 98
Geologie ložisková - učebnice vysokošk.
Suroviny nerostné - ložiska - svět - učebnice vysokošk.
000055884
1 Základní pojmy ložiskové geologie...5 // 2 Genetická klasifikace ložisek nerostných surovin...6 // 2.1 Magmatická ložiska...6 // 2.2 Pegmatitová ložiska...10 // 2.3 Karbonatitová ložiska...12 // 2.4 Skarnová ložiska...13 // 2.5 Albititová a greisenová ložiska...14 // 2.6 Hydrotermální ložiska...15 // 2.7 Hydrotermálně sedimentární ložiska...19 // 2.8 Sublimační (vulkanoexhalační) ložiska...20 // 2.9 Subaerická krustální ložiska...21 // 2.10 Hydrogenně infiltrační ložiska...21 // 2.11 Rýžoviska ve zvětralinovém plášti...21 // 2.12 Reziduálni ložiska...22 // 2.13 Halmyrolytická ložiska...23 // 2.14 Rudní akumulace v zónách supergenního obohacení...23 // 2.15 Klastická sedimentární ložiska...24 // 2.16 Chemogenní a biochemogenní sedimentární ložiska...25 // 2.17 Organogenní sedimentární ložiska...28 // 2.18 Metamorfogenní ložiska...28 // 3 Ložiska rud...31 // 3.1 Ložiska Fe...31 // 3.2 Ložiska Mn...36 // 3.3 Ložiska Cr...38 // 3.4 Ložiska Ni...38 // 3.5 Ložiska Co...39 // 3.6 Ložiska Cu...40 // 3.7 Ložiska Pb-Zn...42 // 3.8 Ložiska Sb...47 // 3.9 Ložiska Hg...48 // 3.10 Ložiska Sn...49 // 3.11 Ložiska W...51 // 3.12 Ložiska Mo...51 // 3.13 Ložiska AI...52 // 3.14 Ložiska Ag...53 // 3.15 Ložiska Au...54 // 3.16 Ložiska platinoidů...58 // 3.17 Ložiska U...58 // 4 Ložiska nerud...62 // 4.1 Ložiska barytu...62 // 4.2 Ložiska fluoritu...63 // 4.3 Ložiska křemene...63 // 4.4 Ložiska živce...64
// 4.5 Ložiska mastku...66 // 4.6 Ložiska magnezitu...66 // 4.7 Ložiska grafitu...67 // 4.8 Ložiska kamenné soli...69 // 4.9 Ložiska draselných solí...69 // 4.10 Ložiska anhydritu a sádrovce...69 // 4.11 Ložiska síry...70 // 4.12 Ložiska azbestu...71 // 4.13 Ložiska apatitu a fosforitů...71 // 4.14 Ložiska jílů (včetně bentonitu a kaolínu)...72 // 4.15 Ložiska vápenců a dolomitů...73 // 4.16 Ložiska diatomitu...73 // 4.17 Ložiska písků a štěrků...74 // 4.18 Ložiska stavebního kamene...74 // 4.19 Ložiska kamene pro kamenickou výrobu a kamenosochařské práce...75 // 4.20 Ložiska petrurgických surovin...75 // 4.21 Ložiska drahých kamenů...76 // 5 Ložiska kaustobiolitů (fosilních paliv)...79 // 5.1 Kaustobiolity uhelné skupiny...80 // 5.2 Kaustobiolity živičné skupiny...84 // 6 Podzemní voda jako nerostná surovina...87 // 7 Rozmístění endogenních a endo-exogenních ložisek v návaznosti // na globální tektoniku litosférických desek...89 // 8 Minerogenetické jednotky na území České republiky...91 // 8.1 Moldanubická minerogenetická oblast...91 // 8.2 Minerogenetická oblast bohemika...93 // 8.3 Saskodurynská minerogenetická oblast...94 // 8.4 Lužická minerogenetická oblast...94 // 8.5 Moravskoslezská minerogenetická oblast...95 // 8.6 Minerogenetická oblast postorogenních permokarbonských pánví...96 // 8.7 Minerogenetická oblast platformního pokryvu... 96 // 8.8 Minerogenetická oblast vnějších Západních Karpat...97 // Literatura doporučená pro další studium...98

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC