Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(19.9) Půjčeno:398x 
BK
Vyd. 1
Praha : Grada, 2006
224 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-247-1110-9 (brož.)
ISBN 978-80-247-1110-2 (dotisk ; brož.) ISBN !978-80-247-1110-9 (chyb.)
Pedagogika
Dotisk 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000056171
OBSAH // Úvod...9 // 1. Logopedie - vědní a studijní obor...11 // 1.1 Vymezení oboru logopedie ...11 // 1.2 Historie péče o osoby s narušenou komunikační schopností ... 14 // Literatura...23 // 2. Komunikace a vývoj komunikační schopnosti...25 // 2.1 Vymezení pojmu komunikace...25 // 2.2 Řečajazyk...26 // 2.3 Fáze komunikace mezi lidmi...28 // 2.4 Verbální a neverbální komunikace...29 // 2.5 Vývoj řeči z logopedického hlediska - přehled stadií v ontogenezi // dětské řeči...32 // 2.5.1 Přípravná (předřečová) stadia vývoje řeči...34 // 2.5.2 Vlastní vývoj řeči...36 // 2.5.3 Jazykové roviny v ontogenezi řeči...37 // 2.6 Základní pojmy z fonetiky...41 // 2.6.1 Dělení hlásek českého jazyka...43 // 2.6.2 Fenologická realizace prvků řeči...47 // Literatura...50 // 3. Narušená komunikační schopnost...52 // 3.1 Příčiny vzniku a klasifikace narušené komunikační schopnosti ... 54 // 3.2 Logopedická intervence...55 // 3.3 Pomůcky a přístroje v logopedické diagnostice i terapii...61 // Literatura...62 // 4. Kategorie narušené komunikační schopnosti...63 // 4.1 Narušený vývoj řeči...63 // 4.1.1 Opožděný vývoj řeči...66 // 4.1.2 Vývojová dysfázie...67 // 4.1.2.1 Etiologie vývojové dysfázie...69 // 4.1.2.2 Symptomatologie vývojové dysfázie...70 // 4.1.2.3 Diagnostika vývojové dysfázie...71 // 4.1.2.4 Terapie vývojové dysfázie...73 // Literatura...77 // 4.2 Afázie ...77 // 4.2.1 Vymezení
termínu...78 // 4.2.2 Etiologie afázie ...79 // 4.2.3 Symptomatologie afázie...80 // 4.2.4 Klasifikace afázie...81 // 4.2.5 Diagnostika afázie...82 // 4.2.6 Terapie afázie...84 // 4.2.7 Afázie u dětí...86 // 4.2.7.1 Etiologie afázie u dětí...87 // 4.2.7.2 Symptomy afázie u dětí...87 // 4.2.7.3 Edukace dětí s afázií...88 // Literatura...90 // 4.3 Mutismus...91 // 4.3.1 Vymezení termínu...91 // 4.3.2 Klasifikace mutismu...92 // 4.3.3 Etiologie mutismu...93 // 4.3.4 Diagnostika a terapie mutismu...94 // Literatura...98 // 4.4 Narušení článkování řeči...99 // 4.4.1 Dyslalie ...99 // 4.4.1.1 Vymezení termínu...99 // 4.4.1.2 Etiologie dyslalie...100 // 4.4.1.3 Klasifikace dyslalie ...104 // 4.4.1.4 Diagnostika dyslalie...106 // 4.4.1.5 Terapie dyslalie ...110 // Literatura...116 // 4.4.2 Dysartrie...117 // 4.4.2.1 Vymezení termínu...117 // 4.4.2.2 Etiologie dysartrie...118 // 4.4.2.3 Klasifikace dysartrie...120 // 4.4.2.4 Diagnostika dysartrie...121 // 4.4.2.5 Terapie dysartrie...122 // Literatura...128 // 4.5 Narušení zvuku řeči...129 // 4.5.1 Rinolalie...130 // 4.5.1.1 Dělení rinolalie...130 // 4.5.1.2 Etiologie rinolalie...131 // 4.5.1.3 Velofaryngeální funkce a dysfunkce...133 // 4.5.1.4 Diagnostika rinolalie...134 // 4.5.1.5 Terapie rinolalie...135 // Literatura...137 // 4.5.2 Palatolalie...138 // 4.5.2.1 Problematika orofaciálních rozštěpů...138 // 4.5.2.2 Vymezení termínu palatolalie...141 // 4.5.2.3 Symptomatologie palatolalie...142
// 4.5.2.4 Klasifikace palatolalie...144 // 4.5.2.5 Diagnostika palatolalie...144 // 4.5.2.6 Komplexní rehabilitační péče...145 // 4.5.2.7 Logopedická intervence...147 // Literatura...152 // 4.6 Narušení plynulosti (fluence) řeči ...153 // 4.6.1 Koktavost (balbuties)...153 // 4.6.1.1 Vymezení termínu...154 // 4.6.1.2 Etiologie koktavosti...155 // 4.6.1.3 Klasifikace koktavosti...157 // 4.6.1.4 Symptomatologie koktavosti...157 // 4.6.1.5 Diagnostika koktavosti...161 // 4.6.1.6 Terapie koktavosti...162 // Literatura...169 // 4.6.2 Breptavost ...169 // 4.6.2.1 Vymezení termínu...170 // 4.6.2.2 Etiologie breptavosti...170 // 4.6.2.3 Symptomatologie breptavosti...171 // 4.6.2.4 Diagnostika breptavosti...171 // 4.6.2.5 Terapie breptavosti...172 // Literatura...174 // 4.7 Poruchy hlasu...175 // 4.7.1 Etiologie poruch hlasu...176 // 4.7.2 Diagnostika a terapie poruch hlasu...177 // 4.7.3 Hlasová hygiena...179 // Literatura...180 // 4.8 Kombinované vady a poruchy řeči...181 // Literatura...183 // 5. Symptomatické poruchy řeči u dětí...184 // 5.1 Řeč dětí s DMO...185 // 5.1.1 Etiologie a formy DMO...186 // 5.1.2 Symptomy DMO...187 // 5.1.3 Vývoj řeči u dětí s DMO...188 // 5.1.4 Poruchy řeči u dětí s DMO...189 // 5.1.5 Diagnostika...192 // 5.1.6 Ucelená rehabilitační péče...193 // Literatura...196 // 5.2 Řeč mentálně retardovaných dětí...197 // 5.2.1 Vývoj řeči mentálně postižených dětí...198 // 5.2.2 Narušená komunikační schopnost
u mentálně // retardovaných dětí...200 // 5.2.3 Logopedická intervence u mentálně retardovaných dětí . . 201 // Literatura...203 // 5.3 Zvláštnosti ve vývoji řeči nevidomých dětí ...204 // Literatura...205 // 6. Augmentativní a alternativní komunikace...206 // 6.1 Vymezení termínu ...206 // 6.2 Výběr komunikačního systému...207 // 6.3 Známé komunikační systémy...208 // Literatura...211 // 7. Organizace logopedické intervence v České republice...212 // 7.1 Logopedická intervence v rezortu zdravotnictví...212 // 7.2 Logopedická intervence v rezortu školství...213 // 7.2.1 Speciálněpedagogická centra...215 // 7.3 Logopedická intervence v rezortu práce a sociálních věcí...216 // 7.4 Raná péče...217 // Literatura...220 // Rejstřík...221
(OCoLC)85547112
cnb001653069

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC