Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(22.1) Půjčeno:442x 
BK
EB
Vyd. 1
Praha : Grada, 2006
224 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-247-1110-9 (brož.)
ISBN 978-80-247-1110-2 (dotisk ; brož.) ISBN !978-80-247-1110-9 (chyb.)
ISBN 978-80-247-9088-6 (online ; pdf)
Pedagogika
Dotisk 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000056171
Úvod 9 // 1. Logopedie - vědní a studijní obor 11 // 1.1 Vymezení oboru logopedie 11 // 1.2 Historie péče o osoby s narušenou komunikační schopností 14 // Literatura 23 // 2. Komunikace a vývoj komunikační schopnosti 25 // 2.1 Vymezení pojmu komunikace 25 // 2.2 Řečajazyk 26 // 2.3 Fáze komunikace mezi lidmi 28 // 2.4 Verbální a neverbální komunikace 29 // 2.5 Vývoj řeči z logopedického hlediska - přehled stadií v ontogenezi // dětské řeči 32 // 2.5.1 Přípravná (předřečová) stadia vývoje řeči 34 // 2.5.2 Vlastní vývoj řeči 36 // 2.5.3 Jazykové roviny v ontogenezi řeči 37 // 2.6 Základní pojmy z fonetiky 41 // 2.6.1 Dělení hlásek českého jazyka 43 // 2.6.2 Fenologická realizace prvků řeči 47 // Literatura 50 // 3. Narušená komunikační schopnost 52 // 3.1 Příčiny vzniku a klasifikace narušené komunikační schopnosti 54 // 3.2 Logopedická intervence 55 // 3.3 Pomůcky a přístroje v logopedické diagnostice i terapii 61 // Literatura 62 // 4. Kategorie narušené komunikační schopnosti 63 // 4.1 Narušený vývoj řeči 63 // 4.1.1 Opožděný vývoj řeči 66 // 4.1.2 Vývojová dysfázie 67 // 4.1.2.1 Etiologie vývojové dysfázie 69 // 4.1.2.2 Symptomatologie vývojové dysfázie 70 // 4.1.2.3 Diagnostika vývojové dysfázie 71 // 4.1.2.4 Terapie vývojové dysfázie 73 // Literatura 77 // 4.2 Afázie 77 // 4.2.1 Vymezení termínu 78 // 4.2.2 Etiologie afázie 79 // 4.2.3 Symptomatologie afázie 80 // 4.2.4 Klasifikace afázie 81 // 4.2.5 Diagnostika afázie 82 // 4.2.6 Terapie afázie 84 // 4.2.7 Afázie u dětí 86 // 4.2.7.1 Etiologie afázie u dětí 87 // 4.2.7.2 Symptomy afázie u dětí 87 // 4.2.7.3 Edukace dětí s afázií 88 // Literatura 90 // 4.3 Mutismus 91 // 4.3.1 Vymezení termínu 91 // 4.3.2 Klasifikace mutismu 92 // 4.3.3 Etiologie mutismu 93 //
4.3.4 Diagnostika a terapie mutismu 94 // Literatura 98 // 4.4 Narušení článkování řeči 99 // 4.4.1 Dyslalie 99 // 4.4.1.1 Vymezení termínu 99 // 4.4.1.2 Etiologie dyslalie 100 // 4.4.1.3 Klasifikace dyslalie 104 // 4.4.1.4 Diagnostika dyslalie 106 // 4.4.1.5 Terapie dyslalie 110 // Literatura 116 // 4.4.2 Dysartrie 117 // 4.4.2.1 Vymezení termínu 117 // 4.4.2.2 Etiologie dysartrie 118 // 4.4.2.3 Klasifikace dysartrie 120 // 4.4.2.4 Diagnostika dysartrie 121 // 4.4.2.5 Terapie dysartrie 122 // Literatura 128 // 4.5 Narušení zvuku řeči 129 // 4.5.1 Rinolalie 130 // 4.5.1.1 Dělení rinolalie 130 // 4.5.1.2 Etiologie rinolalie 131 // 4.5.1.3 Velofaryngeální funkce a dysfunkce 133 // 4.5.1.4 Diagnostika rinolalie 134 // 4.5.1.5 Terapie rinolalie 135 // Literatura 137 // 4.5.2 Palatolalie 138 // 4.5.2.1 Problematika orofaciálních rozštěpů 138 // 4.5.2.2 Vymezení termínu palatolalie 141 // 4.5.2.3 Symptomatologie palatolalie 142 // 4.5.2.4 Klasifikace palatolalie 144 // 4.5.2.5 Diagnostika palatolalie 144 // 4.5.2.6 Komplexní rehabilitační péče 145 // 4.5.2.7 Logopedická intervence 147 // Literatura 152 // 4.6 Narušení plynulosti (fluence) řeči 153 // 4.6.1 Koktavost (balbuties) 153 // 4.6.1.1 Vymezení termínu 154 // 4.6.1.2 Etiologie koktavosti 155 // 4.6.1.3 Klasifikace koktavosti 157 // 4.6.1.4 Symptomatologie koktavosti 157 // 4.6.1.5 Diagnostika koktavosti 161 // 4.6.1.6 Terapie koktavosti 162 // Literatura 169 // 4.6.2 Breptavost 169 // 4.6.2.1 Vymezení termínu 170 // 4.6.2.2 Etiologie breptavosti 170 // 4.6.2.3 Symptomatologie breptavosti 171 // 4.6.2.4 Diagnostika breptavosti 171 // 4.6.2.5 Terapie breptavosti 172 // Literatura 174 // 4.7 Poruchy hlasu 175 // 4.7.1 Etiologie poruch hlasu 176 // 4.7.2 Diagnostika a terapie poruch hlasu 177 // 4.7.3 Hlasová hygiena 179 // Literatura 180 //
4.8 Kombinované vady a poruchy řeči 181 // Literatura 183 // 5. Symptomatické poruchy řeči u dětí 184 // 5.1 Řeč dětí s DMO 185 // 5.1.1 Etiologie a formy DMO 186 // 5.1.2 Symptomy DMO 187 // 5.1.3 Vývoj řeči u dětí s DMO 188 // 5.1.4 Poruchy řeči u dětí s DMO 189 // 5.1.5 Diagnostika 192 // 5.1.6 Ucelená rehabilitační péče 193 // Literatura 196 // 5.2 Řeč mentálně retardovaných dětí 197 // 5.2.1 Vývoj řeči mentálně postižených dětí 198 // 5.2.2 Narušená komunikační schopnost u mentálně retardovaných dětí 200 // 5.2.3 Logopedická intervence u mentálně retardovaných dětí 201 // Literatura 203 // 5.3 Zvláštnosti ve vývoji řeči nevidomých dětí 204 // Literatura 205 // 6. Augmentativní a alternativní komunikace 206 // 6.1 Vymezení termínu 206 // 6.2 Výběr komunikačního systému 207 // 6.3 Známé komunikační systémy 208 // Literatura 211 // 7. Organizace logopedické intervence v České republice 212 // 7.1 Logopedická intervence v rezortu zdravotnictví 212 // 7.2 Logopedická intervence v rezortu školství 213 // 7.2.1 Speciálněpedagogická centra 215 // 7.3 Logopedická intervence v rezortu práce a sociálních věcí 216 // 7.4 Raná péče 217 // Literatura 220 // Rejstřík 221
(OCoLC)85547112
cnb001653069

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC