Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.5) Půjčeno:99x 
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, c1978
459 s. : il. ; 21cm

objednat
Knižnice speciální pedagogiky
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii na s. 428-445 a rejstřík
000056610
OBSAH // 1. 1. ÚVOD 23 // 1.1 Terminologické problémy 23 // 1.1.1 Různá hlediska pro nomenklaturu // 1.1.2 Pokusy o jednotnou nomenklaturu // 1.1.3 Pokus o systém v logopedické terminologii // 1.1.3.1 Význam předpon a přípon // 1.1.3.2 Označení symptomu, popř. syndromu // 1.2 Problém klasifikace (třídění) v patologii slovní // komunikace 25 // 1.2.1 Příklady různých systémů v klasifikaci // 1.2.2 Třídění symptomatologické // 1.2.3 Systém v symptomatologickém třídění // 1.2.4 Systém v popisu komunikačních vad a poruch // 2. 2. PATOLOGIE SLUCHOVÉHO ANALYZÁTORU 28 // 2.1 Vymezení pojmu 28 // 2.2 Příčiny 28 // 2.2.1 Patologie přívodního ústrojí // 2.2.2 Patologie převodního ústrojí // 2.2.3 Patologie vnitřního ucha // 2.2.3.1 Příčiny hluchoty // 2.2.3.1.1 Při vrozené hluchotě // 2.2.3.1.2 U zděděných sluchových vad // 2.2.3.1.3 Získaná hluchota // 2.2.4 Patologie korové části sluchového analyzátoru // 2.3 Příznaky 31 // 2.3.1 Příznaky poruchy převodní // 2.3.2 Příznaky poruchy labyrintu // 2.3.3 Poruchy sluchu a vnímání řeči // 2.3.3.1 Barva tónů // 2.3.3.2 Barva hlásková // 2.3.3.3 Úloha v.n.č. při vnímání řeči // 2.3.4 Vnímání řeči při různých typech sluchových poruch 34 // 2.3.4.1 Vnímání řeči při převodních poruchách // 2.3.4.2 Vnímání řeči při percepčních poruchách // 2.3.4.3 Vnímání řeči při smíšených poruchách // 2.3.5 Stupeň sluchové vady 36 // 2.3.5.1 Hluchoněmota // 2.3.5.2 Zbytky sluchu // 2.3.5.3 Ohluchlost // 2.3.5.4 Nedoslýchavost // 7 // 2.4 Důsledky sluchových vad 37 // 2.4.1 Vliv sluchové vady na vývoj osobnosti // 2.4.1.1 Vývoj sluchové vady // 2.4.1.2 Vliv stupně sluchové vady // 2.4.2 Dítě neslyšící 39 // 2.4.2.1 Název // 2.4.2.2 Rozsah pojmu // 2.4.2.3 Vývojové zvláštnosti neslyšících dětí //
2.4.2.4 Reč neslyšících // 2.4.2.4.1 Posunková řeč // 2.4.2.4.2 Vnímání řeči // 2.4.3 Dítě nedoslýchavé 42 // 2.4.3.1 Vývoj nedoslýchavého dítěte // 2.4.3.2 Reč nedoslýchavých // 2.4.3.3 Nedoslýchavost nepoznaná // 2.4.3.4 Nedoslýchavost a školní prospěch // 2.4.4 Individuální zvláštnosti neslyšících a vadně slyšících 46 // 2.4.4.1 Orientace v prostředí // 2.4.4.2 Myšlení // 2.4.4.3 Schopnost učení // 2.4.4.4 Chování // 2.4.4.5 Tělesné a pohybové zvláštnosti // 2.4.5 Postoj společnosti ke sluchově vadnému jedinci // 2.4.5.1 Rodina a neslyšící dítě // 2.4.5.2 Škola a neslyšící dítě // 2.4.5.3 Společnost a sluchově vadný jedinec // 2.4.5.4 Snížená srozumitelnost jako zábrana v komunikaci // 2.4.5.5 Problém integrace // 2.5 Diagnostika a diferenciální diagnostika 51 // 2.5.1 Sluchová zkouška řečí 52 // 2.5.1.1 Význam // 2.5.1.2 Metodický postup vyšetřování // 2.5.1.3 Výsledek sluchové zkoušky řečí // 2.5.1.4 Přídatné faktory // 2.5.2 Sluchová zkouška pomocí šelestů a hudebních přístrojů 56 // 2.5.2.1 Šelesty // 2.5.2.2 Zkoušení sluchu hudebními přístroji // 2.5.3 Zkouška převodu zvuku kostí // 2.5.3.1 Pokus Rinneho // 2.5.3.2 Pokus Schwabachův // 2.5.4 Záznam sluchové zkoušky 58 // 2.5.5 Audiometrie 59 // 2.5.5.1 Audiogram // 2.5.5.2 Postup audiometrického vyšetřování // 2.5.5.3 Hodnocení // 8 // 2.5.5.4 Audiometrické vyšetřování řečí // 2.5.5.5 Metoda Janotova // 2.5.5.6 Česká slovní audiometrie // 2.5.6 Sluchová zkouška u dítěte 64 // 2.5.6.1 Nepodmíněné reflexy // 2.5.6.2 Podmíněné reflexy // 2.5.6.3 Hodnocení řeči při vyšetřování sluchu // 2.5.6.3.1 Postup vyšetřování // 2.5.6.3.2 Reakce hluchého dítěte // 2.5.6.4 Dětská audiometrie 67 // 2.5.6.4.1 Metodika uchopovacího reflexu //
2.5.6.4.2 Dětská slovní audiometrie // 2.5.7 Diferenciální diagnóza // 2.5.7.1 Rozlišování sluchových a rozumových vad // 2.5.7.2 Rozlišování dítěte hluchého a slyšícího // 2.6 Zásady ošetření sluchových vad 71 // 2.6.1 Léčebné možnosti // 2.6.1.1 Lečení poruch převodních // 2.6.1.2 Léčení poruch vnímacího ústrojí // 2.6.2 Péče speciálně pedagogická // 2.7 Prognóza 72 // 2.8 Prevence sluchových vad a poruch // 2.8.1 Prevence sluchových vad // 2.8.1.1 Význam soustavných prohlídek // 2.8.1.2 Dispenzarizace // 2.8.2 Prevence sluchové defektivity 74 // 2,8.2.1 Poradenství // 2.8.2.2 Speciálně výchovná opatření // 2.8.2.2.1 Reedukace sluchu // 2.8.3 Nové směry v péči o sluchově vadné 77 // 2.9 Obvyklé chyby // 2.9.1 Při diagnostice // 2.9.2 V logopedické péči // 3. 3. PATOLOGIE SLYŠENI (FUNKCIONÁLNÍ PORUCHY SLUCHU) 77 // 3.1 Pojem a název // 3.1.1 Pojem // 3.2 Příčiny nereagování na zvuk 78 // 3.2.1 Nálezy u dětí // 3.2.1.1 Etiologie a patogeneza psychogenních útlumů u dětí // 3.2.1.2 Reflexní okruh 79 // 3.2.1.2.1 V oblasti akustické analýzy // 3.2.1.2.2 Ve funkční oblasti analýzy a syntézy // 3.2.1.2.3 Porucha gnostické činnosti // 9 // 3.2.1.2.4 V oblasti fatických funkcí // 3.2.1.2.5 V oblasti expresívni // 3.2.1.2.6 Np začátku i na konci reflexního okruhu // 3.2.1.3 Přehled příčin psychogenních útlumů slyšení u dětí // 3.2.2 Příčiny psychogenních útlumů slyšení u dospělých osob // 3.3 Příznaky 82 // 3.3.1 U dětí // 3.3.2 Příznaky u dospělých // 3.4 Důsledky 84 // 3.5 Diagnostika a diferenciální diagnostika 85 // 3.5.1 Diagnostika u dětí // 3.5.1.1 Anamnéza // 3.5.1.2 Diagnostické postupy a pomůcky // 3.5.2 Diagnostika u dospělých osob // 3.6 Ošetření 87 // 3.7 Prognóza // 3.8 Prevence // 3.9 Možné chyby 88 //
4. 4. PATOLOGIE VÝVOJE ŘEČI 89 // 4.1 Obecně o vývojových vadách // 4.1.1 Příčiny vývojových vad // 4.1.2 Stupně vývojových vad // 4.1.3 Typy vývojových vad řeči 90 // 4.1.3.1 Vývoj opožděný // 4.1.3.2 Vývoj omezený // 4.1.3.3 Vývoj narušený // 4.1.3.4 Vývoj předčasný // 4.1.3.5 Vývoj scestný či odchylný // 4.2 Patologie vývoje řeči 92 // 4.2.1 Pojem // 4.2.2 Vývoj názorů na dětskou nemluvnost // 4.2.2.1 Z historie // 4.2.2.2 Sluchoněmota // 4.2.2.3 V dalším názorovém vývoji // 4.2.2.4 Negace pojmu sluchoněmoty // 4.2.2.5 V sovětské logopedii // 4.2.2.6 V anglo-americké Speech-therapy (logopedii) // 4.2.2.7 V německé literatuře speciálně pedagogické // 4.2.3 Vývojová nemluvnost v české logopedii // 4.3 Příčiny dětské nemluvnosti , 95 // 4.3.1 Patologie sociálního prostředí 96 // 4.3.1.1 Dědičnost // 4.3.1.2 Stimulace // 4.3.1.3 Nesprávný vzor řeči // 10 // 4.3.2 Patologie individuálních faktorů 99 // 4.3.3 Patologie dostředivých drah a nižších center // 4.3.4 Patologie centrální etapy // 4.3.4.1 Patologie korové části sluchového analyzátoru // 4.3.4.2 Patologie součinnosti korových analyzátorů // 4.3.4.3 Patologie jader korových analyzátorů // 4.3.4.4 Patologie integračních ústředí // 4.3.4.5 Patologie korových oblastí v části výstupní // 4.3.4.6 Patologie hemisférové dominance // 4.3.4.7 Patologie mozkových funkcí při lehké mozkové dysfunkci // 4.3.5 Patologie motorických ústředí a drah // 4.3.6 Patologie výkonných mluvních orgánů // 4.3.7 Patologie postoje prostředí 101 // 4.3.8 Patologie výchovného prostředí // 4.3.9 Rozbor možných příčin dětské nemluvnosti // 4.3.9.1 Nemluvnost jako hlavní příznak // 4.3.9.2 Nemluvnost jako druhotný, vedlejší příznak // 4.4 Dysfázie (alálie) 103 // 4.4.1 Příčiny dysfázie //
4.4.2 Příznaky dysfázie (alálie) 105 // 4.4.2.1 Příznaky plynoucí z léze receptivní části sdělovacího okruhu // 4.4.2.2 Příznaky z léze expresívni části sdělovacího okruhu // 4.4.2.3 Příznaky dysfázie podle mluvních typů // 4.4.2.4 Příznaky dysfázie podle stupně vývojové vady // 4.4.2.5 Příznaky celkové // 4.4.2.5.1 Postoj ke komunikačnímu styku // 4.4.2.5.2 Chování // 4.5 Důsledky 110 // 4.5.1 Opožděný vývoj řeči // 4.5.2 Omezený vývoj řeči // 4.5.3 Přerušení vývoje řeči // 4.6 Vyšetření 113 // 4.6.1 Sociálně výchovné prostředí // 4.6.2 Individuální vlastnosti // 4.6.3 Diferenciální diagnóza // 4.7 Ošetření 114 // 4.7.1 Výchovná péče // 4.7.2 Metodika speciální výchovy dysfatických dětí // 4.7.3 Školská zařízení // 4.8 Prognóza 118 // 4.9 Prevence vývojových vad řeči 118 // 4.9.1 Prevence léčebná // 4.9.2 Prevence výchovou // 11 // 4.10 Nej častější chyby 120 // 5. 5. PATOLOGIE VÝVOJE MLUVNÍCH FUNKCÍ 121 // 5.1 Dyslálie 122 // 5.1.1 Pojem // 5.1.1.1 Výslovnost nesprávná a vadná // 5.1.1.2 Frekvence dyslálie // 5.1.2 Příčiny 125 // 5.1.2.1 Pojetí foniatrické // 5.1.2.2 Patofyziologie vyšší nervové činnosti // 5.1.2.3 Pojetí logopedické // 5.1.2.3.1 Vývojové hledisko // 5.1.2.3.2 Aplikace teorie reflexního okruhu // 5.1.2.4 Rekapituace etiologických činitelů dyslálie // 5.1.3 Příznaky 132 // 5.1.3.1 Typy příznaků // 5.1.3.2 Příznaky dyslálie podle jednotlivých hlásek // 5.1.3.3 Kombinace příznaků // 5.1.3.4 Symptomatologická složitost dyslálie // 5?.3.5 Příčiny orgánově podmíněné dyslálie // 5.1.3.6 Vnímání změn výslovnosti // 5.1.3.7 Dyslálie a psaní // 5.1.3.8 Dyslálie a srozumitelnost řeči // 5.1.4 Důsledky 139 // 5.1.4.1 Výchovné vlivy // 5.1.4.2 Pozitivní postoj rodiny //
5.1.4.3 Negativní postoj rodiny // 5.1.4.4 Škola // 5.1.4.5 Vliv dyslálie na osobnost // 5.1.4.6 Závěry pro praxi // 5.1.5 Vyšetření 143 // 5.1.5.1 Výchovné prostředí // 5.1.5.2 Dítě // 5.1.5.3 Vyšetření výslovnosti // 5.1.5.4 Diferenciální diagnostika // 5.1.6 Ošetření dyslálie 145 // 5.1.6.1 Ošetřování dyslalických dětí v SSSR // 5.1.6.2 Terapie vad výslovnosti v USA // 5.1.6.3 V Německu (NDR) // 5.1.6.4 Způsob terapie u nás 152 // 5.1.6.5 Obecné metodické pokyny // 5.1.6.5.1 Patlavé dítě předškolního věku // 5.1.6.5.2 Patlavé dítě školního’ věku // 5.1.6.5.3 Úprava prostředí // 5.1.6.5.4 Vztah logopéda a dyslalika // 12 // 5.1.6.5.5 Motivace, aktivace, fixace // 5.1.6.5.6 Výuka výslovnosti // 5.1.6.5.7 Reflexologické zákonitosti 160 // 5.1.6.5.8 Pomůcky // 5.1.6.5.9 Didaktický materiál // 5.1.6.5.10 Spojení s rodinou, školou a lékařem // 5.1.6.6 Speciální pokyny pro vytváření správné výslovnosti 164 // 5.1.7 Prognóza // 5.1.8 Prevence vad výslovnosti // 5.1.9 Nej častější chyby // 5.2 Huhňavost — rinolálie 182 // 5.2.1 Zavřená huhňavost (rhinolalia clausa, hyporhinolalia) 183 // 5.2.1.1 Pojem // 5.2.1.2 Příčiny 183 // 5.2.1.3 Příznaky 184 // 5.2.1.3.1 Příznaky na řeči // 5.2.1.3.2 Příznaky z omezeného nosního dýchání // 5.2.1.3.3 Celkové příznaky // 5.2.1.4 Důsledky 186 // 5.2.1.5 Diagnóza a diferenciální diagnóza 187 // 5.2.1.6 Ošetření 188 // 5.2.1.7 Prognóza 189 // 5.2.1.8 Prevence // 5.2.1.9 Chyby 189 // 5.2.2 Otevřená huhňavost (rhinolalia aperta, hyperrhinolalia) 189 // 5.2.2.1 Pojem // 5.2.2.2 Příčiny 190 // 5.2.2.3 Příznaky 191 // 5.2.2.3.1 Otevřená huhňavost jako příznak orgánových změn // 5.2.2.3.2 Funkcionální a habituální nedostačivost patrohltanového uzávěru // 5.2.2.3.3 Příznaky kombinované //
5.2.2.4 Důsledky 194 // 5.2.2.5 Diagnóza a diferenciální diagnóza 194 // 5.2.2.6 Ošetření 195 // 5.2.2.6.1 Léčebné // 5.2.2.6.2 Logopedické // 5.2.2.7 Prognóza 197 // 5.2.2.8 Prevence // 5.2.2.9 Chyby 197 // 5.3 Palatolálie // 5.3.1 Pojem // 5.3.2 Příčiny 197 // 5.3.3 Příznaky 201 // 5.3.3.1 Změny rezonance // 5.3.3.2 Změny artikulační // 5.3.3.3 Patologické změny na mluvidlech // 5.3.4 Důsledky 210 // 5.3.5 Vyšetření palatolálie 212 // 5.3.5.1 Místní vyšetření // 5.3.5.2 Vyšetření výslovnosti // 5.3.5.3 Vyšetření celkové // 5.3.5.4 Klasifikace palatolálie // 5.3.5.5 Schéma vyšetření // 5.3.6 Ošetření 217 // 5.3.6.1 Léčebná péče // 5.3.6.2 Speciálně výchovná opatření // 5.3.6.3 Predoperační ošetření // 5.3.6.4 Pooperační logopedická péče // 5.3.6.5 Péče o výslovnost // 5.3.6.6 Výsledky logopedické péče // 5.3.7 Prognóza a recidivy / 226 // 5.3.8 Prevence // 5.3.9 Nej častější chyby , 230 // 5.4 Patologie vývoje plynulé mluvy — brebtavost 230 // 5.4.1 Pojem, zařazení do systému 230 // 5.4.2 Příčiny 231 // 5.4.2.1 Původní názory ! ! // 5.4.2.2 Hledání orgánového původu // 5.4.2.3 Podrobná neurologicko-psychiatrická vyšetření // 5.4.2.4 Psychologická vyšetření // 5.4.2.5 Dědičnost // 5.4.3 Příznaky : 233 // 5.4.3.1 Celkové příznaky // 5.4.3.2 Příznaky na mluvě a na řeči // 5.4.3.3 Brebtavost a psaní // 5.4.3.4 Brebtavost jako výraz konfliktu řeči a myšlení // 5.4.4 Důsledky 237 // 5.4.5 Vyšetření 237 // 5.4.6 Ošetření 238 // 5.4.7 Prognóza 240 // 5.4.8 Prevence // 5.4.9 Chyby 240 // 6. 6. PATOLOGIE VÝVOJE GRAMATICKÉ A SYNTAKTICKÉ STRÁNKY ŘECI // 6.1 Pojem a název // 6.2 Příčiny // 6.2.1 Fyziologický dysgramatismus // 6.2.2 Vývojový dysgramatismus // 6.2.2.1 Příčiny obecně // 6.2.2.2 Význam transferu //
6.2.2.3 Význam gnose (poznávací činnosti) // 6.2.2.4 Dysgramatismus jako průvodní jev // 6.2.3 Získaný agramatismus // 6.3 244 // 6.4 Důsledky 244 // 6.5 Diagnóza a diferenciální diagnóza 245 // 6.6 Ošetření 245 // 6.7 Prognóza 246 // 6.8 Prevence // 6.9 Chyby 246 // 7. 7. PATOLOGIE VÝVOJE POZNÁVACÍCH ČINNOSTÍ 247 // 7.1 Akustická dysgnozie 248 // 7.1.1 Pojem a jeho rozsah 248 // 7.1.1.1 Duševní hluchota // 7.1.1.2 Slovní hluchota čili verbální akustická dysgnozie // 7.1.1.3 Foniatrická literatura // 7.1.2 Příčiny akustické dysgnozie 254 // 7.1.2.1 Akustická dysgnozie jako patologie poznávací činnosti // 7.1.2.2 Vlastní příčiny akustické dysgnozie // 7.1.2.3 Rekapitulace možných příčin // 7.1.2.4 Duševní hluchota jako příčina slovní hluchoty // 7.1.3 Příznaky 257 // 7.1.4 Důsledky 258 // 7.1.5 Diagnóza a diferenciální diagnóza 258 // 7.1.6 Ošetření 260 // 7.1.7 Prognóza 262 // 7.1.8 Prevence // 7.1.9 Chyby 263 // 7.2 Vizuální dysgnozie // 7.2.1 Patologie vývoje vizuální gnose // 7.2.2 Symptomatologie vizuální gnose // 7.2.3 Vizuální dysgnozie 263 // 7.3 Verbální vizuální dysgnozie čili dyslexic 265 // 7.3.1 Pojem a definice 265 // 7.3.2 267 // 7.3.2.1 Etiologický výzkum // 7.3.2.2 Dyslexie a lateralita // 7.3.2.3 Dyslexie jako vývojová vada slovní poznávací činnosti // 7.3.2.4 Rekapitulace možných příčin dyslexie // 7.3.2.5 Alexie // 7.3.3 Příznaky dyslexie 270 // 7.3.3.1 Příznaky podle školního prospěchu // 15 // 7.3.3.2 Příznaky při čtení // 7.3.3.3 Příznaky na řeči // 7.3.3.4 Příznaky v chování // 7.3.4 Důsledky // 7.3.5 Diagnóza a diferenciální diagnóza // 7.3.6 Ošetření // 7.3.6.1 Metodické zásady // 7.3.6.2 Dílčí metody a jejich aplikace // 7.3.7 Prognóza // 7.3.8 Prevence // 7.3.9 Chyby // 7.4 Motorická dysgnozie čili dyspraxie //
7.4.1 O dyspraxii vůbec // 7.4.2 Mluvně motorická dysgnozie // 7.4.3 Grafomotorická dysgnozie // 7.4.3.1 Dysgrafie // 7.4.3.1.1 Pojem // 7.4.3.1.2 Příčiny // 7.4.3.1.3 Příznaky // 7.4.3.1.4 Dyskalkulie // 7.4.3.1.5 Diagnóza a diferenciální diagnóza // 7.4.3.1.6 Ošetření // 7.4.3.1.7 Prognóza // 7.4.3.1.8 Prevence // 7.4.3.1.9 Chyby // 7.4.3.2 Dysortografie // 7.5 Muzická dysgnozie (dysmuzie) // 7.5.1 Název a pojem // 7.5.2 Amuzie // 7.5.3 Dysmuzie // 7.5.4 Dysmuzie a vady řeči // 8. 8. PATOLOGIE FATICKÝCH FUNKCÍ 289 // 8.1 Pojem a název // 8.2 Příčiny // 8.3 Příznaky // 8.3.1 Třídění příznaků podle Hrbkovy koncepce // 8.3.2 Členění z hlediska logopedické praxe // 8.3.3 Senzorická afázie // 8.3.3.1 Senzorická afázie sluchová (akustická) // 8.3.3.2 Senzorická afázie zraková (vizuální) // 8.3.3.3 Afázie totální // 8.3.3.4 Afázie motorická // 8.3.3.5 Afázie dětská (infantilní) čili vývojová // 8.4 Důsledky afázie 297 // 16 // 8.4.1 Dospělé osoby // 8.4.2 Děti // 8.5 Diagnóza a diferenciální diagnóza 299 // 8.5.1 Vyšetření ke stanovení neurologické diagnózy afázie // 8.5.2 Vyšetření pro reedukaci řeči // 8.5.3 Diagnóza vývojové afázie // 8.6 Ošetření afázie // 8.6.1 Reedukace řeči u dospělých osob // 8.9 Logopedická péče o děti s vývojovou afázií // 8.7 Prognóza // 8.8 Prevence // 8.6.2 Chyby // 9. 9, PATOLOGIE MLUVNÍ KOMUNIKACE V SOCIÁLNÍ INTERAKCI 307 // 9.1 Ostýchavost v mluvním styku // 9.2 Špatné návyky // 9.3 Neurózy řeči // 9.4 Oněmění — mutismus // 9.4.1 Pojem // 9.4.2 Příčiny // 9.4.3 Příznaky // 9.4.4 Důsledky // 9.4.5 Diagnóza a diferenciální diagnóza // 9.4.6 Ošetření // 9.4.7 Prognóza // 9.4.8 Prevence // 9.4.9 Chyby // 9.5 Elektivní mutismus // 9.5.1 Pojem // 9.5.2 Příčiny // 9.5.3 Příznaky // 9.5.4 Důsledky //
9.5.5 Diagnóza // 9.5.6 Ošetření // 9.5.7 Prognóza // 9.5.8 Prevence // 9.5.9 Chyby // 9.6 Surdomutismus 316 // 9.7 Koktavost 316 // 9.7.1 Název a pojem 316 // 9.7.2 Příčiny 318 // 9.7.2.1 Klasické teorie // 9.7.2.2 Etiologické faktory // 9.7.2.3 Nové směry výzkumu etiologie koktavosti 323 // 17 // 9.7.2.3.1 Přínos české vědy // 9.7.2.3.1.1 Ve foniatrické literatuře // 9.7.2.3.1.2 V neurologické literatuře - 327 // 9.7.2.3.1.3 V logopedickém pojetí 333 // 9.7.3 Příznaky // 9.7.3.1 Příznaky na řeči // 9.7.3.2 Průvodní příznaky // 9.7.3.3 Tělesné příznaky // 9.7.3.4 Duševní příznaky 339 // 9.7.3.5 Typy koktavosti // 9.7.3.6 Zvláštní formy koktavosti // 9.7.3.7 Vývojová stadia koktavosti 342 // 9.7.4 Důsledky // 9.7.5 Diagnóza a diferenciální diagnóza 345 // 9.7.6 347 // 9.7.6.1 Historie metod // 9.7.6.2 Některé speciální metodické postupy // 9.7.6.3 Terapie koktavosti v SSSR // 9.7.6.4 Terapie koktavosti v kapitalistických zemích // 9.7.6.5 Dosavadní metody české logopedie 360 // 9.7.6.5.1 Léčebná péče // 9.7.6.5.2 Logopedická péče 362 // 9.7.6.5.2.1 Metodika speciální výchovy koktavých dětí předškolního věku // 9.7.6.5.2.2 Metodika speciální výchovy koktavého dítěte školního věku // 9.7.6.6 Výsledky ošetření // 9.7.6.6.1 Recidivy // 9.7.6.6.2 Problémy v terapii koktavosti // 9.7.7 Prognóza 374 // 9.7.8 Prevence koktavosti 375 // 9.7.8.1 Lékařská prevence // 9.7.8.2 Výchovná prevence // 9.7.9 Chyby 377 // 10. 10. PATOLOGIE ŘEČI PRl NERVOVÝCH ONEMOCNĚNÍCH 377 // 10.1 Dětská mozková obrna (DMO) 378 // 10.1.1 Pojem 378 // 10.1.2 Příčiny DMO 378 // 10.1.3 Příznaky DMO 378 // 10.1.3.1 Příznaky v oblasti hybné // 10.1.3.2 Příznaky v oblasti rozumové // 10.1.3.3 Příznaky v oblasti senzitivní a senzorické // 10.1.3.4 Příznaky na řeči 380 //
Příznaky v dýchací činnosti // Příznaky ve fonační (hlasotvorné) činnosti // Příznaky v hláskovací — artikulační činnosti 381 // Korová (kortikální) dysartrie Pyramidová dysartrie Extrapyramidová dysartrie Mozečková (cerebelární) dysartrie Smíšené typy Bulbární dysartrie // Příznaky v modulování mluvy (dysprozodie) // Přehled typů poruch řeči při DMO // Slinotok // Důsledky 385 // Vyšetření 386 // Ošetření 387 // Cvičná terapie Principy logopedické terapie Inhibiční polohování, facilitace Cvičení řeči // Prognóza 389 // Prevence 389 // Chyby 389 // Lehká mozková dysfunkce (LMD) 390 // Pojem 390 // Příčiny LMD 390 // Příznaky 390 // Příznaky podmíněné individuálními vlastnostmi dítěte s LMD // Příznaky LMD podmíněné společensky // Důsledky LMD 392 // Diagnóza 392 // Ošetření 393 // Prognóza // Prevence // Chyby 393 // 11. 11. PATOLOGIE ŘEČI PŘI DUŠEVNÍCH ONEMOCNĚNÍCH 394 // 11.1 Dysfrenie 395 // 11.1.1 Oligofrenie čili slabomyslnost 395 // 11.1.1.1 Pojem // 11.1.1.2 Příčiny 395 // 11.1.1.3 Příznaky 396 // 11.1.1.3.1 Celkové příznaky // 11.1.1.3.2 Duševní příznaky // 11.1.1.3.3 Příznaky na řeči // 11.1.1.3.4 Stupně slabomyslnosti a řeč // 11.1.1.3.5 Typy slabomyslnosti // 11.1.1.3.6 Zevní stránka řeči // 11.1.1.4 Důsledky // 11.1.1.4.1 Subjektivní stránka // 11.1.1.4.2 Postoj rodičů // 11.1.1.4.3 Hodnocení řečové vady // 11.1.1.5 Vyšetření // 11.1.1.6 Ošetření // 11.1.1.7 Prognóza // 11.1.1.8 Prevence // 11.1.1.9 Chyby // 11.1.2 Infantilní (dětská) demence // 11.2 Parafrenie // 11.2.1 Schizofrenie // 11.2.1.1 Pojem // 11.2.1.2 Příznaky // 11.2.2 Dětský autismus // 11.2.2.2 Příznaky // 11.2.2.3 Řeč autistických dětí // 11.2.2.4 Důsledky autismu // 11.2.2.5 Vyšetření // 11.2.2.6 Ošetření // 11.2.2.7 Prognóza //
11.2.2.8 Prevence // 11.2.3 Epilepsie // 12. 12. PATOLOGIE ŘEČI PŘI DUŠEVNÍCH, TĚLESNÝCH A SMYSLOVÝCH VADÁCH // 12.1 Pojem // 12.1.1 Název // 12.2 Důsledky kombinovaných vad ve speciálně pedagogické praxi // 12.3 Výskyt kombinovaných vad ve statistických přehledech // 12.4 Patologie řeči v syndromu kombinovaných vad // 12.4.1 V oblasti psychopedie // 12.4.2 V oblasti etopedie // 12.4.3 V oblasti somatopedie // 12.4.4 V oblasti logopedie // 12.4.4.1 Sluchové vady // 12.4.4.2 Vady a poruchy řeči (i psaní) // 12.4.4.3 Patologie sluchu, řeči a hlasu // 12.4.5 V oblasti optopedie // 12.4.5.1 Slepota a slabozrakost // 12.4.5.2 Slepohluchota // 12.4.5.3 Výskyt kombinovaných vad sluchu a zraku // 13. 13. PATOLOGIE HLASU 416 // 13.1 O hlasových poruchách — část obecná 416 // 13.1.1 Pojem // 13.1.2 Příčiny // 13.1.3 Příznaky // 13.1.4 Důsledky // 13.1.5 Vyšetření // 13.1.6 Ošetření // 13.1.7 Prognóza // 13.1.8 Prevence // 13.1.9 Chyby // 13.2 O hlasových poruchách — část speciální 421 // 13.2.1 Dětská chraptivost 421 // 13.2.2 Mutační hlasové poruchy 422 // 13.2.2.1 Nedokončená (prodloužená) mutace // 13.2.2.2 Inverzní mutace // 13.2.2.3 Fistulový hlas // 13.2.3 Hlasové poruchy u dospělých 424 // 13.2.3.1 Dysfonie // 13.2.3.2 Afonie // 13.2.3.3 Fonastenie // 13.2.3.4 Jícnový hlas // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 428 // JMENNÝ REJSTŘÍK 447 // VĚCNÝ REJSTŘÍK 452
cnb000160515

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC