Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:30x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2000
256 s., viii s. obr. příl. : portréty ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7178-311-0 (brož.)
Obsahuje černobílé fotografie na příloze, úvod, resumé anglicky, německy, bibliografickou přílohu, seznam zkratek, jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 243-249
Psychologie - dějiny - Evropa střední, Česko - příručky
000056742
Úvod ...11 // Poděkování...13 // Psychologie v zemích střední Evropy...13 // Psychologie v Rakousku...15 // Psychologie v Maďarsku...16 // Psychologie v Polsku...18 // Psychologie ve Slovinsku ...20 // Psychologie v Cechách, na Moravě a na Slovensku . 21 // Od 19. století do 2. světové války ...21 // Období 2. světové války ...22 // Poválečné období...23 // Období 1990-2000 ... 26 // Výuka psychologie na filozofických fakultách a na fakultě sociálních studií vysokých škol v ČR ... 28 // Psychologická pracoviště ČSAV a AV ČR...29 // Hlavní psychologické společnosti v Československu, v ČR a SR...29 // Psychologické kategorie ...Kі // Vnímání ...32 // J. E. Purkyně - trvale platné objevy ...33 // Průkopnické výzkumy vnímání ...34 // Pokračovatelé v experimentálním výzkumu...36 // Experimentální výzkum ve druhé polovině // 20. století na Slovensku ...43 // Pozornost...44 // Od jasnosti vědomí k výběrovosti pozornosti ...45 // Brněnské výzkumy...47 // 5 // Pražské výzkumy ...49 // Bratislavské výzkumy...49 // Paměť...52 // H. Ebbinghaus - průkopník experimentálního // výzkumu paměti...52 // Paměť zkoumaná interfunkčně...54 // W. Szewczuk - psychologie zapamatování v Polsku ... 57 // Myšlení...58 // A. Marty - jazykové základy myšlení...59 // E. Mach - relativita myšlení...61 // O. Külpe - základ experimentálního výzkumu myšlení. . 62 // M. Wertheimer - vědecké myšlení...63 //
J. Hlavsa - tvořivé myšlení ...65 // M. Sedláková - mentální model...66 // A. Plháková, I. Ruisel - implicitní a explicitní // teorie inteligence...68 // Psychologie myšlení v Polsku...70 // Emoce...71 // J. E. Purkyně - výrazy citů ...71 // W. Wundt - popis emocí...73 // J. J. Diamant - emoce a osobnost...74 // I. Stuchlíková - emoce a myšlení...75 // M. a H. Machačovi - emoce a stres...76 // Vůle a motivace ...79 // F. Krejčí - jevy volní jako případy chtění...80 // J. Lindworsky - vůle zkoumaná sebepozorováním ... 80 // V. Tardy - „síla vůle“ ...82 // M. Brichcín - vůle, volní procesy a volní vlastnosti ... 83 // M. Homola - motivace a osobnost...84 // M. Nakonečný - východisko motivace ...86 // Osobnost ...87 // Psychologie osobnosti v Praze...88 // Psychologie osobnosti v Brně ...96 // Psychologie osobnosti v Bratislavě...100 // Psychologie osobnosti v Rakousku — H. Rohracher . . 101 // Psychologie osobnosti v Polsku — W. Szewczuk aj. ... 102 // 6 // Psychologické obory...105 // Vývojová psychologie ...105 // Vývojová psychologie od počátku 20. století...106 // Z. Matějček a J. Langmeier - proč chtějí mít lidé děti. . 107 // Výzkumy kojenců ...110 // J. Odehnal a M. Severová - pozorování // předškolních dětí...113 // L. Kubíčka - školní věk ...114 // J. Kotásková - morální vývoj dítěte...116 // Puberta...116 // Adolescence...118 // Dospělost...120 // Síla ducha v chátrajícím těle ...121 //
Pedagogická psychologie ...123 // V. Příhoda — reformy školství a vývoj lidské psychiky . . 123 // F. Jiránek - pedagogická psychologie podložená // výzkumem intelektu ...125 // V. Kulič - řízené učení ...127 // J. Cáp - psychologie pro učitele ...128 // J. Mareš - styly učení... 130 // Z. Helus a J. Pelikán - preferenční postoje // učitelů k žákům ...131 // L. Míček - učitel a stres ...132 // Reformní snahy v pedagogice...133 // Sociální psychologie ...136 // G. A. Lindner - začátky sociální psychologie...136 // A. Jurovský - člověk ve společenských skupinách . . . 138 // J. Janoušek - postoje a sociální chování...139 // V. Rehan - sociální status a hodnotová orientace // mladé generace...140 // I. Čermák - agrese a antisociální chování ...141 // S. Hermochová - výcvik sociálních dovedností...142 // Politická psychologie...145 // G. A. Lindner — vytvoření pojmu pohtické psychologie. . 145 T. G. Masaryk - psychologické postřehy politika ... 146 K. Horn - politicko-psychologická analýza...148 // 7 // V. Pečjak - současná politická psychologie...149 // Psychologie práce a organizace...153 // Základy oboru - psychotechnika...154 // Psychologie práce a řízení v plánovaném // hospodářství ...157 // Psychologie práce a organizace v tržním hospodářství. . 161 // Forenzní psychologie...163 // H. Gross - kriminální psychologie ...164 // J. Cepelák - klasifikace forenzní psychologie ...165 //
J. Neumann a K. Netík - etické problémy forenzní // psychologie ...166 // L. Círtková - policejní psychologie...168 // Osobnost pachatelů trestné činnosti...170 // G. Dobrotka - úloha forenzní psychologie podle // věkových skupin...172 // Forenzní psychologie v Polsku ...174 // Psychologie sportu a tělesné výchovy ...175 // A. Pechlát - náčelník Sokola v psychologii...175 // A. Stránský - hledání obrysů oboru...177 // M. Vaněk - rozvoj oboru...178 // V. Hošek — sport ve vodě a ve výškách...179 // Psychologie umění...181 // Psychologie umění obecně...182 // P. Machotka - psychologie výtvarného umění 184 // Hudební psychologie ...185 // Klinická psychologie...192 // P. Mohapl - úkoly klinické psychologie ...193 // J. Srnec - etika a klinická psychologie...194 // Psychodiagnostika...195 // Lékařská psychologie ...199 // J. J. Diamant - neuropsychologie...202 // Klinická psychologie v Polsku...203 // Psychoterapie...205 // Počátky psychoterapie v našich zemích ...206 // J. Rubeš, J. Skála, E. Urban - léčení závislostí a výcvik v psychoterapii ...212 // 8 // F. a J. Knoblochovi - integrovaná psychoterapie ... 215 // H. Júnová — Psychogymnastika ...216 // E. Syřišťová - Skupinová psychoterapie psychóz ... 217 // R. Konečný — psychoterapie na Moravě ...218 // S. Kratochvíl - Psychoterapie integrativně ...220 // O. Kondáš - psychoterapie na Slovensku ...220 // Psychologické poradenství - psychoterapie mimo zdravotnictví...221 //
Psychologie zdraví... 223 // J. Křivohlavý - nový pohled na zdraví a nemoc...224 // Historie hnutí duševní hygieny...225 // L. Míček - dvanáct znaků růstu duševní hygieny . . . 226 // I. Šolcová a V. Kebza - syndrom vyhoření...228 // Psychologie a pseudopsychologie...230 // V. Forster - okultní úkazy a jejich psychologický výklad...232 // F. Šeracký-jasnovidectví a šarlatánství...233 // V. Zikmund - neúspěšný pokus psychotroniky // stát se vědou...236 // V. Smékal - život a smrt...237 // Pražské sympozium o hraničních oblastech r. 1999 . . 237 Pseudopsychologický přístup při výběru zaměstnanců. . 238 // Z. Matějček — školská pověra ...239 // Závěr...241 // Summary...242 // Zusammenfassung ...242 // Bibliografická příloha...243 // Literatura k historii psychologie...243 // Historiografie české a slovenské psychologie...245 // Příspěvky k historii do roku 1967 ... 245 // Příspěvky k historii za období 1968-1989 ... 246 // Příspěvky za období 1990-2000 ... . 247 // Seznam zkratek...249 // Jmenný rejstřík...250 // 9
(OCoLC)45206218
cnb000965546

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC