Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Scriptum, 1992
71 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85528-07-X (brož.)
Církevní dokumenty
němčina, latina
Přeloženo z latiny
Úvodní slovo Karl Rahner
5000 výt.
Obsahuje bibliografické odkazy
000056901
Rekat.
OBSAH // ÚVOD K VĚROUČNÉ KONSTITUCI O CÍRKVI LUMEN GENTIUM KAPITOLA 1 // Tajemství církve // 1. Úvod ...4 // 2. Otcův plán spásy...4 // 3. Syn poslaný na svět ...5 // 4. Duch posvěcuje církev...5 // 5. Boží království...6 // 6. Různé obrazy církve ...7 // 7. Církev - Kristovo tajemné tělo...8 // 8. Církev viditelná i duchovní ...10 // KAPITOLA 2 Boží lid // 9. Nová smlouva a nový lid...12 // 10. Všeobecné kněžství...13 // 11. Uplatňování všeobecného kněžství ve svátostech ...14 // 12. Smysl pro víru a charizmata v Božím lidu...15 // 13. Všeobecnost Božího lidu...16 // 14. Katoličtí věnci ...18 // 15. Vztahy církve ke křesťanům nekatolíkům ...19 // 16. Nekřesťané ...19 // 17. Misijní ráz církve...20 // KAPITOLA З // Hierarchické zřízení církve, zvláště episkopát // 18. Úvod ...22 // 19. Ustanovení dvanácti apoštolů ...23 // 20. Biskupové, nástupci apoštolů...23 // 21. Biskupství jako svátost...25 // 22. Biskupský sbor a jeho hlava ...26 // 23. Vztahy biskupů uvnitř sboru ...27 // 24. Služba biskupů ...29 // 25. Učitelský úřad biskupů...30 // 26. Kněžský úřad biskupů ...31 // 27. Pastýřský úřad biskupů...33 // 28. Kněží a jejich vztahy ke Kristu, к biskupům, к ostatním // kněžím a ke křesťanskému lidu...34 // 29. Jáhnové...36 // KAPITOLA 4 Laici // 30. Úvod ...38 // 31. Obsah pojmu laik...38 // 32. Důstojnost laiků v Božím lidu ...39 // 33. Apoštolský
život laiků ...40 // 34 Účast laiků na všeobecném kněžství ...41 // 35. Účast laiků na Kristově učitelském úřadu ...41 // 36. Účast laiků na královské službě ...42 // 37. Vztah laiků к hierarchii...44 // 38. Závěr ...45 // KAPITOLA 5 // Všeobecné povolání к svatosti v církvi // 39. Svatost církve...46 // 40. Všeobecné povolám к svatosti ...46 // 41. Různé podoby uskutečňování svatosti ...47 // 42. Cesta a prostředky svatosti ...50 // KAPITOLA 6 // v  // Reholníci // 43. Evangelijní rady v církvi ...52 // 44. Podstata a důležitost řeholního stavu...53 // 45. Autorita církve a řeholní stav...54 // 46. Význam řeholního zasvěcení...55 // 47. Závěr ...55 // KAPITOLA 7 Eschatologický ráz putující církve a její spojení s nebeskou církví // 48. Eschatologický ráz křesťanského života ...56 // 49. Společenství mezi církví nebeskou a církví putující...57 // 50. Vztahy církve putující к církvi nebeské ...58 // 51. Pastýřské směrnice ...60 // KAPITOLA 8 // Blahoslavená panna Maria, Matka Boží, v tajemství Krista a církve // I. Úvod ...62 // 52. Maria v tajemství Kristově...62 // 53. Maria a církev...62 // 54. Úmysl koncilu...63 // II. Mariina úloha v plánu spásy...63 // 55. Matka Mesiáše ve Starém zákoně ...63 // 56. Maria při zvěstování ...64 // 57. Maria a Ježíšovo dětství ...65 // 58. Maria a Ježíšova veřejná činnost...65 // 59. Maria po Ježíšově nanebevstoupení
...66 // ІП. Blahoslavená Panna a církev...66 // 60. Maria a Kristus jediný prostředník...66 // 61. Účast při vykoupení ...67 // 62. Pokračující působení Vykupitelovy matky...67 // 63. Maria vzor církve...68 // 64. Církev - matka a panna...68 // 65. Církev následuje Mariiny ctnosti...69 // IV. Mariánská úcta v církvi...69 // 66. Ráz a podklad mariánské úcty ...69 // 67. Pastorační pokyny ...70 // 68. Maria, znamení naděje ...71 // 69. Maria a křesťanská jednota...71 // *
(OCoLC)39597052
cnb000077435

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC