Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:15x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Brno : Barrister & Principal ; Praha : Vyšehrad, 2005
148 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-86598-25-X (Barrister & Principal ; váz.)
ISBN 80-7021-770-7 (Vyšehrad ; váz.)
němčina
Obsahuje úvod, jmenný rejstřík, údaje o autorovi
Církev - dějiny - studie
Křesťanství - dějiny - studie
000056967
ÚVOD: ROZPOR KATOLICKÉ CÍRKVE // Můj zorný úhel 5 // Církev obdivovaná 7 // Církev napadaná 8 // Žádoucí je realismus 9 // Jaké má být kritérium pro hodnocení? 10 // Informace - zhodnocení - reforma 11 // I. PRVOTNÍ CÍRKEV // 1. Založil Ježíš církev? 13 // 2. Co znamená „církev“? 14 // 3. Byl Ježíš katolík? 15 // 4. Prvotní církev neměla žádnou hierarchii 16 // 5. Petr nebyl žádný monarcha 17 // 6. Byl Petr v Římě? 18 // 7. Obec složená ze Židů 19 // 8. Roztržka mezi Židy a křesťany 20 // II. STARÁ KATOLICKÁ CÍRKEV // 1. Odkud pocházejí označení „křesťan“ a „katolický“? 21 // 2. Bez Pavla by nebyla žádná katolická církev 21 // 3. Jak fungovaly pavlovské církve 22 // 4. Jak vzniká katolická hierarchie 23 // 5. Pronásledovaná menšina vydrží 25 // 6. Smíření křesťanství a řeckého myšlení 26 // 7. Přichází spása skrze víru nebo skrze poznání? 27 // 8. Tři klasická měřítka toho. co je katolické 28 // 9. Církev jakožto reformní síla společnosti 29 // III. KATOLICKÁ CÍRKEV COBY CÍRKEV ŘÍŠSKÁ // 1. Univerzální náboženství pro univerzální říši 31 // 2. Katolická církev se stává církví státní 32 // 3. Mocenské nároky římského biskupa 34 // 4. Co se dostalo později do církevního práva 35 // 5. Otec západní teologie 37 // 6. Která církev je ta pravá? 38 // 7. Jak se člověk spasí? 39 // 8. Změna paradigmatu k latinskému učení o Trojici 40 // 9. Smysluplná celková vize světových dějin 41 //
IV. CÍRKEV PAPEŽŮ // 1. První skutečný papež 44 // 2. Zbloudilí papežové, papežské falzifikáty a procesy s papeži 45 // 3. Germanizace křesťanství 47 // 4. Středověká zbožnost 48 // 5. Islám - katastrofa pro křesťanstvo 50 // 6. Stát pro papeže 51 // 7. Západní rovnice: křesťanský = katolický = římský 52 // 8. Katolická morálka 54 // 9. Právní základ příštího pořímštění 55 // V. ROZDĚLENÁ CÍRKEV // 1. Revoluce shora 57 // 2. Proč dochází k rozkolu mezi Západem a Východem 59 // 3. Totální pořímštění katolické církve 60 // 5. Sporná bilance 67 // 6. Církev zdola a inkvizice shora 68 // 7. Je nějaká alternativa k římskému systému? 70 // 8. Velká teologická syntéza 72 // 9. Dějiny křesťanství jsou něčím víc než dějinami církve 74 // VI. REFORMA, REFORMACE NEBO PROTIREFORMACE? // 1. Konec papežské světovlády 78 // 2. Zmařená reforma církve 80 // 3. Renesance - nikoli pro církev 82 // 4. Reformátoři chtějí zůstat katolíky 84 // 5. Je program reformace katolický? 85 // 6. Odpovědnost za západní rozštěpení církve 87 // 7. Reformace se štěpí - „třetí cesta“ 90 // 8. Katolická reforma 92 // 9. Římskokatolická protireformace 94 // VII. KATOLICKÁ CÍRKEV PROTI MODERNĚ // 1. Přichází nová doba 97 // 2. „Rozum" - revoluce přírodních včd a filozofie 99 // 3. Církev a kopemíkovský obrat 100 // 4. Kulturní a teologická revoluce: „pokrok" 101 // 5. Důsledky osvícenství pro církev 102 // 6. Politická revoluce ve znamení „národa" 104 // 7. Církev jakožto hlavní oběť revoluce 104 // 8. Technologicko-průmyslová revoluce - „průmysl" 107 // 9. Obecné odsouzení modemy - protiosvícenský koncil 108 //
VIII. SOUČASNOST A BUDOUCNOST KATOLICKÉ CÍRKVE // 1. Dějinám církve dominují papežové 115 // 2. Mlčení k holokaustu 118 // 3. Nejvýznamnější papež dvacátého století 121 // 4. Koncil integruje reformaci a osvícenství 123 // 5. Příliš konciliantní koncil 124 // 6. Restaurace místo obnovy 126 // 7. Zrada na koncilu 128 // 8. Slibné změny 132 // 9. S Janem XXIV. vstříc Třetímu vatikánskému koncilu 134 // Závěrem: Jaká církev má budoucnost? 136 // Časová tabulka 139 // Poznámka redakce 143 // Jmenný rejstřík 144
(OCoLC)85128276
cnb001417763

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC