Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Victoria Publishing, 1995

objednat
ISBN 80-85865-22-X
000057553
Rekat.
Obsah // Předmluva // 1 Makroekonomická politika a teorie, D. H. Gowland 11 // 1.1 Základní pojmy II // 1.2 Typy ekonomické politiky 13 // 1.3 Přenosové mechanizmy 15 // Nepřímý mechanizmus 15 // 1.4 Monetaristický přístup 19 // 1.5 Účinky měnového růstu 20 // 1.6 Cíle, indikátory a úvěr 21 // Poznámky 23 // 2 Měnová politika, D. H. Gowland 24 // 2.1 Úvod 24 // 2.2 Rámec analýzy 26 // 2.3 Možné cíle 28 // 2.4 Měnová politika ve Spojeném království 31 // 2.5 Argumenty ve prospěch cílů 34 // 2.5.1 Cena a množství jako cíle 36 // 2.5.2 Nejistota na zbožových trzích 36 // 2.5.3 Definice peněz 36 // 2.5.4 Peníze a finanční inovace 37 // 2.5.5 Omezený účinek peněz 37 // 2.5.6 Postkeynesiánský argument 37 // 2.5.7 Zamyšlení nad Friedmanem 37 // 2.5.8 Peníze a EMS 38 // 2.6 Role měnové politiky 38 // 2.7 Spojené království a EMS 40 // Poznámky 42 // Dodatek 43 // 3 Měnová regulace, D. H. Gowland // 45 // 3.1 Úvod 45 // 3.2 Nástroje finanční politiky 46 // 3.2.1 Účinky cen na bankovní vklady (Metoda 1) 48 // 3.2.2 Kvantitativní kontrola bankovních vkladů (Metoda 2) 49 // 3.2.3 Požadavek veřejného sektoru na půjčky - PVSP // (Metoda 3) 50 // 3.2.4 Cenový účinek půjček nebankovního soukromého // sektoru veřejnému sektoru (Metoda 4) 52 // 3.2.5 Regulace kvantity nebankovních prodejů dluhu // veřejného sektoru (Metoda 5) 53 // 3.2.6 Cenové účinky na zámořský dopad (Metoda 6) 55 // 3.2.7 Kvantitativní účinky na zámořský dopad (Metoda 7) 55 // 3.2.8 Účinky cen na bankovní půjčky nebankovnímu // soukromému sektoru (Metoda 8) 56 // 3.2.9 Kvantitativní regulace bankovních půjček (Metoda 9) 58 // 3.2.10 Systém základní rezervy (Metoda 10) 58 // 3.3 Přímá regulace v měnové politice 58 // 3.3.1 Argumenty proti přímé regulaci 58 // 3.3.2 Argumenty ve prospěch přímé regulace 60 //
3.3.3 Spekulativní závěry 60 // 3.4 Regulace rezervních aktiv 61 // 3.5 Měnová regulace v praxi 67 // 3.5.1 "Hora" komerčních směnek 67 // 3.5.2 Reformy z r. 1981 68 // 3.6 Závěr 71 // Poznámky 71 // Dodatek 72 // 4 Finanční revoluce, D. H. Gowland 73 // 4.1 Úvod 73 // 4.2 Tři mýty 75 // 4.2.1 Mýtus o společnosti bez hotových peněz 75 // 4.2.2 Mýtus technologie 76 // 4.2.3 Mýtus finanční revoluce 78 // 4.3 Příčiny finančních inovací 78 // 4.3.1 Zvýäená proměnlivost úrokových sazeb a směnných kurzů 79 // 4.3.2 Větší bohatství a jeho měnící se skladba 79 // 4.3.3 Technologie 79 // 4.3.4 Změny v regulačním prostředí 79 // 4.3.5 Změny ve vnímaných tržních podmínkách 82 // 4.4 Charakter finančních inovací 82 // 4.4.1 Vyplňování spektra 82 // 4.4.2 Sekundární prodejnost 83 // 4.4.3 Prodejnost 84 // 4.4.4 "Rozbalování" 85 // 4.4.5 Konkurence a marketing 86 // 4.4.6 Internacionalizace 87 // 4.5 Účinky finanční inovace 89 // Poznámky 92 // Dodatek 93 // 5 Inflace, D. H. Gowland 97 // 5.1 Úvod 97 // 5.2 Tradiční modely 99 // 5.3 Agregátní nabídka a agregátní poptávka 100 // 5.4 Poválečná ortodoxie 108 // 5.5 Ekonomie thatcherizmu 110 // 5.6 Víra v plnou zaměstnanost 112 // 5.7 Model očekávání 114 // 5.8 Tři příběhy reflace 117 // 5.9 Některé alternativní teorie 120 // 5.10 Závěr 123 // Poznámky 123 // 6 Nezaměstnanost, Melanie Powell 124 // 6.1 Úvod 124 // 6.2 Problémy měření nezaměstnanosti 125 // 6.2.1 Představy o vývoji pracovní síly do roku 2000 126 // 6.2.2. Počet osob nárokuj ících podporu v nezaměstnanosti // a výsledky průzkumu 126 // 6.2.3 Změny v měření míry nezaměstnanosti 128 // 6.3 Trendy a charakteristiky nezaměstnanosti 130 // 6.3.1 Mezinárodní srovnání 130 // 6.3.2 Charakteristika nezaměstnaných ve Spojeném království 132 // 6.4 Mikroekonomie a trh práce 132 //
6.4.1 Nezaměstnanost a selhání trhu práce 132 // 6.4.2 Mikroekonomické přístupy k nezaměstnanosti 134 // 6.4.3 Teorie rovnovážné míry 134 // 6.4.4 Teorie přizpůsobování se nerovnováze 139 // 6.5 Důsledky politiky zaměstnanosti a její zhodnocení 140 // Poznámky 142 // 7 Cena inflace, D. H. Gowland 143 // 7.1 Úvod 143 // 7.2 Inflace jako menší zlo 144 // 7.3 Důkazy v neprospěch inflace 146 // 7.4 Indexace 153 // 7.5 Závěr 155

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC