Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.7) Půjčeno:140x 
BK
4., přepracované a rozšířené vyd.
Heidelberg : Johann Ambrosius Barth, c1996
347 s. : il.

objednat
ISBN 3-335-00401-9 (brož.)
Obsahuje 464 vyobrazení, 7 tabulek, fotografie, předmluvu, slovníček odborných výrazů
Bibliografie: s. 313-347
Léčení manipulační - učebnice vysokošk.
Ústrojí pohybové - poruchy funkční - léčení manipulační - učebnice vysokošk.
000057717
Předmluva (prof. MUDr. J. Blahoš, DrSc.) ix // Předmluva autora x // 1. ÚVOD 1 // 1.1. Zásady reflexní terapie 1 // 1.2. Reflexní vztahy mezi periferií a centrem 2 // 1.3. K dějinám manipulační léčby 4 // 2. ETIOLOGIE A PATOGENEZE . 8 // 2.1. Morfologické hledisko 8 // 2.2. Teoretické implikace manipulační léčby 9 // 2.3. Funkční hledisko 10 // 2.4. Specifická funkční porucha páteře a kloubů 11 // 2.4.1. Vůle v kloubu a blokády 12 // 2.4.2. Reflexní změny u blokád 12 // 2.4.3. Blokáda jako kloubní fenomén 14 // 2.4.4. Možný mechanismus blokády a účinku manipulace 14 // 2.4.5. Efekt manipulace 15 // 2.4.6. Vznik funkčních poruch - blokád 17 // Přetížení a hybné zatížení 17 // Trauma 17 // Reflexní pochody 17 // 2.5. Páteř a její funkce 17 // Ochranná a pohybová funkce 17 // Páteř a rovnováha - páteř jako funkční celek 18 // 2.6. Význam nervových regulací 19 // 2.7. Funkční poruchy páteře v dětském věku 20 // 2.8. Následky blokád 21 // 2.9. Význam poruch pohybových stereotypů 23 // 2.10. Patomechanismus chybných motorických stereotypů 26 // Chůze a stoj 26 // Vzpřimování z předklonu (zvedání břemene) 26 // Zvedání paží 26 // Nošení břemen 26 // Dýchání a pohybová soustava 26 // 2.11. Význam konstituční hypermobility 29 // 2.12. Reflexní faktor v patogenezi vertebrogenních poruch 30 // 2.13. Kořenová bolest 32 // 2.14. Pojem „vertebrogenní“ 33 // 2.15. Závěry 34 // 3. FUNKČNÍ ANATOMIE A RENTGENOLOGIE PÁTEŘE 35 // 3.1. Obecné zásady rentgenové diagnostiky páteře 35 // Diagnóza strukturálních změn 35 // Diagnóza poruch pohyblivosti (kinematiky) 35 // Diagnóza poruch statiky (relační diagnóza) 35 // 3.2. Technické předpoklady 36 // 3.3. Bederní páteř a pánev 36 // 3.3.1. Snímkování bederní páteře a pánve 36 // 3.3.2. Vyhodnocení statiky bederní páteře 38 //
Statika bederní páteře ve frontální rovině 39 // Statika bederní páteře v sagitální rovině 42 // 3.3.3. Pánev 44 // Typy pánve 44 // Sakroiliakální klouby 45 // 3.3.4. Bederní páteř 47 // Rentgenová anatomie bederní páteře 50 // Vyhodnocování z hlediska funkce 52 // Rentgenové pohybové studie 53 // 3.4. Hrudní páteř 53 // 3.4.1. Funkční anatomie 53 // Žebra 55 // 3.4.2. Rentgenový obraz 56 // 3.4.3. Posuzování z hlediska funkce 56 // 3.5. Krční páteř 56 // 3.5.1. Snímkovací technika 57 // Vyhodnocení snímků 58 // 3.5.2. Funkční anatomie krční páteře 59 // Funkční anatomie C3 - C- 59 // Funkční anatomie kraniocervikáIního spojení 60 // Kineziologie krční páteře v celku 61 // 3.5.3. Rentgenová anatomie krční páteře 65 // 3.5.4. Vyhodnocování z hlediska funkce 68 // 3.5.5. Pohybové studie 71 // 3.5.6. Některé morfologické změny 75 // Anomálie 75 // Degenerativní změny 78 // 4. VYŠETŘOVÁNÍ A DIAGNOSTIKA FUNKČNÍCH PORUCH POHYBOVÉ SOUSTAVY 80 // 4.1. Anamnéza 80 // Chronicko-intermitentní průběh 80 // Systémový charakter 80 // Trauma v anamnéze 80 // Závislost na zátěži, poloze a držení těla 80 // Závislost na faktorech působících na vegetativní soustavu 81 // Psychický faktor 81 // Paroxyzmálnost 81 // Asymetričnost 81 // Význam věku 81 // Vyšetření 82 // 4.2. Vyšetření celkového postoje nemocného (inspekce) 82 // 4.3. Palpace - změny měkkých tkání 84 // 4.3.1. Vyšetření hyperalgických zón (HAZ) 84 // 4.3.2. Vyšetření pojivové tkáně a fascií 84 // 4.3.3. Vyšetření spoušťových bodů (TrP) ve svalech 85 // 4.3.4. Reflexní změny na okostici - bolestivé body 85 // 4.3.5. Kořenové syndromy 85 // 4.4. Vyšetření hybnosti 88 // 4.5. Vyšetření páteře 92 // 4.5.1. Vyšetření pánve a dolních končetin 92 // Dolní končetiny 92 // Pánev orientačně 92 // Šikmá pánev 93 // Sakroiliakální posun 94 //
Sakroiliakální blokáda 94 // Některé další dysfunkce v oblasti pánve 96 // Bolestivá kostrč 97 // Ligamentová bolest 97 // 4.5.2. Vyšetření bederní páteře 98 // Celkové vyšetření 98 // Vyšetření jednotlivých pohybových segmentů bederní páteře 99 // 4.5.3. Vyšetření hrudní páteře a žeber 102 // Orientační vyšetření 102 // Specifické vyšetření 102 // Vyšetření žeber 104 // 4.5.4. Vyšetření krční páteře 105 // Obecná část 105 // Vyšetření jednotlivých segmentů 107 // Pohyblivost mezi atlasem a záhlavím 111 // 4.6. Vyšetření periferních kloubů 112 // 4.6.1. Rameno 112 // 4.6.2. Loket 114 // 4.6.3. Zápěstí 114 // 4.6.4. Kyčelní kloub 114 // 4.6.5. Koleno 115 // 4.6.6. Chodidlo 115 // 4.6.7. Temporomandibulární kloub 116 // 4.7. Vyšetření rovnováhy 116 // 4.8. Vyšetření poruch svalové činnosti 118 // 4.8.1. Obecné zásady 118 // 4.8.2. Svaly s tendencí k oslabení 118 // 4.8.3. Svaly s tendencí ke zkracování 122 // 4.8.4. Vyšetření hypermobility (rozsahu pohybu) 124 // Páteř 125 // Některé klouby končetin 128 // 4.8.5. Vyšetřování koordinace - motorických stereotypů 130 // Vyšetření dýchání 133 // 4.8.6. Syndromy 133 // Dolní zkřížený syndrom (podle JANDY) 133 // Horní zkřížený syndrom 134 // "Vrstvový syndrom " (podle JANDY) 134 // 4.9. Testování 134 // 4.10. Postup vyšetření se zvláštním zřetelem na řetězové reakce 135 // 4.11. Funkční myšlení - funkční přístup 139 // 4.12. Otázky diferenciální diagnózy 140 // 5. INDIKACE TERAPIE 144 // 5.1. Léčebné metody 144 // 5.2. Manipulace 144 // Kontraindikace 146 // Průběh manipulační léčby 147 // 5.3. Trakce 148 // 5.4. Manipulační léčba měkkých tkání 148 // Protažení kůže 148 // Protažení pojivové řasy a působení tlakem 148 // Posouvání (zhybnění) hlubokých tkání (fascií) proti kosti 148 //
Postizometrická svalová relaxace (PSR) 149 // 5.5. Reflexní terapie 149 // Masáž 149 // Místní znecitlivění a aplikace jehly 149 // Elektrická stimulace 150 // Akupunktura 150 // Léčení zaměřené na jizvy 150 // Manipulace měkkých tkání v porovnání s (ostatní) reflexní terapií 151 // 5.6. Léčebná tělesná výchova 151 // 5.7. Léčení poruch statiky 152 // 5.8. Imobilizace a podpěry 153 // 5.9. Farmakoterapie 154 // 5.10. Chirurgická léčba 154 // 5.11. Životospráva 154 // 5.12. Závěry 155 // 6. TERAPIE 156 // A. Manipulační léčba 156 // 6.1. Obecné zásady techniky 156 // Poloha nemocného 156 // Postavení terapeuta 156 // Fixace 156 // Výchozí postavení v kloubu a směr mobilizace 156 // Předpětí 157 // Vlastní manipulace 157 // Mobilizace (prostá) 157 // Mobilizace s použitím metod svalové facilitace a inhibice (neuromuskulárních technik) 157 // Nárazová manipulace 159 // Testování 159 // Dokumentace 160 // Následná léčba 160 // 6.2. Periferní klouby 160 // 6.2.1. Horní končetina 160 // Interfalangeální klouby 160 // Metakarpofalangeální klouby 161 // Základní kloub palce 161 // Zápěstí 161 // Loket 164 // Ramenní kloub 165 // Akromioklavikulární kloub 166 // Sternoklavikulární kloub a lopatka 167 // 6.2.2. Dolní končetina 167 // Prsty 167 // Tarzometatarzální skloubení // a klouby mezi tarzálními kůstkami 168 // Dolní hlezenní kloub 169 // Horní hlezenní kloub 169 // Tibiofibulární kloub 170 // Kolenní kloub 171 // Kyčelní kloub 172 // 6.2.3. Temporomandibulární kloub 173 // 6.3. Páteř 173 // 6.3.1. Obecné zásady 173 // 6.3.2. Bederní páteř 174 // Trakce 174 // Manipulace 176 // 6.3.3. Pánev 178 // Sakroiliakální kloub 178 // Kostrč 180 // 6.3.4. Hrudní páteř 181 // 6.3.5. Žebra 187 // 6.3.6. Krční páteř 190 // Trakce 190 // Mobilizace 190 // Rotace 192 // Lateroflexe 192 // Retroflexe 192 // Anteflexe 192 //
Nárazová manipulace 192 // Trakční nárazová manipulace na horním obratli zablokovaného segmentu kontaktem ve směru nárazu 193 // Rotační nárazová manipulace vsedě 194 // 6.4. Manipulace měkkých tkání 195 // 6.4.1. Protažení kůže 195 // 6.4.2. Protažení pojivové řasy (v podkoží, svalstvu, jizvách) 195 // 6.4.3. Působení tlakem 196 // 6.4.4. Léčení hlubokých fascií 196 // Posun (protažení) fascií v lumbosa-krální oblasti směrem kaudálním 196 // Posun (protažení) fascií na zádech směrem kraniálním 196 // Protažení fascií na obou stranách trupu 197 // 6.4.5. Vzájemné posouvání metatarzů (metakarpů) 199 // 6.4.6. Léčení bolestivých periostových bodů 199 // Autoterapie 200 // B. Léčebná rehabilitace 200 // 6.5. Automobilizační cvičení 200 // 6.5.1. Automobilizace křížokyčelního kloubu 201 // Technika podle Sachseho 201 // 6.5.2. Automobilizace bederní páteře 201 // Automobilizace (dolní) bederní páteře do anteflexe a retroflexe 201 // Automobilizace bederní páteře do rotace 201 // Automobilizace bederní páteře do záklonu a úklonu vstoje 204 // 6.5.3. Automobilizace hrudní páteře a žeber 204 // Předklon - záklon 204 // Automobilizační cvičení do retroflexe vsedě 204 // Automobilizační cvičení do anteflexe během nádechu 205 // Automobilizační cvičení horních žeber pomocí nádechu 205 // Rotace 205 // 6.5.4. Automobilizace cervikotorakálního přechodu a prvního žebra 206 // Předozadní posuv obratlů v horní hrudní oblasti a v cervikotorakálním přechodu 206 // Rotační automobilizační cvičení cervikotorakálního spojení 206 // Automobilizační cvičení prvního žebra 207 // 6.5.5. Automobilizace krční páteře 207 // Retroverzní a rotační cvičení krční páteře 207 // Cvičení do úklonu krční páteře 208 //
Anteflexní a retroflexní cvičení mezi záhlavím a atlasem 208 // 6.5.6. Automobilizace některých končetinových kloubů 209 // Automobilizační cvičení lokte radiálním pružením 209 // Vzájemná mobilizace sousedících karpálních kůstek 209 // Autotrakce ramene 210 // 6.6. Postizometrická svalová relaxace (PIR) 210 // 6.6.1. Obecné zásady 210 // 6.6.2. Svaly v oblasti hlavy a krku 212 // Žvýkací svaly 212 // Krátké extenzory kraniocervikálního přechodu 213 // M. levator scapulae 214 // Horní část m. trapezius 215 // Skalenové svaly 216 // Mm. sternocleidomastoidei 217 // 6.6.3. Svaly horní končetiny 217 // Bolestivý laterální epikondylus 217 // Bolestivý mediální epikondylus 218 // Bolestivá dlouhá šlacha m. biceps 218 // Bolesti vznikající v m. triceps 221 // M. supraspinatus 221 // M. infraspinatus 221 // M. subscapularis 222 // 6.6.4. Svalstvo trupu 222 // M. latissimus dorsi 222 // M pectoralis major 222 // Bolestivé okosticové body na žebrech 224 // M. pectoralis minor 225 // M. serratus anterior 226 // M. erector spinae 226 // Krční a cervikotorakální úsek vzpřimovače trupu 226 // Torakolumbální úsek vzpřimovače trupu 227 // Dolní bederní úsek vzpřimovače trupu 228 // Bolest při mediálním úhlu lopatky a na trnových výběžcích Ths a Thf, 229 // M. quadratus lumborum 230 // M rectus abdominis 231 // 6.6.5. Svaly pánve 231 // M. iliopsoas 231 // Tzv. ligamentová bolest v oblasti // pánve 231 // Bolestivá kostrč 232 // Abduktory 232 // Adduktory 234 // 6.6.6. Svaly dolní končetiny 234 // Ischiokrurální svaly 234 // M. rectus femoris 234 // M. piriformis 235 // M biceps femoris 236 // Ex tenzory prstu 237 // Bolestivá Achillova šlacha 237 // Bolestivá patní ostruha 238 // 6.7. Léčebný tělocvik 238 // 6.7.1. Obecné zásady 238 // 6.8. Posilování oslabených svalů 239 // M. glutaeus maximus 239 // M. glutaeus medius 239 // Mm. recti abdominis 239 //
"Kolébka" 240 // "Pánevní houpačka" 240 // Cvičení svalů pánevního dna 241 // Dolní (ascendentní) část m. trapezius 241 // M serratus anterior 242 // Pozice na všech čtyřech s knihou na hlavě 242 // Hluboké flexory šíje 243 // 6.9. Cvičení některých nejdůležitějších motorických stereotypů 243 // 6.9.1. Stoj na obou nohách 243 // Vzpřímení ze sedu na patách do vzpřímeného kleku 243 // Stoj u zdi 243 // Stoj na špičkách 243 // 6.9.2. Stoj na jedné noze a chůze 244 // Střídavé vysunování dolních končetin v lehu na zádech 244 // Rotace v kyčelním kloubu při abdukované dolní končetině 244 // Pohyb z flexe dolní končetiny do extenze vleže na boku 244 // 6.9.3. Sed 245 // Vzpřímený sed na zemi a rotace trupu 245 // Pohyb hrudníku ke stranám 245 // Ovládání pánve vsedě 246 // Brůggerův úlevový sed 246 // 6.9.4. Předklon 247 // Odvíjení se ze sedu na patách 247 // Antejlexe a retroflexe trupu 247 // Zvedání předmětu ze země 247 // 6.9.5. Zvedání paží 247 // Vzpažení horních končetin z upažení vleže na břiše) 247 // Zvednutí a spuštění ramene 248 // Zvednutí a spuštění ramene při vzpažených horních končetinách 248 // Zvedání paží vsedě 249 // Zvedání obou rukou na hlavu 249 // Otáčení hlavy 249 // 6.9.6. Správné nošení břemen 249 // 6.9.7. Dýchání 250 // 6.10. Opěry 250 // 6.11. Některé pokyny týkající se reflexní terapie 251 // 7. KLINIKA FUNKČNÍCH PORUCH POHYBOVÉ SOUSTAVY 252 // A. Bolesti v zádech 252 // 7.1. Bolest v kříži 252 // 7.1.1. Bolest v kříži následkem přetížení svalů a vazů 252 // 7.1.2. Bolestivá kostrč 253 // 7.1.3. Bolestivý kyčelní kloub 254 // 7.1.4. Blokáda meziobratlových kloubů v oblasti bederní páteře a křížokyčelního kloubu 255 // 7.1.5. Bolesti v kříži způsobené lézí destičky 257 //
7.1.6. Sakroiliakální posun 258 // 7.1.7. Dysfunkce břišních a hýžďových svalů s předsunutým držením a se (zdánlivým) posunem na symfýze a sedacích hrbolech 258 // 7.1.8. Innominate shear dysfunction (GREENMAN) (nůžkový posun pánve) 260 // 7.1.9. „S“ reflex (SILVERSTOLPE - SKOGLUND) 261 // 7.1.10. Kombinované poruchy 262 // 7.2. Bolesti v hrudní páteři 262 // 7.3. Bolesti v krční páteři 263 // Akutní ústřel 264 // B. Pseudoradikulární a jiné bolesti způsobené funkčními poruchami hybnosti 264 // 7.4. Bolesti dolních končetin 264 // Bolestivá patela 265 // 7.5. Bolesti horních končetin 266 // 7.5.1. Bolest v rameni 266 // Bolest v rameni následkem poruchy svalové funkce 266 // Bolest vyzařující z krční a horní hrudní páteře 267 // Bolest vznikající z horních žeber 267 // Skapulohumerální kloub 267 // Bolest způsobená abdukcí v rameni 267 // Bolest vznikající ve svalech manžety rotátorů a v dlouhé šlaše m. biceps 268 // Tendomyóza dlouhé hlavy m. triceps 268 // Akcesorní ramenní klouby 268 // Akromioklavikulární kloub 268 // Sternoklavikulární kloub 268 // 7.5.2. Bolest v oblasti lokte 268 // Bolestivý laterální epikondylus 268 // Bolestivý mediální epikondylus 269 // 7.5.3. Bolest v zápěstí 269 // 7.5.4. Tunelové syndromy 269 // Syndrom karpálního tunelu 269 // Syndrom horní hrudní apertury ("skalenový syndrom") 270 // 7.5.5. Kombinované poruchy 270 // 7.6. Cervikokraniální syndrom 271 // 7.6.1. Bolest hlavy cervikálního původu 271 // Mandibulokraniální syndrom 272 // Anteflexní bolest hlavy 273 // Migréna 273 // 7.6.2. Poruchy rovnováhy 274 // Klasická závrať typu Ménierovy nemoci 274 // Cervikální závrať 274 // Polohová závrať 274 // Cervikální synkopy 274 // Smíšené a přechodné formy 275 // Význam vertebrální arterie 276 // 7.6.3. „Kvadrantový syndrom“ 277 //
C. Onemocnění patomorfologická s významnou funkční složkou 278 // 7.7. Bazilární imprese a úzký cervikální páteřní kanál 278 // 7.8. Kořenové syndromy 279 // 7.8.1. Kořenové syndromy na dolních končetinách 279 // Kořenový syndrom L4 280 // Kořenový syndrom L5 281 // Kořenový syndrom S1 281 // Některé diagnostické problémy 281 // Léčení 282 // 7.8.2. Kořenové syndromy na horních končetinách 284 // Kořenový syndrom C6 284 // Kořenový syndrom C7 284 // Kořenový syndrom C8 284 // Terapie 284 // 7.9. Vertebroviscerální vztahy 285 // 7.9.1. Obecné zásady 285 // 7.9.2. Tonzilitida 286 // 7.9.3. Plíce a pohrudnice 287 // 7.9.4. Srdce 287 // 7.9.5. Žaludek a dvanáctník 288 // 7.9.6. Játra a žlučník 289 // 7.9.7. Ledviny 289 // 7.9.8. Význam m. psoas a přímých břišních svalů 290 // 7.9.9. Gynekologické afekce a bolesti v kříži 290 // 7.10. Stavy po traumatu 291 // Traumata končetin 293 // 7.11. Klinický obraz dysfunkce ve významných oblastech pohybové soustavy 294 // Temporomandibulární kloub 294 // Kraniocervikální spojení 294 // Segment C0 - C1 294 // Segment C1 - C2 294 // Segment C2-C3 294 // Segmenty C3 - C4 až C5 - C6 295 // Cervikotorakální přechod (segmenty C6 - C7 až Th2 - Th3)295 // Torakální segmenty Th3 - Th4 až Th9 - Th10 295 // Torakolumbální přechod (segmenty Th10 - Th11 až L2 - L2) 295 // Segment L2 - L3 295 // Segment L3-L4 295 // Segment L4- L5 295 // Segment L5 - S` 296 // Sakroiliakální kloub 296 // Kostrč 296 // Kyčelní kloub 296 // Capitulum fibulae 296 // Chodidlo 296 // 8. PREVENCE FUNKČNÍCH PORUCH POHYBOVÉ SOUSTAVY 297 // 8.1. Význam problematiky, výskyt 297 // 8.2. Zásady a zaměření prevence 297 // 8.3. Otázky životosprávy 298 // Aktivní prevence, tělovýchova a sport 300 // Odívání 301 // Obezita 302 //
8.4. Manipulace a jiné léčebné postupy za účelem prevence 302 // 9. POSUDKOVÁ ČINNOST A FUNKČNÍ PORUCHY POHYBOVÉ SOUSTAVY 304 // 9.1. Otázka pracovní schopnosti 304 // 9.2. Posuzování stavů po úrazu306 // 10. POSTAVENÍ MANIPULAČNÍ TERAPIE A DALŠÍ PERSPEKTIVY 308 // Slovníček odborných výrazů 311 // Literatura 313

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC