Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.4) Půjčeno:73x 
BK
Příručka
1. vyd.
Jinočany : H & H, 1995
283 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85787-23-7 (brož.)
Linguistica
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000057728
Úvod // 1. KAPITOLA // Teorie a praxe jednojazyčného slovníku výkladového (J. Filipec) 14 // I. OBECNÁ ČÁST 16 // 0. Úvod: lexikografie jako lingvistický úsek 16 // 1. Lexikografie jako úsek nauky o lexikální zásobě (LZ) 16 // II. SPECIÁLNÍ ČÁST 21 // 0. Funkce JS V a jeho text 21 // A. MAKROSTRUKTUR A SLOVNÍKU 21 // 1. Obsah a rozsah pojmu makrostruktura 21 // 2. Výběr hesel 22 // B. MIKROSTRUKTURA SLOVNÍKU 23 // 1. Pojem mikrostruktury 23 // 2. Slovotvorný význam 25 // 3. Výklad lexikálního významu, sémému jako jevu metajazyka obsahu 26 // 4. Výklad sémému a pojmy příbuzné 30 // 5. Chování LJ: spojitelnost 37 // 6. Příznakovost a bezpříznakovost 40 // 7. Frazeologie v JS V 42 // 8. Terminologie v JSV 43 // 9. Možné oddíly 44 // BIBLIOGRAFIE 45 // 2. KAPITOLA // Komputační lexikografie (F. Čermák) 50 // 0. Úvod 51 // 1. Data: korpus (Vstup) 52 // 2. Metodologie a techniky (Zpracování) 57 // 3. Využití (Výstup) 61 // 4. Otevřené otázky 64 // BIBLIOGRAFIE 67 // 3. KAPITOLA // Metajazyk v lexikografii (R. Blatná) 72 // 0. Úvod 73 // 1. Významový popis 74 // 2. Slovníková definice 75 // 3. Typy výkladů a metajazyk 79 // 4. U. Weinreich o metajazyku 81 // 5. Pragmatická významová složka a její odraz // v definici 84 // 6. Závěr ; 86 // BIBLIOGRAFIE 87 // 4. KAPITOLA // Paradigmatika a syntagmatika slovníku: možnosti a výhledy (F. Čermák) 90 // 1. Úvod 91 // 2. Heslo (lemma) 97 // 3. Otevřené otázky 110 // 4. Typy hesla 111 // PRÍLOHY 112 // BIBLIOGRAFIE 114 // 5. KAPITOLA // Frazeografie (F. Čermák) 116 // 1. Oblast frazeografie 117 // 2. Materiál a jeho sbírání 121 // 3. Slovník a jeho výstavba 123 // 4. Heslo 126 // BIBLIOGRAFIE 134 // 6. KAPITOLA // Terminografie (S. Machová) 137 // 0. Úvod 138 // 1. Východiska terminografického projektu 140 // 2. Zdroje termínů 143 // 3. Soubor informací zjišťovaných pro jednotlivé termíny 146 //
4. Shromažďování terminologických informací a jejich distribuce 150 // 5. Aktualizace shromážděných informací 152 // 6. Řízení rozvoje terminologických informací // 7. Terminologická databanka // BIBLIOGRAFIE // 7. KAPITOLA // Onomastická lexikografie (R. Šrámek) 158 // 0. Úvod 159 // 1. Onymický slovník 161 // 2. Závěr 175 // 3. Přehled nej významnějších děl (chronologicky) 175 // BIBLIOGRAFIE 178 // 8. KAPITOLA // Diachronní lexikografie (I. Němec) 182 // 1. Ústřední problém lexikografie - objektivní popis lexikálního významu 183 // 2. Specifické problémy diachronní lexikologie a lexikografie 189 // 3. Závažné jevy opomíjené v diachrónni lexikografii 196 // 4. Hranice možností a perspektivy diachronní lexikografie 204 // BIBLIOGRAFIE 207 // 9. KAPITOLA // Etymologická lexikografie (E. Havlová) // 0. Úvod // 1. Původ slov // 2. Metody práce // 3. Výstupy // BIBLIOGRAFIE // 10. KAPITOLA // Prekladová lexikografie (F. Čermák) 230 // 0. Úvod 231 // 1. Cíle a typologie překladových slovníku 232 // 2. Překladový slovník a jeho heslář 234 // 3. Heslo (heslová stať) překladového slovníku 237 // 4. Další aspekty a poznámky 245 // 5. Desatero slovnikářovo 246 // BIBLIOGRAFIE 247 // 11. KAPITOLA // Nářeční lexikografie (Z. Sochová) 249 // 1. Charakter nářeční slovní zásoby a její vývojová dynamika 250 // 2. Úkoly a způsoby dialektového popisu 250 // 3. Typy nářečních slovníků 251 // 4. Sběr materiálu, způsoby a zdroje 256 // 5. Slovník a jeho výstavba 257 // 6. Heslo 259 // 7. Některé nedostatky nářeční lexikografické praxe 260 // BIBLIOGRAFIE 262 // REJSTŘÍK 272 // SEZNAMY ZKRATEK 265 // NĚKOLIK SLOV O AUTORECH 284
(OCoLC)34629453
cnb000108983

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC