Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost, c2002
321 s., 8 s. barev. obr. příl. : il., portréty, faksim. (některé barev.) ; 27 cm

objednat
ISBN 80-7275-038-0 (váz.)
Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada ; sv. 11
Rozložená titulní strana
Obsahuje bibliografii na s. 289-300 a rejstřík
Německé resumé
000057823
OBSAH // PŘEDMLUVA. K otázce dějin české literatury na Moravě...7 // 1 OD POČÁTKU DO KONCE HUSITSTVÍ...9 // 1.1 Počátky literatury na Moravě...9 // 1.2 Literatura ranného středověku...11 // 1.3 Literatura vrcholného středověku, literatura husitská a protihusitská...16 // 1.4 Základní vývojové tendence od počátku 15. století...32 // 2 LITERATURA OBDOBÍ RENESANCE...33 // 2.1 Nástup humanismu a počátky knihtisku...33 // 2.2 Důsledky porážky prvního stavovského povstání a literární rozvoj jednoty bratrské.41 // 2.3 Renesanční manýrismus, tvorba J. A. Komenského...50 // 3 BAROKO V LITERATUŘE ...57 // 3.1 Rekatolizace a rozvoj baroka...57 // 3.2 Vzestup oficiální a pololidové literatury...66 // 3.3 Vrcholné období barokní homiletiky a lidové tvorby...72 // 4 DOBA OSVÍCENSTVÍ A NÁRODNÍHO OBROZENÍ...82 // 4.1 Osvícenci a první národní buditelé...82 // 4.2 Rozvoj národního hnutí...93 // 4.3 Beletrie, vědecká práce a sběratelská činnost ve 40. a 50. letech...103 // 5 LITERATURA V LETECH 1860-1900...112 // 5.1 Nadvláda kněží...112 // 5.2 Nástup mladé laické generace 60. let a počátky moravské vesnické prózy...115 // 5.3 Kněžská literatura 60.-80. let...123 // 5.4 Profesoři prvních českých gymnázií na Moravě...127 // 5.5 První generace absolventů českých gymnázií a autoři, kteří se ? nim přidružili.134 // 5.6 Vyústění v symbolismus...153 // 5.7 Německy psaná literatura na Moravě
1860-1945...154 // 6 KATOLICKÁ LITERATURA OD KONCE 19. STOLETÍ DO ROKU 1939...167 // 6.1 Situace v katolické literatuře na přelomu století...167 // 6.2 Hranice stínu 1918-1939...177 // 7 LITERATURA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ...188 // 7.1 Na počátku století...188 // 7.2 Dvacetiletí mezi válkami...198 // 7.3 Období okupace 1939-1945...227 // 7.4 Katolická literatura za války...232 // 8 LITERATURA V OBDOBÍ 1945-2000...236 // 8.1 Literární život 1945-1948...236 // 8.2 Ohlasy války...241 // 8.3 Nové dráhy poezie. Kainar, Blatný...244 // 8.4 Padesátá léta. Zahradníček...247 // 8.5 Příznaky kulturní liberalizace, Mikulášek...250 // 8.6 Vesnická a společenská próza od 40. do 60. let...255 // 8.7 Historická próza...258 // 8.8 Vzpomínková, foklorizující, lyrická a přírodní próza...260 // 8.9 Cesty literární vědy...263 // 8.10 Naděje a smutky 60. let, Skácel...267 // 8.11 Léta normalizace...273 // 8.12 Devadesátá léta, Kratochvil...283 // VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE...289 // REJSTŘÍK OSOB...301 // ZUSAMMENFASSUNG // 309
(OCoLC)52496264
cnb001197821

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC