Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.5) Půjčeno:17x 
BK
Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2005
104 s. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-87000-03-X
Obsahuje tabulky
Programy vzdělávací - školy základní - Česko - příručky metodické
Programy vzdělávací - tvorba - příručky
000057971
Manuál pro tvorbu ŠVP v základním vzdělávání VÚP Praha 2005 // Obsah // Úvod... // 1. Školní vzdělávací program - nový kurikulární dokument na našich školách // 1.1 Proč vytváříme ŠVP ZV?... // 1.2 Komu je ŠVP ZV určen?... // 2. Přípravná fáze tvorby ŠVP ZV... // 2.1 Důležitá rozhodnutí a hlavní kroky v přípravné fázi tvorby ŠVP ZV... // 2.1.1 Motivace... // 2.1.2 Seznámení s RVP ZV... // 2.1.3 Analýza podmínek školy... // 2.1.4 Plán tvorby ŠVP ZV... // 2.2 Možná rizika při vynechání některého z kroků... // 2.3 Ředitelské desatero jako dobrá rada do začátku... // .5 // .8 // ..8 // ..9 // 11 // 11 // .11 // .13 // .15 // 20 // 22 // 23 // 3. Vlastní tvorba ŠVP ZV...24 // 3.1 Identifikační údaje...24 // 3.1.1 Oficiální název ŠVP...24 // 3.1.2 Předkladatel a zřizovatel...25 // 3.1.3 Platnost dokumentu...26 // 3.1.4 Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání - specifické údaje pro ŠVP // víceletých gymnázií...26 // 3.2 Charakteristika školy...27 // 3.2.1 Úplnost a velikost školy, vybavení školy...27 // 3.2.2 Charakteristika pedagogického sboru...27 // 3.2.3 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči a jinými subjekty..28 // Charakteristika školního vzdělávacího programu... // 3.3.1 Zaměření školy... // 3.3.2 Výchovné a vzdělávací strategie... // 3.3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami... // 3.3.4 Začlenění
průřezových témat... // 3.3.5 Profil absolventa - specifické údaje pro ŠVP víceletých gymnázií... // 3.3.6 Organizace přijímacího řízení - specifické údaje pro ŠVP víceletých gymnázií // 3.3.7 Organizace maturitní zkoušky - specifické údaje pro ŠVP víceletých gymnázií // Učební plán... // 3.4.1 Tabulace učebního plánu... // 3.4.2 Poznámky ? učebnímu plánu... // Učební osnovy... // 3.5.1 Název vyučovacího předmětu... // 3.5.2 Charakteristika vyučovacího předmětu... // 3.5.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu // 3.6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy... // 3.6.1 Hodnocení žáka ve škole... // 3.6.2 Pravidla pro hodnocení žáka... // 3.6.3 Autoevaluace školy a její autoevaluační činnost. // Nejčastěji kladené otázky týkající se RVP ZV a ŠVP ZV // 31 // 31 // 34 // 36 // 38 // 41 // 43 // 43 // 44 44 .47 55 .55 .56 .62 .72 .72 .73 .79 // 90 // 4.1 // 4.2 // 4.3 // 4.4 // 4.5 // 4.6 // Okruh otázek týkajících se tvorby SVP ZV... // Okruh otázek týkajících se výuky podle ŠVP ZV... // Okruh otázek týkajících se přestěhování žáka ze školy na školu Okruh otázek týkajících se učebnic... // Okruh otázek týkajících se výuky podle SVP na víceletých gymnáziích... // Okruh otázek týkajících se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami // .90 // .93 // .96 // .97 // .99 // 100 // 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC