Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
Povídky
Vyd. 6., V ČS 1.
Praha : Československý spisovatel, 1992
215 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-202-0116-5 (brož.)
Spirála
italština
Rozložená tit. s.
000057993
Úvod ...9 // DEN PRVNÍ ...13 // Příběh první ...34 // Ser Ciappelletto oklame falešnou zpovědí zbožného mnicha a zemře; ačkoli to byl za svého života nejhanebnější člověk, nabude po smrti pověsti světce a je nazýván svátým Ciappellettem. // Příběh druhý ...48 // ŽÁd Abrahám se na popud Giannotta di Civigni vypraví na římský dvůr. Spatří tu zpustlé duchovní, i vrátí se do Paříže - a stane se křesťanem. // Příběh třetí ...53 // Žid Melchisedech vyvázne pomocí příběhu o třech prstenech z velikého nebezpečí, které na něho nastrojil Saladin. // Příběh čtvrtý ...56 // Jeden mnich upadne do hříchu, za který zasluhuje nejtěžší trest, ale unikne trestu, ježto vtipně vytkne // svému opatovi totéž provinění. // Příběh pátý ...60 // Markýza di Monferrato potlačí hostinou ze slepic a několika půvabnými slovy šílenou lásku krále francouzského. // Příběh šestý ...63 // Jeden řádný muž usadí vtipným výrokem hanebné pokrytectví řeholníků.Příběh sedmý ...66 // Bergamino se ve vší počestnosti vysměje messeru Canovi della Scalarа jeho záchvat lakotnosti tím, že mu vypravuje příběh o Primasovi a opatu z Čluny. // Příběh osmý ...71 // Guiglielmo Borsiere vtipnými slovy pranýřuje lakotnost messera Ermina de’Grimaldi. // Příběh devátý ...74 // Posměšek jedné gaskoňské paní se dotkne kyperského krále tak, že se ze slabocha stane muž. // Příběh desátý ...76 // Mistr Alberto z Boloně ve vší počestnosti zahanbí / jednu paní, která ho chtěla zostudit za to, že se do ní zamiloval. //
DEN DRUHÝ ...83 // Příběh první ...87 // Martellino předstírá, že je ochrnutý, а u hrobu svátého Jindřicha dělá, že se uzdravil. Jeho podvod je však prozrazen, Martellino je ztlučen a jat; octne se v nebezpečí, že bude pověšen za hrdlo, ale nakonec přece jen vyvázne. // Příběh druhý ...92 // Oloupený Rinaldo d’Asti se dostane k zámku Guiglielmo, kde nocuje u jedné vdovy, a když je mu nahrazena škoda, vrátí se živ a zdráv domů. // Příběh třetí ...99 // Tři mladíci promrhají své jmění a zchudnou. Jejich synovec se celý zoufalý vrátí domů v průvodu jednoho opata a tu shledá, že opat je vlastně dcera anglického krále. Princezna si ho pak vezme za muže, nahradí jeho strýcům jejich ztráty a dopomůže jim opět k blahobytu. // Příběh čtvrtý ...// Landolfo Ruffolo zchudne a stane se pirátem. Zajat Janovany, ztroskotá, ale zachrání se na bedně plné nejdražších klenotů. Na Korfu se ho ujme jedna žena a vrátí se domů jako boháč. // Příběh pátý ...// Andreuccia z Perugie, jenž přijel do Neapole nakoupit koně, stihnou jedné noci tři neštěstí za sebou. Ze všech však vyvázne a vrátí se domů s rubínem. // Příběh šestý ...// Madonna Beritola, která ztratila své dva syny a kterou naleznou na jednom ostrově dvě srny, vydá se do Lunigiany. Tam se jeden její syn dá do služeb jejího pána, ale protože léhá s jeho dcerou, je uvržen do žaláře. Sicílie povstane proti králi Karlovi a syn, kterého matka konečně pozná, se ožení s dcerou onoho // pána; když je pak nalezen i jeho bratr, nabudou opět bývalého postavení. //
Příběh sedmý ...// Babylónský sultán pošle algarbskému králi svou dceru za manželku. Ta se vlivem různých příhod dostane během čtyř let do rukou devíti mužů, žijících v různých místech; nakonec je však vrácena otci jakožto panna a vdá se za algarbského krále, jak se to mělo předtím stát. // Příběh osmý ...// Hrabě z Antverp je křivě obviněn a odejde do vyhnanství. Zanechá na různých místech v Anglii své dvěděti, a když se po čase neznám navrátí, shledá, že se jim dobře vede. Táhne potom s vojskem krále francouzského jako pacholek, a teprve když vyjde jeho nevina najevo, zaujme postavení, jaké měl předtím. // Příběh devátý ...182 // Bemabo z Janova je podveden Ambrogiuolem, takže přijde o všecko, a přikáže, aby jeho nevinná manželka byla zabita. Th však unikne a v mužském oděvu slouží sultánovi. Posléze nalezne podvodníka Ambrogiuola a přivede Bernaba do Alexandrie. Když je potom podvodník potrestán a ona sama oblékne opět ženské šaty, vrátí se s manželem bohata do Janova. // Příběh desátý ...195 // Paganino z Monaka unese manželku Ricciarda di Chimica — a ten, když se doví, kde jeho choť je, vydá se posléze za ní, spřátelí se s Paganinem a žádá ji od něho nazpět. Paganino slíbí, že mu ji vrátí, bude-li ona chtít - ona se však s mužem vrátit nechce a po Ricciardově smrti se stane Paganinovou chotí. // Poznámky ...207 // Ediční poznámka ...215
(OCoLC)85682635
cnb000068249

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC