Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20.7) Půjčeno:62x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2007
380 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1349-6 (brož.)
ISBN 978-80-247-7003-1 (online ; pdf)
Manažer. Management
Obálkový podnázev: self-management, tvořivost a inovace v práci manažera, motivace, řízení, rozhodování, personální a sociální psychologie práce
Na obálce: 2., aktualizované a rozšířené vydání
Na rubu titulního listu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Obsahuje tabulky, bibliografické odkazy, předmluvu, rejstřík
Bibliografie na s. 371-375
Popsáno podle tištěné verze
Psychologie řízení - učebnice vysokošk.
000058049
Obsah // Předmluva // 11 // Informační schéma manažerské psychologie...13 // 1. Základní pojmy psychologie managementu...13 // Doporučená literatura...29 // 2. Self-management (sebepoznání, sebcpojetí a seberozvoj)...31 // Sebepoznání...33 // Cesty sebepoznání...34 // JA, sebevédomí, sebeocenéní, sebepojetí a sebekoncepce...37 // Relaxace, její formy a nácvik...40 // Sebevýchova a seberozvoj ...44 // Koncentrace pozornosti...45 // Rozvoj paměti a zvýšení efektivity učení...47 // Autoregulace myšlení, pozitivní myšlení...51 // Rozvoj představivosti, fantazie a tvořivosti...54 // Autoregulace emocí a pozitivní naladění...55 // Organizace práce a time management...57 // Sbírání informací a vytváření osobního informačního systému...63 // Myšlenkové mapy...64 // Racionální čtení...66 // Životospráva...69 // Zvládání stresu...72 // Frustrace...85 // Řešení konfliktů...86 // Doporučená literatura...106 // 3. Osobnost...107 // Teorie osobnosti...109 // Schopnosti...113 // Motivace ...116 // Temperament...118 // Charakter... 121 // Osobnost manažera ...123 // Etika v práci manažera...128 // Zena manažerka...130 // Doporučená literatura...134 // 4. Motivace v pracovní činnosti ...135 // Teorie pracovní motivace...139 // Doporučená literatura...149 // 5. Tvořivost a inovace v práci manažera ...151 // Tvořivý produkt...155 // Tvořivý proces ...156 // Tvořivá osobnost ...157 // Vliv prostředí...162
// Bariéry tvořivosti ...162 // Tvořivost a inovace...163 // Řešení tvůrčích problémů...170 // Rozvoj tvořivosti a přínos pro praxi ...174 // Přínos pro praxi — navržené postupy aplikace a způsoby výcviku // manažerů a dalších pracovníků vefirmách...175 // Doporučená literatura...188 // 6. Řízení...189 // Teorie řízení...193 // Metody řízení...203 // Doporučená literatura...207 // 7. Rozhodování...209 // Doporučená literatura...216 // 8. Organizace a organizační struktury...217 // Organizační změny...219 // Vývoj teorie organizace...222 // Organizační struktury...228 // Uplatňování moci...229 // Doporučená literatura...232 // 9. Interpersonální komunikace v práci manažera...233 // Doporučená literatura...238 // 10. Metodika psychologie práce...239 // Interview (rozhovor)...243 // Pozorování...246 // Dotazníky...247 // Výkonové testy...248 // Projekční testy ...249 // Škálování...230 // Posouzení produktů činnosti človeka...250 // Studium průběhu pracovní činnosti...251 // Studium objektivních materiálů...251 // Přístrojové metody...252 // Simulační metody a evokované chování...252 // Případové studie...253 // Posuzování jinými lidmi...254 // Doporučená literatura...255 // 11. Poradenství ...257 // Expertní poradenství v řízení lidských zdrojů...258 // Poradenství, které poskytují personální útvary ...261 // Poradenství, které poskytují manažeři...261 // Personální
audit...262 // Personální projekty...264 // Doporučená literatura...266 // 12. Pracovní činnost...267 // Pracovní výkon...270 // Pracovní tempo...272 // Pracovní únava...273 // Biorytmy...275 // Psychické funkce v pracovní činnosti ...276 // Analýza práce...278 // Metody analýzy práce...279 // Pracovní zátěž...284 // Doporučená literatura...286 // 13. Personální psychologie a sociální psychologie práce...287 // Skupina ...289 // Klasifikace skupin...290 // Pracovní skupina ...292 // Znaky účinné a tvorivé pracovní skupiny...294 // Skupinové role...296 // Role skupinového vůdce...299 // Vytváření pracovních týmů...300 // Výběrové řízení a rozmisťování pracovníků...301 // Posuzování způsobilosti ...303 // Assessment centrum...306 // Nezaměstnanost...310 // Doporučená literatura...312 // 14. Inženýrská psychologie, ergonomie a pracovní prostředí...313 // Inženýrská psychologie...314 // Ergonomie...317 // Psychologické otázky pracovního prostředí...323 // Světelné zrakové podmínky...323 // Barevné zrakové podmínky...324 // Hluk...327 // Klimatické podmínky...329 // Působeníchemickýchy toxických látek a biologických látek...330 // Ionizující a neionizující zdrení...331 // Bezpečnost práce...331 // Doporučená literatura...335 // 15. Psychologické aspekty podnikání...337 // Podnikatelský záměr a projekt ...345 // Doporučená literatura...346 // 16. Psychologie trhu...347 // Chování
prodejce...350 // Chování spotřebitele...353 // Typologie zákazníků...357 // Psychologie zboží...359 // Image...360 // Značka...361 // Obaly...361 // Cena zboží...362 // Psychologický průzkum tržního chování...362 // Metody průzkumu trhu ...365 // Psychologie propagace ... 366 // Reklama...367 // Doporučená literatura...370 // Literatura...371 // Rejstřík...377

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC