Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 3., upravené a rozšířené
Praha : Ekopress, 2003
250 s. : il.

objednat
ISBN 80-86119-69-6 (brož.)
Další názvový údaj z obálky: pojmy a poznatky, racionální přístup k řešení problémů, volba úspěšného stylu rozhodování, metody rozhodování, management rizika
Obsahuje tabulky, grafy, předmluvu, přílohu
Bibliografie: s. 249-250
Management - rozhodování - učebnice vysokošk.
000058054
Obsah // Předmluva ... 9 // 1 Základní pojmy a poznatky manažerského rozhodování... 11 // 1.1 Dvě stránky rozhodovaní a teorie rozhodování... 11 // 1.2 Rozhodovací procesy a rozhodovací problémy... 12 // 1.3 Struktura rozhodovacích procesu... 13 // 1.4 Prvky rozhodovacího procesu... 15 // 1.5 Klasifikace rozhodovacích procesů (rozhodovacích problému)... 19 // 1.6 Racionálně-ekonomický a administrativní model rozhodování... 23 // 1.7 Kvalita (racionalita) rozhodování... 25 // 1.8 Informace pro rozhodování... 27 // 1.9 Počítače v rozhodování... 31 // 2 Racionální přístup ? řešení rozhodovacích problémů v organizacích... 35 // 2.1 Úvod... 35 // 2.2 Situační analýza a identifikace rozhodovacích problémů... 35 // 2.3 Analýza a formulace rozhodovacích problémů... 40 // 2.3.1 Stanovení příčin rozhodovacích problémů... 40 // 2.3.2 Další aspekty analýzy a formulace rozhodovacích problémů... 51 // 2.3.3 Stanovení cílů... 55 // 2.4 Výběr kritérií, tvorba variant, stanovení jejich důsledků a hodnocení variant ... 56 // 2.4.1 Výběr kritérií hodnocení... 57 // 2.4.2 Tvorba variant řešení rozhodovacích problémů... 59 // 2.4.3 Stanovení důsledků variant... 63 // 2.4.4 Hodnocení variant a volba varianty určené ? realizaci... 57 // 2.5 Retrospektivní analýza a hodnocení realizované varianty... 65 // 3 Skupinové rozhodování a volba úspěšného stylu rozhodování... 72 // 3.1 Míra participace
a styl rozhodování (řízení)... 72 // 3.2 Vliv míry participace (stylu rozhodování) na organizaci ... 73 // 3.3 Přednosti a nevýhody skupinového rozhodování... 76 // 3.4 Kvalita skupinového rozhodování... 78 // 3.5 Model Vrooma a Yettona pro volbu úspěšného stylu rozhodování... 81 // 3.5.1 Podstata modelu... 81 // 3.5.2 Charakteristika stylů rozhodování... 82 // 3.5.3 Situační analýza problému a určení jeho typu... 83 // 3.5.4 Volba vhodného stylu rozhodování... 87 // 3.5.5 Pravidla pro volbu stylu rozhodování... 88 // 3.5.6 Nedostatky modelu Vrooma a Yettona ... 91 // 3.5.7 Nová verze modelu Vrooma a Yettona ... 92 // 5 ¦ // 3.6 Případové studie volby vhodného stylu rozhodování... ()8 // 3.6.1 Přidělení parkovacích míst ... ()8 // 3.6.2 Hledání trosečníků ... 98 // 3.6.3 Havárie atomového reaktoru... 99 // 3.6.4 Nařízení o nošení kravat... 99 // 3.6.5 Problém nebezpečné dětské hračky...100 // 3.6.6 Série vloupání...101 // 3.6.7 Vzrušující cesta na festival...101 // 3.6.8 Problém nových strojů...102 // 3.6.9 Problém centralizace zásobování...103 // 3.6.10 Problém výzkumu a vývoje...103 // 4 Metody rozhodování za jistoty... 105 // 4.1 Úvod...105 // 4.2 Nástroje podpory analýzy rozhodovacích problémů...106 // 4.2.1 Influenční diagramy...106 // 4.2.2 Kognitivní (myšlenkové) mapy...110 // 4.3 Metody tvorby variant...111 // 4.3.1 Povaha rozhodovacích problémů z hlediska tvorby variant...111
// 4.3.2 Metody hledání nových myšlenek...113 // 4.3.2.1 Systematicko-analytické metody...113 // 4.3.2.2 Kreativní metody (metody stimulující intuici)...115 // 4.3.2.3 Předpoklady účinného uplatnění metod hledání nových myšlenek . 117 // 4.4 Metody stanovení důsledků variant...118 // 4.5 Metody vícekriteriálního hodnocení variant... 120 // 4.5.1 Přístup ke stanovení preferenčního uspořádání variant...120 // 4.5.2 Metody stanovení vah kritérií...124 // 4.5.3 Metody vícekriteriálního hodnocení variant...133 // 4.5.3.1 Vícekriteriální funkce utility...136 // 4.5.3.2 Jednoduché metody stanovení hodnoty (utility) variant...133 // 4.5.3.3 Metody založené na párovém srovnávání variant ...144 // 4.5.3.4 Kompenzační metoda...146 // 4.5.3.5 Poznámky ? praktickému uplatnění metod // vícekriteriálního hodnocení... 151 // 5 Metody rozhodování za rizika a nejistoty...157 // 5.1 Úvod...157 // 5.2 Subjektivní pravděpodobnosti...158 // 5.2.1 Objektivní a subjektivní pravděpodobnosti... 158 // 5.2.2 Číselné vyjádření subjektivních pravděpodobností...158 // 5.2.3 Slovní vyjádření subjektivních pravděpodobností...166 // 5.3 Funkce utility...167 // 5.3.1 Postoj rozhodovatele ? riziku...167 // 5.3.2 Jistotní ekvivalent...168 // 5.3.3 Funkce utility za rizika...169 // 5.4 Rozhodovací matice...172 // 5.5 Simulace metodou Monte Carlo...175 // 5.6 Pravidla rozhodování... 182 // 5.6.1 Pravidla rozhodování za rizika...182
// 5.6.2 Pravidla rozhodování za nejistoty...188 // 5.7 Pravděpodobnostní stromy...192 // 5.8 Rozhodovací stromy... 196 // 5.8.1 Jednoetapové a víceetapové rozhodovací procesy...196 // ¦ 6 // 5.8.2 Podstata rozhodovacích stromů...197 // 5.8.3 Příklad stanovení optimální strategie pomocí rozhodovacího stromu ... 198 // 5.8.4 Postup uplatnění rozhodovacích stromů při řešení víceetapových // rozhodovacích procesů...203 // 5.9 Stanovení portfolia rizikových variant...205 // 5.10 Příklad uplatnění metod rizikového rozhodování v hospodářské praxi...212 // 5.11 Nedostatky rizikového rozhodování...217 // 6 Management rizika...227 // 6.1 Postavení řízení rizika v podniku...227 // 6.2 Druhy věcných podnikatelských rizik...230 // 6.3 Překonávání rizika...230 // 6.4 Charakteristiky podnikatelských rizik...230 // 6.5 Hodnocení rizika z pozice různých subjektů...232 // 6.5.1 Hodnocení rizika investorem...232 // 6.5.2 Hodnocení rizika bankou...233 // 6.5.3 Hodnocení rizika podnikatelem...235 // 6.6 Trendy v přístupu ? hodnocení podnikatelských rizik...238 // Příloha: Nedostatky subjektu při rozhodování (psychologické léčky)...244 // Seznam literatury...249

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC