Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2007
155 s. : il.

objednat
ISBN 978-80-247-2052-4 (brož.)
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, grafy, údaje o autorovi, předmluvu, úvod, český a anglický souhrn
Bibliografie na s. 145-153
Technologie informační - management - pojednáni
000058055
Obsah // O autorovi 9 // Předmluva 11 // Úvod 13 // 1. Geografická klasifikace manažerského řízení 17 // 1.1 Americké řízení 17 // 1.2 Japonské řízení 20 // 1.3 Byrokratické (evropské) řízení 22 // 2. Průřezová klasifikace manažerského řízení 27 // 2.1 Intuitivní řízení 27 // 2.2 Paranoidní řízení 29 // 2.3 Racionální řízení 30 // 3. Prognostické techniky a technologické prognózy 33 // 3.1 Brainstorming 34 // 3.2 Systémový přístup 35 // 3.3 Scénáře 36 // 3.4 Předpovědi génia, intuice a vize 36 // 3.5 Strom významnosti a morfologická analýza 37 // 3.6 Křížová interakce 37 // 5 // 3.7 Extrapolace trendů, časové řady 37 // 3.8 Analýza dopadů trendu 38 // 3.9 Cestovní mapy pro vědu a technologie 38 // 3.10 Modelování rozhodování 38 // 3.11 Simulace a hry 38 // A. Prognostický scénář B. Stědroně 39 // B. Prognostický scénář I. Pearsona a I. Neilda 41 // C. Prognostický scénář TECHCAST 2005 45 // D. Prognostický scénář vládních struktur v Singapuru 51 // Blízká budoucnost 52 // Období 2010-2015 53 // Období po roce 2015 54 // 4. Nový segment trhu IT: elektronické soudnictví 57 // 4.1 On-line Dispute Resolution 58 // Vztah On-line Dispute Resolution ? alternativním formám řízení 59 Základní znaky ODR systému 60 // Koncepce „Fourth Party“ v ODR systému 61 // Závaznost a vynutitelnost výsledku ODR řízení 62 // 4.2 Zavedení elektronického soudnictví v České republice 62
// Výhody a nevýhody elektronického soudnictví 63 // 5. Systémové závěry 65 // 6. Modelové projekty a firmy 67 // 6.1 Japonský projekt počítačů páté generace 67 // 6.2 Společnost Unicom 75 // Unicom - tak se dělá software . 75 // Zrozen ? úspěchu 76 // Unicom v přerodu 77 // Zrod giganta 78 // Unicom úspěšně nad vodou 79 // Světlé zítřky v novém sídle 80 // Ve znamení růstu 82 // Růst jako touha i nutnost 83 // Impérium jménem Unicom 84 // Firma řízená přes počítač 86 // Software podle Unicornu aneb s metodikou nejdál dojdeš 87 // Šest nejlepších praktik 90 // 6 // Fáze vývoje 91 // RUP a Unicom 92 // Lidé podle Unicornu 92 // Absolvent bez praxe? Bereme! 93 // Důležité je know-how, ne konkrétní člověk 94 // Jak se rodí programátor 95 // Líheň programátorského potěru aneb Unicom Hatchery 95 // Škola podle Unicornu 96 // Historie Unicornu v datech 97 // Struktura Unicornu 99 // Mimo vody ICT 101 // 6.3 Společnost DELTAX 101 // Vznik a vývoj společnosti 103 // 6.4 Společnost První certifikační autorita, a. s. 116 // Budování a současnost společnosti První certifikační autorita, a. s. 116 Certifikáty a certifikační autorita — úvod do problematiky 116 // Preambule 118 // Pozice na trhu 118 // Historie a současnost společnosti První certifikační autorita, a. s. 119 // Technologický vývoj 121 // Pohled do ekonomiky společnosti 122 // 6.5 Společnost SONET 124 // Zkušenosti s řízením firmy
- historie společnosti SONET 124 // Předmluva ? historii 124 // Etapa učení se řídit 125 // Etapa zvládnutí krize 126 // Etapa tvorby 127 // Slovo závěrem 128 // 6.6 Prof. Ing. Jaroslav A. Jirásek, DrSc. 129 // 6.7 Doc. RNDr. Josef Hynek, Ph.D. MBA 130 // FIM UHK - úspěch založený na lidech 130 // Dobře založená fakulta 131 // Jiná fakulta 131 // Fakulta se nerodí snadno 132 // Fakulta jako firma 134 // 6.8 Mezinárodní management: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. 135 // Jak lze uplatnit výsledky výzkumu v praxi 135 // Vzdělání, vědecké a pedagogické hodnosti 135 // Hledání role manažera v aplikacích informačních technologií 136 // Manažerem v základním výzkumu 136 // 7 // Manažerem v podnikatelské sféře po sametové revoluci 138 // Pedagogem a manažerem v univerzitním prostředí 139 // Manažerem v mezinárodní spolupráci a výzkumu 140 // Manažerem mezinárodních vědeckých setkání 141 // Publikační činnost 142 // Závěr 143 // Literatura 145 // Internetové odkazy 153 // Résumé 155 // Abstract 156 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC