Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Olomouc : Rubico, 2003
212 s. : il. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-85839-87-3 (brož.)
Knížka pro každého
Obsahuje bibliografii na s. 211-212
000058059
5 // OBSAH // PŘEDMLUVA... // ČÁST I.: PLÁNOVÁNÍ // Kapitola 1 —-— // ZÁKLADY PLÁNOVÁNÍ... // Základní prvky plánování... // Význam plánování... // Proces plánování... // Druhy plánů... // Bariéry plánování... // Typy organizačních cílů... // Význam cílů pro organizaci... // Zásady efektivního plánování... // Shrnutí... // Kapitola 2 // TECHNIKY FIREMNÍHO PLÁNOVÁNÍ... // Cyklus strategického plánování... // Vazba mezi strategickým a operačním plánováním // Dílčí firemní plány... // Plánování produkce... // Plánování zásob... // Finanční plánování... // Shrnuti... // ČÁST II.: ORGANIZOVÁNÍ // Kapitola 3 // ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY... // Základní definice... // Faktory produktivity... // Měření produktivity... // Firemní procesy... // Měření přidané hodnoty ... // Štíhlé řízení... // Shrnutí... // Kapitola 4 // TECHNIKY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ... // Proces řízení projektu ... // Druhy projektového plánu... // .9 // .9 // 11 // 12 // 14 // 15 // 17 // 18 18 21 // 22 // .22 // .25 // .27 // .29 // .31 // .32 // .34 // 39 // .39 // .40 // .41 // .45 // .47 // .49 // .51 // 52 // .52 // .53 // 1 // Nástroje projektového plánování ...55 // Nástroje řízení projektu...57 // Organizování kontrolních porad projektu ...61 // Shrnutí...65 // Kapitola 5 // TECHNIKY MANAŽERSKÉHO ROZHODOVÁNÍ...66 // Typy manažerských rozhodnutí...66 // Proces rozhodování...67 // Rozhodování
za rozdílných podmínek...68 // Kvalita rozhodování...69 // Informace pro rozhodování...69 // Individualita při rozhodování...72 // Styly rozhodování...74 // Participativní rozhodování...77 // Konsensus...77 // Rozhodování formou příběhů...79 // Shrnutí...80 // ČÁST III.: VEDENÍ // Kapitola 6 // KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY ...85 // Kom unikační styly...85 // Přijímací pohovor...88 // Dávání zpětné vazby...92 // Konfrontování...94 // Jak říkat „ne“...95 // Shrnutí...96 // Kapitola 7 // TECHNIKY MOTIVOVÁNÍ ...98 // Motivy a potřeby ...98 // Modifikace chování...101 // Koučování...101 // Setkávání „přes úroveň “...?5 // Metoda 360°...?5 // Shrnutí...307 // Kapitola 8 // TECHNIKY SEBEZÁCHOVY MANAŽERA...108 // Projevy selhání manažerů...108 // 2 // Touha po důležitosti... // Touha po ovládání... // Pocit nepostradatelnosti... // Manipulace... // Vyvolávání strachu... // Bossing/Mobbing... // Nedostatek empatie ... // Předvádění dokonalosti... // Pesimismus... // Paradigmata... // Workholismus... // Stresová mánie ... // Deprese... // Syndrom vyhoření... // Shrnutí... // ČÁST III.: KONTROLOVÁNÍ // Kapitola 9 // HODNOCENÍ VÝKONU PRACOVNÍKŮ // Význam hodnocení... // Typy hodnocení... // Kritéria hodnocení... // Postup hodnocení... // Průběh hodnotícího rozhovoru... // Zásady vedení hodnotícího rozhovoru ... Shrnuti // Kapitola 10 // TECHNIKY ANALÝZY KONKURENCE ... // Srovnání konkurentů...
// Vlivy okolního prostředí na hlavní konkurenty // Konkurenční postavení ... // Strategická skupinová analýza ... // Organizace výzkumu konkurence... // Shrnutí... // SEZNAM MANAŽERSKÝCH TECHNIK ., // SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK... // JMENNÝ RE JSTŘÍK... // PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK... // POUŽITÁ LITERATURA... // ...109 .. .109 ,..110 ...110 ...111 ...112 ...112 ...113 ...114 ...115 ...115 ...117 ...117 ...118 ...120 // 125 // 125 // 126 126 // 127 // 128 // 131 // 132 // 134 // .134 // .136 // .137 // .138 // .140 // .142 // 143 // 146 // 147 // 148 151 // 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC