Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000
91 s.

objednat
ISBN 80-7192-440-7 (brož.)
Nový zákon ; [vol.] 11
Malý stuttgarský komentář ; [vol.] 8
List Filemonovi
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje úvod, poznámku, údaje o autorovi
List Filemonovi - výklady a exegeze
List Filipanům - výklady a exegeze
000058147
OBSAH // LIST FILIPANÜM // PRVNÍ ČÁST: ÚVOD // 1. Město Filipy a jeho první křesťanské společenství...9 // 2. Otázka vnitřní jednoty listu Filipanům...11 // 3. Doba a místo sepsání listu Filipanům...12 // DRUHÁ ČÁST: KOMENTÁŘ // I. Nadpis a pozdrav (1,1-2)...14 // II. Apoštol a jeho evangelium (1,3-26)...16 // 1. Dík a přímluva (1,3-11)...16 // 2. Pavel - hlasatel radostné zvěsti (1,12-26)...18 // III. Různá napomenutí (1,27-2,18)...22 // 1. Výzva ke svornosti 1,27-2,4)...22 // 2. Píseň o Kristu (2,5-11)...25 // 3. Apoštolova starost o spásu obce (2,12-18)...30 // IV. Apoštolovy plány (2,19-30)...36 // 1. Timoteovo poslání (2,19-24)...36 // 2. Epafroditův návrat (2,25-30)... 38 // V. Život křesťana - apoštolův příklad (3,1-4,9)...42 // 1. Stálost ve víře (3,1-6)...42 // a) Problémy vnitřní jednoty listu...42 // b) Výklad textu...44 // 2. Touha po plném společenství s Kristem (3,7-21)...48 // 3. Základní křesťanské postoje (4,1-9)...53 // VI. Apoštolovo poděkování (4,10-20)...59 // 1. Zvláštní dopis?...59 // 2. K obsahu...60 // VII. Pozdravy a požehnání (4,21-23)...63 // 5 // LIST FILEMONOVI // PRVNÍ ČÁST: ÚVOD // 1. Podnět...67 // 2. Místo a doba sepsání...68 // 3. K instituci otroctví v antice...69 // DRUHÁ ČÁST: KOMENTÁŘ // I. Nadpis a pozdrav (1-3)...71 // II. Apoštolova děkovná modlitba (4-7)...76 // III. Přímluva za Onezima (8-20)...78 // IV. Pozdravy a požehnám (21-25)...84
// TŘETÍ ČÁST: DODATKY // 1, Literatura...87 // 2. Otázky pro práci s Biblí...89 // SEZNAM EXKURZŮ // Biskupové a jáhni ve Filipech...15 // Původ hymnu o Kristu (Flp 2,6-11)...28 // Kniha života...56 // Domácí církve v raném křesťanství...73 // Ediční poznámka...90 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC