Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:19x 
BK
Vyd. 1.
Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2004
111 s. : il.

objednat
ISBN 80-89185-04-5 (brož.)
Sociálna práca - sociálna politika
Obsahuje ilustrace, tabulky, údaje o autorce
Bibliografie: s. 109
Management - práce sociální - texty studijní
Práce sociální - management - texty studijní
000058208
OBSAH // Úvodom...6 // 1. Stručná charakteristika manažmentu...10 // 1.1 Podstata manažmentu...10 // 1.2 Vývoj manažmentu a jeho základné princípy...10 // 1.3 Manažment ako proces...12 // 1.4 Manažéri a ich prostredie...13 // 1.4.1 Vonkajšie prostredie manažmentu...13 // 1.4.2 Vnútorné prostredie manažmentu . ... .. ...14 // 1.4.3 Typy a úrovne manažmentu...15 // 1.4.4 Manažérske zručnosti a manažérske role ...16 // Zhrnutie na záver...20 // 2. Manažérske rozhodovanie...24 // 2.1 Typy manažérskych rozhodnutí...24 // 2.2 Proces rozhodovania...26 // 2.3 Individualita pri rozhodovaní...30 // 2.4 Skupinové rozhodovanie ...32 // Zhrnutie na záver...35 // 3. Plánovanie... 38 // 3.1 Druhy plánovania...38 // 3.2 Prvky plánovania...39 // 3.2.1 Ciele plánovania ...39 // 3.2.2 Akcie plánovania...42 // 3.2.3 Zdroje plánu ...43 // 3.2.4 Implementácia plánu...44 // 3.3 Význam plánovania ...45 // Zhrnutie na záver...47 // 4. Strategické plánovanie...50 // 4.1 Význam strategického plánovania...50 // 4.2 Proces strategického plánovania...50 // 4.2.1 Poslanie organizácie...51 // 4.2.2 Ciele organizácie ...54 // 4.2.3 Stratégia organizácie...54 // 4.2.4 Plán portfólia...57 // 4.3 Uplatnenie procesu...50 // Zhrnutie na záver...53 // 5. Funkcia organizovania...66 // 5.1 Dimenzia organizačnej štruktúry ...56 // 5.2 Deľba práce...58 // 5.3 Delegovanie právomoci...59 // 5.4 Vytváranie organizačných jednotiek ...69 // 5.4.1 Funkcionálně
organizačné štruktúry...69 // 5.4.2 Procesné organizačné štruktúry...70 // 5.4.3 Výrobkové organizačné štruktúry ...70 // 5.4.4 Zákaznícke organizačné štruktúry...70 // 5.4.5 Geografické organizačné štruktúry...71 // 5.4.6 Zmiešané organizačné štruktúry ...71 // 5.4.7 Maticové organizačné štruktúry...71 // 5.5 Rozpätie riadenia...71 // Zhrnutie na záver...73 // 6. Kontrolovanie ...76 // 6.1 Charakteristika kontroly ...76 // 6.2 Typy kontroly...77 // 6.2.1 Preventívna kontrola ...77 // 6.2.2 Priebežná kontrola...79 // 6.2.3 Kontrola spätnou väzbou...79 // Zhrnutie na záver...83 // 7. Vedenie ľudí...86 // 7.1 Všeobecná charakteristika vedenia ľudí ...86 // 7.2 Prístupy vedenia ľudí a štýly...89 // 7.2.1 Prístup na základe vlastností vedúceho...89 // 7.2.2 Prístup k vedeniu na základe ich správania a štýly vedenia.90 // 7.2.3 Situačný prístup k vedeniu...93 // 7.2.4 Integrovaný model vedenia ľudí...93 // Zhrnutie na záver ...95 // 8. Riadenie pracovných skupín...98 // 8.1 Charakteristika pracovných skupín...98 // 8.2 Klasifikácia pracovných skupín...98 // 8.3 Rozvoj a charakteristiky pracovných skupín...99 // 8.4 Dôsledky členstva v skupine...100 // 8.5 Budovanie tímu...r-...100 // Zhrnutie na záver...108 // Zoznam použitej literatúry...109 // Zoznam obrázkov...110 // Zoznam cvičení ...111

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC