Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(37) Půjčeno:37x 
BK
4., rozšířené vyd.
Praha : Portál, 2005
255 s. : il.

objednat
ISBN 80-7367-048-8 (brož.)
Obsahuje ilsutarce, grafy, tabulky, předmluvu, jmenný a věcný rejstřík, údaje o autorovi a jeho fotografii
Bibliografie: s. 241-251
Manželství - krize partnerské - příručky
Psychoterapie - vztahy manželské - příručky
Vztahy partnerské - komunikace řečová - příručky
000058312
Předmluva ke třetímu vydání...9 // 1 Současné koncepce manželské terapie...11 // 1.1 Dynamická manželská terapie...13 // 1.1.1 Vědomá a nevědomá manželská smlouva ...13 // 1.1.2 Přenos neuspokojených potřeb z dětství ...15 // 1.1.3 Modely z primární rodiny...15 // 1.1.4 Kombinace osobnosti ...19 // 1.1.5 Dynamika vývoje ...22 // 1.2 Behaviorální a kognitivní manželská terapie...23 // 1.2.1 Vzájemné kladné chování...24 // 1.2.2 Nácvik dovedností ...25 // 1.2.3 Manželská dohoda o změnách chování...26 // 1.2.4 Opravování nesprávných předpokladů...28 // 1.2.5 Změna a akceptace...30 // 1.3 Humanisticko-psychologická manželská terapie...31 // 1.3.1 Otevřená komunikace ... 31 // 1.3.2 Odreagování agresivních pocitů...32 // 1.3.3 Empatie, vřelost a opravdovost ...32 // 1.3.4 Otevřené manželství...33 // 1.4 Systémová pojetí v manželské terapii ...35 // 1.4.1 Obecné systémové pojetí...35 // 1.4.2 Rodinná systémová pojetí...36 // 1.4.3 Systemická terapie...39 // 1.4.4 Narativní terapie ...41 // 1.5 Racionálně edukativní manželská terapie ...43 // 1.6 Hodnotové pojetí manželské terapie ...46 // 1.6.1 Osobní zralost a kooperativní strategie...46 // 1.6.2 Víra a uplatnění zásad křesťanské morálky ...47 // 1.7 Syntetické pojetí manželské terapie...49 // 1.7.1 Minulost a přítomnost ...49 // 1.7.2 Jedinec a systém ...49 // 1.7.3 Realita a ideály ...50 // 1.7.4 Obecné a zvláštní...50 // 2 Nácvik komunikace...52 // 2.1 Výchozí postup při nácviku komunikace...52 // 2.2 Verbální chování jako faktor ovlivňovaný a ovlivňující...54 // 2.3 Sdělování...55 // 2.4 Příjem sdělení ...56 // 2.5 Odstranění vzájemného obviňování...57 // 2.6 Pozitivní komunikace a zvládání agresivních pocitů...59 // 2.7 Akceptování rozdílů...63 // 2.8 Průběh nácviku komunikace...63 //
2.9 Nácvik řešení problémů...64 // 2.10 Technické pomůcky při nácviku ...66 // 2.11 Návod ? řešení problémů...71 // 2.12 Manželská taktika...73 // 2.13 Konstruktivní hádka...77 // 3 Základní typy problémů a jejich řešení ...81 // 3.1 Osobnosti manželů...82 // 3.1.1 Normální rysy osobnosti...82 // 3.1.2 Abnormální rysy osobnosti...84 // 3.1.3 Podněty pro praxi...92 // 3.2 Manželský vztah...93 // 3.2.1 Volba partnera...93 // 3.2.2 Očekávání žen a mužů v manželství ...96 // 3.2.3 Determinanty vztahu odvozené z primární rodiny...108 // 3.2.4 Profily vztahů...112 // 3.2.5 Láska ...116 // 3.3 Vývoj vztahu v čase ...126 // 3.3.1 Vývojová stadia ...126 // 3.3.2 Druhé manželství...129 // 3.3.3 Vývojové krize ...133 // 3.4 Vnitřní manželské situace ...136 // 3.4.1 Rodinné hospodaření ...137 // 3.4.2 Trávení volného času ...138 // 3.4.3 Výchova dětí...140 // 3.4.4 Sexuální soužití ...144 // 3.5 Vnější vlivy ...154 // 3.5.1 Rodiče a příbuzní ...154 // 3.5.2 Přátelé, známí, sousedé ...159 // 3.5.3 Mimomanželský kontakt a mimomanželský vztah ...160 // 3.5.4 Jiné...174 // 4 Organizace a taktika terapie...177 // 4.1 Práce s jedním z manželů...177 // 4.1.1 Důvody volby ...177 // 4.1.2 Používané metody...178 // 4.2 Společná sezení s dvojicí...181 // 4.2.1 Nárys průběhu...181 // 4.2.2 Stadia společné terapie...184 // 4.2.3 Kombinace s individuálními sezeními...187 // 4.3 Skupinová manželská terapie ...189 // 4.3.1 Formy práce s dvojicemi ve skupině...190 // 4.3.2 Speciální skupinové techniky...193 // 4.4 Chování a postoje terapeuta ...195 // 4.4.1 Direktivní a nedirektivní přístup...195 // 4.4.2 Ostražitost a důvěra...197 // 4.4.3 Rozum a emoce...197 // 4.4.4 Úsilí a rezignace...199 // 4.5 Rozvodová terapie ...200 // 4.5.1 Předrozvodové období ...201 //
4.5.2 Rozvodové období ...205 // 4.5.3 Porozvodové období...206 // 4.5.4 Závěrečné poznámky ...208 // 5 Výzkum manželské terapie...211 // 5.1 Metody posuzování efektu manželské terapie ...211 // 5.1.1 Dotazníky manželského přizpůsobení ...211 // 5.1.2 Jiné dotazníky ...213 // 5.1.3 Metody posuzování chování a interakce...215 // 5.2 Příklady výzkumu s kontrolní skupinou...217 // 5.2.1 Behaviorální terapie a kontrolní skupina čekatelů ...218 // 5.2.2 Behaviorální a komunikační terapie ...219 // 5.2.3 Skupinová behaviorální a interakční terapie...219 // 5.2.4 Mnichovská studie ...220 // 5.2.5 Brněnská studie...221 // 5.2.6 Další výzkumy ...223 // 5.2.7 Závěr...226 // Přílohy...227 // 1 Test manželského přizpůsobení (Locke-Wallace) ...227 // 2 Test manželského přizpůsobení (Locke-Williamson)...230 // 3 Test dyadického přizpůsobení (Spanier) ...235 // 4 Kroměřížský dotazník vlivu rodiny na manželskou spokojenost...239 // Literatura...241 // Jmenný rejstřík...252 // Věcný rejstřík...254

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC