Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.4) Půjčeno:32x 
BK
Olomouc : Votobia, c1998
447 s.

objednat
ISBN 80-7198-329-2 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Estetika literární - pojednání
000058335
Předmluva ke druhému vydání ...9 // Předmluva k prvnímu vydání ...11 // Úvod ...15 // 1. Estetika a literární věda ...15 // 2. Rovina obsahu a rovina výrazu ...18 // 3. Literární estetika ...24 // I. Estetika a dialektika: mezi Kantem a Hegelem ...28 // 1. Od Baumgartena ke Kantovi: pojem a nepojmovost umění ...30 // 2. Dialektika a estetika u Hegela: nadvláda pojmu ...35 // 3. Rozpad Hegelovy estetiky u mladohegelovců ...43 // 4. Nietzsche: ambivalence a rovina výrazu ...52 // 5. Epilog: od Croceho k New Criticismu ...59 // II. Od marxismu k formalismu ...71 // 1. Pojetí literatury a umění u Marxe a Engelse ...73 // 2. Teorie odrazu Györgye Lukácse ...79 // 3. Exkurs k socialistickému realismu ...88 // 4. Genetický Strukturalismus Luciena Goldmanna ...92 // 5. Formalismus, futurismus a rovina výrazu ...99 // III. „Mladohegelovská" estetika Michaila Bachtina ...110 // 1. Bachtinova kritika formalismu v lingvistice a literární vědě ...1132. Bachtinova kritika hegelismu ...119 // 3. Bachtinova „mladohegelovská“ estetika ...124 // 4. Rovina výrazu a rovina obsahu ...136 // IV. Estetika Kritické teorie: od Benjamina k Adornovi ...140 // 1. „Dialektika v klidu“ Waltera Benjamina ...142 // 2. Estetika „šoku" ...150 // 3. Negativní estetika: racio a mimesis ...156 // 4. Negativní estetika: mezi nepojmovostí a pravdivostním obsahem ...165 // 5. Poznámky k Jaufiově kritice Adorna ...176 // V. Literární estetika pražského strukturalismu ...182 // 1. Pražský Strukturalismus mezi formalismem, filosofií a lingvistikou. 184 // 2. Autonomní estetika: Jakobson, Mukařovský a Teze z roku 1929 . 191 // 3. Avantgardistická estetika Jana Mukařovského ...197 // 4. Evoluce a recepce: od Mukařovského k Vodičkovi ...208 // 5. Novější vývojové tendence: Chvatík a Červenka ...215 //
VI. Recepční estetika mezi hermeneutikou a fenomenologií ...221 // 1. Od Gadamera k Jaußovi: hermeneutika a estetika ...224 // 2. Jaußova recepční estetika jako literární hermeneutika ...231 // 3. Od Husserla k Ingardenovi: fenomenologie a estetika účinku .243 // 4. Estetika účinku Wolfganga Isera ...254 // 5. Ke sporu mezi kostnickou recepční estetikou // a marxisticko-leninskou teorií recepce ...264 // Vil. Sémiotické estetiky: tři modely ...269 // 1. Nietzschovská estetika signifikantů Rolanda Barthese ...272 // 2. Umberto Eco: od avantgardy k „postmoderně“ ...286 // 3. Estetika roviny obsahu Algirdase J. Greimase ...299 // 4. Greimas v Nouvelle Critique a v recepční estetice ...315 // Vili. Dekonstrukce: teorie a praxe ...318 // 1. Jacques Derrida mezi Hegelem a Nietzschem ...321 // 2. Derrida, Jean-Pierre Richard a Mallarmé: // dekonstrukce, nebo dialektika totality? ...341 // 3. Dekonstrukce na Yaleské univerzitě 1: Paul de Man ...348 // 4. Dekonstrukce na Yaleské univerzitě II: Geoffrey H. Hartman ...358 // IX. Kritická literární věda jako dialog ...366 // 1. Literární věda mezi Kantem a Hegelem: polysémie a monosémie ...369 // 2. Kritická literární věda: kritika ideologie ...382 // 3. Kritická literární věda: teorie ...393 // Výběrová bibliografie ...409 // Úvod ...409 // Kapitola 1 ...410 // Kapitola 2 ...413 // Kapitola 3 ...416 // Kapitola 4 ...418 // Kapitola 5 ...421 // Kapitola 6 ...423 // Kapitola 7 ...426 // Kapitola 8 ...429 // Kapitola 9 ...432 // Poznámka o autorovi ...435 // Jmenný rejstřík ...439

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC