Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Národní knihovna České republiky, 2003-
2 sv. (na volných l.) ; 32 cm

objednat
ISBN 80-7050-427-7 (zákl. dílo ; pořadač)
ISBN 978-80-7050-581-6 (dodatek 1 ; volné l.)
Aktualizováno nepravidelně
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Základní dílo vydáno ve 2 pořadačích
Popsáno podle: zákl. dílo (r. vyd. 2003) včetně dodatku 1 (r. vyd. 2010)
MARC 21 - formáty - příručky
000058371
OOX Kontrolní pole všeobecné informace // 001 Kontrolní číslo // 003 Identifikátor kontrolního čísla // 005 Datum posledního zpracování // 006 Údaje pevné délky další charakteristiky dokumentu // 007 Pole pevné délky pro fyzický popis // 008 Údaje pevné délky // 01X-09X Identifikační čísla a kódy // 010 Identifikační číslo Library of Congress (NO) // 013 Identifikační číslo patentu (O) // 015 Číslo národní bibliografie (O) // 016 Identifikační číslo národní bibliografické agentury (O) // 017 Registrační číslo copyrightu (O) // 018 Kód poplatku za copyright pro články (NO) 020 Mezinárodní standardní číslo knihy (O) 022 Mezinárodní standardní číslo seriálu (O) // 024 Jiná standardní čísla (O) // 025 Číslo zámořské akvizice (O) // 026 Fingerprint (O) // 027 Standardní číslo technické zprávy (O) // 028 Nakladatelské číslo (O) 030 CODEN (O) // 032 Registrační číslo poštovní služby (O) // 033 Datum a místo zaznamenání díla (O) // 034 Kódované kartografické matematické údaje (O) // 035 Systémové číslo (O) // 036 Původní číslo studie pro počítačové soubory (NO) // 037 Zdroj akvizice (O) // 038 Licenční práva k obsahu záznamu (NO) // 040 Zdroj katalogizace (NO) // 041 Kód jazyka (O) // 042 Kód ověření (NO) // 043 Kód geografické oblasti (NO) // 044 Kód země vydání/výroby (NO) // 045 Časové období obsahu dokumentu (NO) // 046 Speciální kódovaná data (O) // 047 Kód formy hudební skladby (O) // 048 Kód počtu hudebních nástrojů či hlasů (O) 050 Signatura Library of Congress (O) // 051 Údaj LC o kopii, separátu (O) // 052 Geografické třídění (O) // 055 Signatury/klasifikační znaky přidělené v Kanadě (O) // 060 Signatura National Library of Medicíně (O) // 061 Údaj o dalším exempláři National Library of Medicíně (O) //
066 Použité znakové sady (NO) // 070 Signatura National Agricultural Library (O) // 071 Údaj o dalším exempláři National Agricultural Library (O) // 072 Kód předmětové kategorie (O) 074 Číslo GPO (O) // 080 Mezinárodní desetinné třídění (O) // 082 Deweyho desetinné třídění (O) // 083 Doplňkový znak Deweyho desetinného třídění (O) // 084 Jiná signatura (O) // | 085 Části složeného klasifikačního znaku (O) // 086 Třídění vládních dokumentů (O) // 088 Číslo zprávy (O) // 09X Lokální signatury (O) // X00-X30 Pole pro záhlaví všeobecné Informace // X00 Osobní jméno všeobecné informace // X10 Jméno korporace všeobecné informace // X11 Jméno akce všeobecné informace // X30 Unifikovaný název všeobecné informace // 1XX Hlavní záhlaví všeobecné informace // 100 Hlavní záhlaví osobní jméno (NO) // 110 Hlavní záhlaví jméno korporace (NO) // 111 Hlavní záhlaví jméno akce (NO) // 130 Hlavní záhlaví unifikovaný název (NO) // 20X-24X Název a názvy související všeobecné informace // 210 Zkrácený název (O) // 222 Klíčový název (O) // 240 Unifikovaný název (NO) // 242 Překlad názvu dodaný katalogizační agenturou (O) // 243 Skupinový unifikovaný název (NO) // 245 Údaje o názvu (NO) // 246 Variantní názvy (O) // 247 Předcházející název (O) // 25X-28X Pole údajů o vydání, nakladatelských údajů, atd všeobecné informace // Údaje o vydání (NO) // 250 // 254 Údaje o formě hudebniny (NO) // 255 Matematické údaje kartografické dokumenty (O) // 256 Vlastnosti počítačových souborů (NO) // 257 Země produkce archivních filmů (NO) 260 Nakladatelské údaje (O) // 263 Předpokládané datum vydání publikace (NO) // 270 Adresa (O) // 3XX Údaje fyzického popisu všeobecné informace // 300 Fyzický popis (O) // 306 Přehrávací doba (NO) //
307 Doba zpřístupnění, atd. (O) 310 Současná periodicita (NO) 321 Předcházející periodicita (O) 340 Fyzický nosič (O) // 342 Prostorově georeferencovaná data (O) // 343 Údaje o rovinných souřadnicích (O) // 351 Organizace a uspořádání dokumentů (O) // | 352 Digitální grafická reprezentace (O) // 355 Bezpečnostní klasifikace (O) // 357 Omezení přístupu k dokumentu stanovené původcem (NO) // 362 Data vydávání a/nebo sekvenční označení (O) // 363 Normalizované datum a sekvenční označení (O) // 365 Obchodní cena (O) // 366 Informace o dostupnosti na trhu (O) // 4XX Údaje o edici všeobecné informace // 490 Údaje o edici (O) // 5XX Poznámky // 500 Všeobecná poznámka (O) // 501 Poznámka Společně s: (O) // 502 Poznámka o disertaci (O) // 504 Poznámka o skryté bibliografii atd. (O) // 505 Formalizovaná poznámka k obsahu (O) // 506 Poznámka o omezené dostupnosti (O) // 507 Poznámka k měřítku grafické dokumenty (NO) // 508 Poznámka o realizátorech (NO) // 510 Citace a odkazy k dílu (O) // 511 Poznámka o účinkujících (O) // 513 Poznámka o typu zprávy a časovém pokrytí (O) // 515 Poznámka o nepravidelném číslování (O) // 516 Poznámka k typu počítačového souboru (O) // 518 Poznámka o datu a místu zaznamenání díla (O) // 520 Resumé atd. (O) // 521 Poznámka k uživatelskému určení (O) // 522 Poznámka o geografickém pokrytí (O) // 524 Preferované citace (O) // 525 Poznámka k suplementům (O) // 526 Poznámka k studijním plánům (O) 530 Poznámka o dalších formách díla (O) // 533 Poznámka o reprodukci (O) // 534 Poznámka o původní verzi (O) // 535 Poznámka o lokaci (O) // 536 Poznámka o financování/sponzorování (O) 538 Poznámka k požadavkům na systém (O) // 540 Poznámka o omezení použití/šíření dokumentů (O) // 541 Poznámka o přímém zdroji akvizice (O) //
542 Poznámka ke statusu copyrightu (O) // 544 Poznámka o lokaci dalších archivních dokumentů (O) // 545 Biografická nebo historická data (O) // 546 Poznámka o jazyku (O) // 547 Poznámka k předcházejícím názvům (O) // 550 Poznámka k vydavateli (O) // 555 Poznámka o kumulativním rejstříku a vyhledávacích nástrojích (O) // 556 Poznámka o dokumentaci (O) // 561 Poznámka o historii vlastnictví (O) // 562 Poznámka k exempláři (O) // 563 Poznámka o vazbě (O) // 565 Poznámka k vlastnostem registrů atd. (O) // 567 Poznámka k metodologii (O) // 580 Poznámka k propojovacím polím (O) // 581 Poznámka o dílech publikovaných o popisovaném dokumentu (O) // 583 Poznámka o kontrolách a zásazích do stavu exempláře (O) // 584 Akumulace a četnost využití (O) // 585 Poznámka o vystavení popisované jednotky (O) // 586 Poznámka o získaných oceněních (O) 59X Poznámky národního použití // 6XX Věcné selekční údaje všeobecné informace // 600 Vedlejší věcné záhlaví osobní jméno (O) // 610 Vedlejší věcné záhlaví jméno korporace (O) // 611 Vedlejší věcné záhlaví jméno akce (O) // 630 Vedlejší věcné záhlaví unifikovaný název (O) // 648 Vedlejší věcné záhlaví chronologický termín (O) // 650 Vedlejší věcné záhlaví věcné téma (O) // 651 Vedlejší věcné záhlaví geografické jméno (O) // 653 Rejstříkový termín volně tvořený termín (O) // 654 Vedlejší věcné záhlaví fasetově strukturované věcné téma (O) // 655 Rejstříkový termín žánr/forma (O) // 656 Rejstříkový termín povolání (O) // 657 Rejstříkový termín funkce (O) // 658 Rejstříkový termín zaměření materiálu (O) // 662 Vedlejší věcné záhlaví hierarchická forma jména místa (O) // 69X Lokální věcné selekční údaje //
70X-75X Vedlejší záhlaví všeobecné informace // 700 Vedlejší záhlaví osobní jméno (O) // 710 Vedlejší záhlaví jméno korporace (O) // 711 Vedlejší záhlaví jméno akce (O) // 720 Vedlejší záhlaví neověřené jméno (O) // 730 Vedlejší záhlaví unifikovaný název // 740 Vedlejší záhlaví neověřený související/analytický název (O) // 751 Vedlejší záhlaví geografické jméno (O) // 752 Vedlejší záhlaví hierarchická forma jména místa (O) // 753 754 // Požadavky na systém pro elektronické zdroje (O) Vedlejší záhlaví taxonomická identifikace (O) // 76X-78X Propojovací pole všeobecné informace // 760 Hlavní edice (pro subedici) (O) // 762 Subedice (O) // 765 Originál (O) // 767 Překlad (O) // 770 Suplement/zvláštní výtisk (O) // 772 Hlavní publikace suplementu (O) // 773 Zdrojový dokument/Hostitelská jednotka (O) // 774 Fyzicky samostatná jednotka (O) // 775 Jiné vydání na stejném nosiči (O) // 776 Vydání na jiném nosiči (O) // 777 Vydáno s (O) // 780 Předcházející záhlaví (O) // 785 Následující záhlaví (O) // 786 Zdroj dat (O) // 787 Nespecifikované propojení (O) // 80X-840 Vedlejší záhlaví pro edice všeobecné informace // 800 Vedlejší záhlaví pro edici osobní jméno (O) // 810 Vedlejší záhlaví pro edici jméno korporace (O) // 811 Vedlejší záhlaví pro edici jméno akce (O) // 830 Vedlejší záhlaví pro edici unifikovaný název (O) // 841-88X Knihovní jednotky, alternativní grafické prezentace, atd všeol // informace // 850 Kód nebo jméno instituce (O) // 852 Lokace (O) // 856 Elektronické umístění a přístup (O) // 880 Alternativní grafické prezentace (O) // | 882 Informace o náhradě záznamu (NO) // 886 Pole jiných formátů typu MARC (O) // 887 Pole formátu jiného typu než MARC (O) //
Příloha A Kontrolní podpole // Příloha B Příklady úplných záznamů // Příloha D Příklady záznamů ve více písmech // Příloha E Abecední soupis kategorií nejednoznačných záhlaví // Příloha F Úvodní členy // Příloha X Kódy zemí MARC // Příloha Y Kódy jazyků MARC // Příloha Z Kódy rolí MARC

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC