Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:47x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2007
117 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-404-4 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra psychologie a sociální práce
Bibliografie na s. 112-116
Antropologie sociální - učebnice vysokošk.
000058389
Obsah // Úvod...6 // 1 Antropologie a ostatní humanistiky (J. Nevřala)...7 // 2 Fylogeneze člověka (J. Nevřala)...13 // 2.1 Vývojové možnosti člověka...17 // 2.2 Teorie „nadčlověka“...18 // 2.3 Teorie „noosféry“...19 // 2.4 Člověk a počítač...19 // 3 Sociokulturní vývoj člověka (J. Nevřala)...22 // 3.1 Zrod ideologií/metafyzických představ...23 // 3.2 Šamanismus...25 // 3.3 Mytologie (mýtický člověk)...27 // 4 Manželství a rodina (J. Nevřala)...31 // 4.1 Archaické modely rodiny...32 // 4.2 Klasická rodina...36 // 4.3 Netradiční (postmoderní) rodina...37 // 4.4 Soužití stejnopohlavních partnerů...38 // 5 Specifika mužů a žen (J. Nevřala)...40 // 5.1 Rozdíly v konstituci...41 // 5.2 Maskulinita versus feminita...44 // 6 Agrese, násilí a hostilita (M. Vašutová, J. Nevřala)...46 // 6.1 Typy agrese...47 // 6.2 Formy agrese...47 // 6.3 Teorie agrese...48 // 3 // 6.4 Agrese, Agresivita a sociálni opatření... // 6.5 Hostilita... // 7 Varianty lidské sexuality (K. Pavlica)... // 7.1 Tabu incestu... // 7.2 Odchylky a úchylky v sexu... // 7.3 Sex a agresivita... // 7.4 Homosexualita... // 7.4.1 Sociální problémy homosexuální populace... // 7.4.2 Formy partnerství homosexuálů... // 7.4.3 Homosexualita a víra... // 7.5 Bisexualita... // 7.6 Překračování hranic pohlaví... // 7.6.1 Transsexualita... // 7.6.2 Sociální problémy transsexuálů... // 8 Specifika dětí (J. Nevřala)... // 9 Charita v dějinách (F.
Kuba)... // 9.1 Světový étos a mír implicitně... // 9.2 Chudoba a bezdomovectví jako sociálně-kultumí jev... // 9.3 Jan Křtitel, Kristus Nazaretský a láska ? bližnímu. // 9.4 Křesťanské nmišství a pomoc potřebným... // 9.5 Rytířské řády v Evropě, vznik bratrstev blíženské lásky // 9.6 Řád Svatého Ducha... // 9.7 Problémy chudých a zavržených... // 9.8 Církevní charita v 19. a 20. století... // 9.9 Charita a katolická etika... // 51 // 58 // 60 // 62 // .64 // .65 // .66 // .67 // .69 // .70 // .71 // .73 // .74 // .76 // ,78 // ,82 // ,82 // ,85 // ,87 // ,89 // ,90 // ,92 // ,93 // ,95 // ,96 // 4 // 98 // 9.10 Jaká je volba pro chudé... // 9.11 Láska, chudoba a obrana zájmů lidí...99 // 9.12 Slovo závěrem...100 // 10 Smrt (K. Pavlica)...103 // 10.1 Problematika sebevraždy...105 // 10.2 Sebevražda a společnost...107 // 10.3 Sebevražda v příbězích...109 // 10.4 Smysl smrti...111 // Literatura...112 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC