Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:8x 
BK
2. vyd., přepracované podle osnov
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999
88 s. : il.

objednat
ISBN 80-7235-056-0 (brož.)
Na titulním listě: učebnice zpracovaná podle osnov vzdělávacího programu Základní škola
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, diagramy
Matematika - učebnice škol základních
000058410
Obsah // 1 OPAKOVÁNÍ UČIVA 3.2 Podobnost trojúhelníků 41 // Z NIŽŠÍCH ROČNÍKŮ .. 7 3.3 Dělení úseček v daném poměru 46 // 3.4 Goniometrické funkce ostrého úhlu // *> LOMENÉ VÝRAZY pravoúhlého trojúhelníku // A JEJICH UŽITÍ .. 15 Základní pojmy a základní úlohy // Grafy 50 // 2.1 Lomený výraz 15 3.5 Užití goniometrických funkcí při výpočtech // 2.2 Společný násobek a společný dělitel délek stran a velikostí ostrých úhlů // výrazů .. 17 pravoúhlých trojúhelníků 54 // 2.3 Rozšiřování a krácení lomených výrazů .. 17 3.6 Další užití goniometrických funkcí 57 // 2.4 Početní výkony s lomenými výrazy .. 19 // 2.5 Složené lomené výrazy a jejich 4 FUNKCE 61 // zjednodušování . 27 // 2.6 Lineární rovnice s neznámou 4.1 Pojem funkce 61 // ve jmenovateli . 28 4.2 Graf funkce 64 // Souhrnná cvičení 1 . 32 4.3 Lineární funkce 65 // 4.4 Nepřímá úměrnost 70 // 3 PODOBNOST 35 4.5 Kvadratická funkce ? = ax2 72 // 4.6 Funkce s absolutní hodnotou 75 // 3.1 Podobnost geometrických útvarů Souhrnná cvičení 2 77 // v rovině . 35 Výsledky 79 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC