Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
2. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1996
340 s. : 16 s. obr.příl.

objednat
ISBN 80-7021-169-5 (váz.)
Bibliogr. s. 317-325.
Jm. rejstř.
Památky literární - Velká Morava - r. 863-885 - pojednání
000058461
OBSAH // Josef Vašica (Zoe Hauptová) ---Il // Úvodem ---14 // I. LITERÁRNÉHISTORICKÁ STUDIE // Literární činnost slovanských apoštolů Konstantina-Cyrila a Metoděje---19 // Písmo hlaholské ___21 // Mnich Chrabr: O písmenech---24 // Staroslověnština jako spisovný jazyk velkomoravský ---30 // Překlad evangeliáře ___32 // Dvě předmluvy Konstantina-Cyrila ? slovanskému překladu evangelia---35 // Překlad ostatních knih biblických___39 // Liturgické dílo slovanských apoštolů ---43 // Sinajský zlomek mešní liturgie ___43 // Slovanská liturgie sv. Petra ___47 // Kyjevské a Vídeňské listy ___51 // Zpovědní řád velkomoravský ---57 // Frizinské památky ---60 // Konstantina-Cyrila Reco přenesení ostatků přeslavného Klimenta // neboli Legenda chersonská ---63 // Právní odkaz cyrilometodějský ---72 // Metodějův překlad nomokánonu ---72 // Metodějova adhortace ? soudcům-knížatům ___78 // Velkomoravský původ Zakona sudného Ijudem___81 // Staroslověnský penitenciál Zapovědí svitých Ott.ci. ___89 // Velkomoravská škola literární___93 // Staroslověnské legendy o sv. Konstantinu-Cyrilu a Metoději ___95 // Několik poznámek ? Chvalořeči o sv. Cyrilu a Metoději---109 // II. VELKOMORAVSKÉ TEXTY V ČESKÉM PŘEKLADU // Sv. Konstantina-Cyrila Předmluva ? slovanskému překladu evangeliáře ___137 // Sv. Konstantina-Cyrila Předzpěv ? slovanskému překladu čtveroevangelia — 140 // Z mešní liturgie byzantského
obřadu podle Sinajských zlomků ___145 // Ukázky textů z Kyjevských listů ___147 // Hymny na svátek Cyrila Filosofa, učitele slovanského národa---151 // Písňový kánon o sv. mučedníku Dimitrijovi ___160 // Zpovědní řád Euchologia Sinajského___165 // Frizinské památky ___175 // Řeč na přenesení ostatků sv. Klimenta neboli Legenda chersonská---180 // Právní památky___191 // ?/ Zákon sudnyj Ijudem ___191 // ?/ Adhortace Metodějova ? velkomoravským knížatům-soudcům---213 // ?/ Staroslověnský penitenciál ___218 // Život sv. Konstantina-Cyrila___227 // Život sv. Metoděje___277 // Sv. Klimenta Ochridského Chvalořeč o svátém Cyrilu___303 // Chvalořeč o svátém Cyrilu a Metoději ___308 // Seznam literatury ___317 // Jmenný rejstřiTc___326 // Věcný rejstřík ___335 // Seznam zkratek ___340

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC