Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.4) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Prometheus, 1996

objednat
ISBN 80-7196-020-9
000058502
Rekat.
Obsah // 1 SHRNUTÍ A PROHLOUBENÍ ZÁKLADNÍCH POZNATKťJ Z ALGEBRY...6 // 1.1 Krátce o množinách ...6 // 1.2 Čísla přirozená, celá, racionální, reálná...9 // 1.3 Počítání se zlomky...14 // 1.4 Procenta, poměr, úměra...18 // 1.5 Absolutní hodnota čísla, číselná osa...21 // 1.6 Intervaly...25 // 1.7 Mocniny s přirozeným exponentem...29 // 1.8 Mocniny s nulovým a celým záporným exponentem...32 // 1.9 Druhá odmocnina...37 // 2 SHRNUTÍ A PROHLOUBENÍ ZÁKLADNÍCH POZNATKŮ Z GEOMETRIE...41 // 2.1 Shodnost trojúhelníků...41 // 2.2 Podobnost trojúhelníků...44 // 2.3 Pythagorova věta...48 // 2.4 Eukleidovy věty...51 // 2.5 Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku...55 // 3 MNOHOČLENY...64 // 3.1 Výrazy...64 // 3.2 Mnohočleny, jejich součet a součin...68 // 3.3 Dělení mnohočlenů...72 // 3.4 Roklad mnohočlenů...75 // 3.5 Společný dělitel a společný násobek mnohočlenů...79 // 4 LOMENÉ VÝRAZY...82 // 4.1 Sčítání lomených výrazů...82 // 4.2 Násobení lomených výrazů...85 // 4.3 Dělení lomených výrazů...88 // 5 LINEÁRNÍ FUNKCE...93 // 5.1 Funkce a její graf...93 // 5.2 Funkce lineární a konstantní...97 // 5.3 Grafy lineárních funkcí s absolutní hodnotou...100 // 6 LINEÁRNÍ ROVNICE A NEROVNICE O JEDNÉ NEZNÁMÉ...104 // 6.1 O rovnicích obecně...104 // 6.2 Řešení lineární rovnice...109 // 6.3 Rovnice s neznámou ve jmenovateli...113 // 6.4 Rovnice s parametrem...118 // 6.5 Řešení lineárních
nerovnic...122 // 6.6 Lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou...127 // 7 SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC A NEROVNIC .. 133 // 7.1 Lineární rovnice o dvou neznámých...133 // 7.2 Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých...135 // 7.3 Užití soustav rovnic k řešení slovních úloh...142 // 7.4 Soustava lineárních nerovnic o jedné neznámé...147 // 8 KVADRATICKÁ FUNKCE A JEJÍ GRAF...155 // 8.1 Funkce у = Kх2...155 // 8.2 Kvadratická funkce...159 // 9 KVADRATICKÁ ROVNICE A NEROVNICE...168 // 9.1 Kvadratická rovnice...168 // 9.2 Kvadratická rovnice bez absolutního členu a rovnice ryze kvadratická...174 // 9.3 Slovní úlohy na kvadratickou rovnici...178 // 9.4 Rozklad kvadratického trojčlenu...184 // 9.5 Kvadratická nerovnice...188 // Výsledky úloh...197 // Seznam použitých symbolů a značek...211 // Rejstřík...212

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC