Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., upr. vyd.
Praha : Prometheus, 1999, c1995
220 s. : il. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7196-163-9 (brož.) ISBN !80-7196-120-5 (chyb.)
Učebnice pro střední školy
Dotisk v roce 2003
Obsahuje ilustrace, výsledky úloh, rejstřík
Geometrie analytická - učebnice středošk.
Matematika - učebnice středošk.
000058922
1. Souřadnice // 1.1 Souřadnice v rovině // 1.2 Souřadnice v prostoru // 1.3 Vzdálenost bodů // 1.4 Střed úsečky // 2. Vektory // 2.1 Orientované úsečky // 2.2 Co je vektor // 2.3 Sčítání vektorů // 2.4 Násobení vektoru číslem // 2.5 Skalární součin vektorů // 2.6 Posunutí soustavy souřadnic // 2.7 Otočení kartézské soustavy souřadnic // 2.8 Pravotočivá a levotočivá báze // 2.9 Vektorový součin a smíšený součin // 3. Geometrie v rovině // 3.1 Parametrické vyjádření přímky // 3.2 Vzájemná poloha přímek daných parametrickými rovnicemi // 3.3 Obecná rovnice přímky // 3.4 Polohové úlohy v rovině // 3.5 Metrické úlohy v rovině // 3.6 Směrnicový a úsekový tvar rovnice přímky // 4. Geometrie v prostoru // 4.1 Parametrické vyjádření přímky // 4.2 Parametrické vyjádření roviny // 4.3 Obecná rovnice roviny // 4.4 Polohové úlohy v prostoru 116 // 4.5 Metrické úlohy 127 // 5. Kuželosečky a kulová plocha 138 // 5.1 Kružnice 138 // 5.2 Kružnice a přímka 145 // 5.3 Elipsa 155 // 5.4 Elipsa a přímka 165 // 5.5 Parabola 170 // 5.6 Hyperbola 181 // 5.7 Hyperbola a přímka 192 // 5.8 Vyšetřování množin bodů metodou souřadnic 198 // 5.9 Kulová plocha 205 // Přehled o kuželosečkách 209 // Výsledky úloh 213 // Seznam některých užitých symbolů 218 // Rejstřík 219
(OCoLC)43807956
cnb000768883

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC