Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.1) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Prometheus, 1997
190 s. : il.

objednat
ISBN 80-7196-085-3 (brož.)
Matematika - učebnice škol základních
000059003
1 Opakování...6 // 1.1 Desetinná čísla...6 // 1.2 Základní geometrické útvary...7 // 1.3 Celá čísla...13 // 1.4 Trojúhelníky...15 // 2 Dělitelnost přirozených čísel...19 // 2.1 Dělitel a násobek...19 // 2.2 Dělitelnost součtu, rozdílu a součinu...27 // 2.3 Znaky dělitelnosti... 33 // 2.4 Dělitelnost devíti a třemi ...40 // 2.5 Prvočísla a čísla složená... 46 // 2.6 Rozklad složených čísel na prvočinitele...50 // 2.7 Společný dělitel...53 // 2.8 Nejmenší společný násobek...58 // 2.9 Opakování a doplnění učiva o dělitelnosti...64 // 3 Úhel, dvojice úhlů...72 // 3.1 Měření úhlů...72 // 3.2 Úhly vedlejší a vrcholové ...77 // 3.3 Kružnice a trojúhelník...81 // 4 Souhrnná cvičení I...86 // 5 Zlomky...89 // 5.1 Celek a část...90 // 5.2 Rozšiřování a krácení zlomků...97 // 5.3 Porovnávání zlomků podle velikosti...102 // 5.4 Zlomek j ako pod íl...107 // 5.5 Záporné zlomky...112 // 6 Shodnost trojúhelníků...115 // 6.1 Shodné útvary v rovině...115 // 6.2 Shodnost trojúhelníků...119 // 7 Početní operace se zlomky...126 // 7.1 Sčítání zlomků...126 // 7.2 Sčítání smíšených čísel...131 // 7.3 Odčítání zlomků...134 // 7.4 Odčítání smíšených čísel...138 // 7.5 Násobení zlomků celým číslem...142 // 7.6 Násobení zlomků...146 // 7.7 Dělení zlomků...150 // 7.8 Složený zlomek...154 // 8 Souhrnná cvičení II a testy...159 // Test č. 1...166 // Test č. 2...166 // Test č. 3...167 // Test č. 4...168 // 9 Matematická herna...169 // 10 Výsledky úloh...172

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC