Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.1) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Prometheus, 1998
212 s. : il.

objednat
ISBN 80-7196-106-X (brož.)
Matematika - učebnice škol základních
000059011
1 Opakování 6 // 1.1 Desetinná čísla 6 // 1.2 Základní geometrické útvary 7 // 1.3 Celá čísla 13 // 1.4 Trojúhelníky 15 // 2 Dělitelnost přirozených čísel 19 // 2.1 Dělitel a násobek 19 // 2.2 Dělitelnost součtu, rozdílu a součinu 27 // 2.3 Znaky dělitelnosti 33 // 2.4 Dělitelnost devíti a třemi 40 // 2.5 Prvočísla a čísla složená 46 // 2.6 Rozklad složených čísel na prvočinitele 50 // 2.7 Společný dělitel 53 // 2.8 Nejmenší společný násobek 58 // 2.9 Opakování a doplnění učiva o dělitelnosti 64 // 3 Úhel, dvojice úhlů 72 // 3.1 Měření úhlů 72 // 3.2 Úhly vedlejší a vrcholové 77 // 3.3 Kružnice a trojúhelník 81 // 4 Souhrnná cvičení I 86 // 5 Zlomky 89 // 5.1 Celek a část 90 // 5.2 Rozšiřování a krácení zlomků 97 // 5.3 Porovnávání zlomků podle velikosti 102 // 5.4 Zlomek j ako pod íl 107 // 5.5 Záporné zlomky 112 // 6 Shodnost trojúhelníků 115 // 6.1 Shodné útvary v rovině 115 // 6.2 Shodnost trojúhelníků 119 // 7 Početní operace se zlomky 126 // 7.1 Sčítání zlomků 126 // 7.2 Sčítání smíšených čísel 131 // 7.3 Odčítání zlomků 134 // 7.4 Odčítání smíšených čísel 138 // 7.5 Násobení zlomků celým číslem 142 // 7.6 Násobení zlomků 146 // 7.7 Dělení zlomků 150 // 7.8 Složený zlomek 154 // 8 Souhrnná cvičení II a testy 159 // Test č. 1 166 // Test č. 2 166 // Test č. 3 167 // Test č. 4 168 // 9 Matematická herna 169 // 10 Výsledky úloh 172

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC