Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:17x 
BK
Praha : Vyšehrad, 1993

objednat
ISBN 80-7021-052-4
000059020
Rekat.
OBSAH // I. ÚVODEM... // (1) Bible jako literatura // (2) Postavy a díla _ // (3) Řeč Nového zákona // (4) Zjevení a dějiny ... // 11 // 11 // 14 // 16 // 20 // II. PŘEDPOKLADY VZNIKU NOVÉHO ZÁKONA...26 // ( 1 ) Tenak a židovská tradice...26 // (2) Helénistická kultura ...32 // (3) Vnitřní předpoklady ...38 // III. EVANGELIA A SKUTKY ...51 // (1) Synoptická otázka...51 // (2) Evangelium podle Marka ...86 // (3) Evangelium podle Matouše...96 // (4) Evangelium podle Lukáše...108 // (5) Skutky apoštolské... 122 // (6) Evangelium podle Jana... 132 // (6a) První až třetí epištola Janova...146 // IV. EPIŠTOLY... // (1) Úvodem... // (2) Epištoly apoštola Pavla... // (3) První list Tesalonickým... // (4) Druhý list Tesalonickým... // (5) List Galatským ... // (6) List Filipským... // (7) List Filemonovi... // (8) První list Korintským ... // (9) Druhý list Korintským ... // (10) List Římanům ... // (11) ListKoloským... // (lla) Teologický problém kanonické pseudepigrafie // (llb) Pavlova škola a její pokračovatelé ... // 153 // 153 // 157 // 165 // 168 // 172 // 177 // 182 // 186 // 194 // 202 // 212 // 222 // 225 // (12) List Efezským...226 // (13) Pastorální epištoly (dva listy Timoteovi a list Titovi) .234 // (14) List Jakubův ...241 // (15) První list Petrův...245 // (16) List Judův a druhý list Petrův...249 // (17) List Židům...253 // V. ZJEVENÍ JANOVO...259 // VI. VZNIK NOVOZÁKONNÍHO KÁNONU...269 // (1) Teologické
motivy ...269 // (2) Idea novozákonního kánonu a nejstarší svědkové.:...271 // (3) Ohraničení a vztah ke Starému zákonu...275 // (4) Pořadí a označem jednotlivých knih...279 // VIL TEXT NOVÉHO ZÁKONA ...281 // (1) Jak se psalo...281 // (2) Doklady původního textu Nového zákona...283 // (3) Metody a výsledky textové kritiky...293 // Zkratky ...301 // Poznámky ? jednotlivým kapitolám...303 // Slovníček odborných výrazů a zkratek...312 // Soupis užitečné literatury podle kapitol...320

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC