Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991

objednat
ISBN 80-04-25934-0
000059055
Rekat.
1 Opakování a prohloubení učiva matematiky z 5. ročníku ZŠ... 7 // 2 Dělitelnost přirozených čísel ... 14 // 3 Objem tělesa ... 23 // 4 Racionální čísla... 27 // Souhrnná cvičení 1 31 // 5 Středová a osová souměrnost... 35 // 6 Operace s racionálními čísly... 43 // 7 Trojúhelník ... 49 // Souhrnná cvičení 2... 55 // 8 Topografické práce... 58 // 9 Procenta ... 59 // 10 Rovnoběžníky, hranoly ... 62 // Souhrnná cvičení 3 69 // 11 Kótování... 72 // 12 Kombinatorika... 74 // 12.1 Procházky a Pascalova čísla... 74 // 12.2 Kombinace a kombinační čísla... 79 // 12.3 Kombinatorické úlohy a čtvercová sít... 85 // 12.4 Procházky po povrchu kvádru a krychle ... 91 // 12.5 Úlohy o mnohoúhelnících a mnohostěnech 94 // 13 Algoritmizace postupu řešení úlohy ... 9813.1 Algoritmus, vývojový diagram ... 98 // 13.2 Větvení v algoritmu ...101 // 13.3 Třídění... 106 // 13.4 Cyklus... 112 // 14 Závěrečné opakování ... 124 // Výsledky cvičení... 131

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC