Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.4) Půjčeno:58x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2007
109 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-2182-8 (brož.)
Sestra
Obsahuje bibliografii na s. [105] a rejstřík
000059079
Předmluva...9 // 1 Úvod do první pomoci...11 // 1.1 Základní pojmy...11 // 1.2 Integrovaný záchranný systém - 1ZS...13 // Kontrolní otázky...15 // 2 Příruční lékárna...17 // 2.1 Využití příruční lékárny...17 // 2.2 Doporučený obsah příruční lékárny...17 // 2.3 Lékárničky na pracovištích...18 // 2.4 Příruční lékárna na akcích pro děti a zájezdech...19 // 2.5 Lékárnička v dopravních prostředcích...19 // Kontrolní otázky...20 // 3 Jednotný postup při poskytování první pomoci...21 // 3.1 Laická první pomoc...21 // 3.2 Technická první pomoc...23 // 3.3 Odborná přednemocnični pomoc ...23 // 3.4 Nemocniční péče (traumacentra, urgentní příjem, koronární jednotka. JIP, ARO)...23 // 3.5 Vyšetřeni postiženého...23 // Kontrolní otázky...26 // 4 Obvazová technika...27 // 4.1 Význam obvazové techniky při první pomoci ...27 // 4.2 Zásady obvazové techniky...27 // 4.3 Účel obvazové techniky...27 // 4.4 Děleni obvazů podle materiálu...28 // 4.5 Šátkové obvazy...28 // 4.5.1 Šátkové obvazy hlavy...28 // 6 První pomoc // 4.5.2 Šátkové obvazy horni končetiny...29 // 4.5.3 Šátkové obvazy dolni končetiny...30 // 4.6 Obinadlové obvazy...32 // 4.6.1 Obinadlové obvazy hlavy...32 // 4.6.2 Obinadlové obvazy horní končetiny...34 // 4.6.3 Obinadlové obvazy dolní končetiny...36 // 4.6.4 Obinadlové obvazy hrudníku...37 // 4.7 Náplasťové obvazy...38 // 4.8 Prakové obvazy...39 // 4.9 Obvazy z tuhnoucích hmot...40 // 4.10 Obvazy z pružných hmot...40 // 4.10.1 Obvazy horní končetiny...40 // 4.10.2 Obvazy dolní končetiny...41 // 4.10.3 Obvazy hlavy...42 // 4.11 Dlahové obvazy...42 // Kontrolní otázky...42 // 5 Polohování a transport raněných...43 // 5.1 Polohováni raněných...43 // 5.1.1 Stabilizovaná poloha...43 // 5.1.2 Rautekova zotavovací poloha...44 // 5.1.3 Polohy vleže na zádech...44 //
5.1.4 Polohy na břiše...45 // 5.1.5 Poloha v polosedě...45 // 5.1.6 Poloha na boku se skrčenými dolními končetinami a mírně podloženou hlavou...45 // 5.2 Transport raněných...45 // 5.2.1 Transport raněných bez pomůcek...46 // 5.2.2 Odsun pomoci pomůcek...50 // Kontrolní otázky...53 // 6 Bezvědomí...55 // 6.1 Děleni poruch vědomí...55 // 6.2 Vyšetřeni stavu vědomí...56 // 6.3 Bezvědomí...57 // 6.4 Synkopa (kolaps, mdloba)...59 // Kontrolní otázky...59 // 7 Křeče, křečové stavy...61 // 7.1 Epilepsie...61 // 7.2 Tetanie...63 // 7.3 Tetanus...63 // 7.4 Febrilni křeče...64 // Kontrolní otázky...64 // Obsah 7 // 8 Neodkladná resuscitace...65 // 8.1 Dělení neodkladné resuscitace...66 // 8.2 Diagnostika náhlé zástavy oběhu...66 // 8.3 Poruchy průchodnosti dýchacích cest...67 // 8.3.1 Zajištění průchodnosti dýchacích cest při základni neodkladné resuscitaci...67 // 8.3.2 Pomůcky ? zajištěni dýchacích cest při rozšířené neodkladné resuscitaci...71 // 8.4 Kardiopulmonálni resuscitace u dospělého člověka...74 // 8.5 Základní neodkladná resuscitace u novorozence...77 // 8.6 Základní neodkladná resuscitace u dětí nad 1 rok...78 // 8.7 Pomůcky ? obnově oběhu při rozšířené neodkladné resuscitaci...79 // 8.8 Ukončení kardiopulmonálni resuscitace...80 // Kontrolní otázky...81 // 9 Krvácení...83 // 9.1 Děleni krváceni...83 // 9.2 Rozpoznání druhu krvácení...84 // 9.3 Způsoby ošetřeni krváceni...84 // 9.3.1 Stlačeni cévy přímo v ráně rukou nebo použitím tamponu či mulu...84 // 9.3.2 Stlačeni tepny v tlakovém bodě...84 // 9.3.3 Tlakový obvaz ...86 // 9.3.4 Přiložení zaškrcovadla - technika...86 // 9.4 Zevní krvácení...86 // 9.4.1 Tepenné krvácení...86 // 9.4.2 Žilní krvácení...87 // 9.4.3 Vlásečnicové krváceni...88 // 9.5 Vnitřní krvácení...88 // 9.5.1 Krvácení do dutiny lebeční...88 //
9.5.2 Krvácení do dutiny hrudní (hemothorax)...88 // 9.5.3 Krvácení do dutiny břišní (hemoperitoneum)...89 // 9.5.4 Krváceni do měkkých tkání při zlomeninách dlouhých kosti...89 // 9.6 Krvácení z tělních otvorů...89 // 9.6.1 Krvácení z nosu (epistaxe) ...89 // 9.6.2 Krváceni z ucha (ottorhagia)...90 // 9.6.3 Krváceni z dutiny ústní...90 // 9.6.4 Zvraceni krve (hemateméza)...91 // 9.6.5 Vykašlávání krve (hemoptýza)...91 // 9.6.6 Krvácení z močových cest (hematurie)...91 // 9.6.7 Krvácení z konečníku (enteroragie, meléna)...92 // 9.6.8 Gynekologická a porodnická krvácení (metrorhagia)...92 // Kontrolní otázky...92 // 10 Šok ...93 // 10.1 Druhy šoku a jejich příčiny...93 // 10.2 Fáze šoku...94 // 10.3 Protišoková opatřeni - 5T...95 // 8 První pomoc // 10.4 Prvni pomoc...95 // Kontrolní otázky...96 // 11 Rány...97 // 11.1 Děleni ran...97 // 11.2 Druhy ran...97 // 11.3 Cizí tělesa v ranách...101 // 11.4 Cizí tělesa v tělních otvorech...101 // 11.5 Poranění zvířaty...102 // Kontrolní otázky...103 // 12 Literatura...105 // 13 Rejstřík 107

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC