Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Všeň : Alter, 1997
62 s.

objednat
ISBN 80-85775-63-8 (brož.)
Matematika - učebnice škol základních
000059097
Obsah // Desetinná čísla - procvičování... // Aritmetický průměr... // Počítáme se zlomky... // Sčítání a odčítání zlomků... // Násobení desetinných čísel deseti a stem . . . // Dělení desetinných čísel deseti a stem... // Násobení desetinných čísel přirozeným číslem Dělení desetinných čísel přirozeným číslem . . // Závisle a nezávisle proměnná... // Jednotky času... // Desetinná čísla se třemi desetinnými místy (R) // Závěrečné opakování... // Opakování (test)... // 3 // 8 // 117, // . . 24 . . 29 . . 32 . 35 . 38 ,„ 1— // . . 45 . . 49 . 57 // Geometrie // Porovnávání úhlů, osa úhlu (R) // Osově souměrné útvary... // Pravidelné obrazce... // Jednotky obsahu - opakování. Obsahy složitějších obrazců . . Vzájemná poloha dvou kružnic // Tělesa... // Povrch krychle a kvádru... // Stavíme z krychlí... // Opakování (test)... // . . 7 11 . 16 . 27 .28’ // 34 // 40 // 44 // 47 // 59 // Hrajeme si V restauraci Podnikáme Oříšky ... // 10 // 48 // 60

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC