Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Rubico, 2002
113 s. : il.

objednat
ISBN 80-85839-73-3 (brož.)
Na dlani
Obsahuje tabulky, úvod
Bibliografie: s. 113
Matematika - pojmy - výklady
000059111
OBSAH // Množinový počet 5 Goniometrické rovnice 37 // Určení množiny 5 Rovnice (nerovnice) s parametrem 38 // Vztahy mezi množinami 5 Komplexní čísla 39 // Operace s množinami 6 Operace s komplexními čísly 39 // Zákony pro operace s množinami 6 Operace s komplexními čísly // Logika 8 v goniometrickém tvaru 40 // Operace s výroky 9 Funkce 43 // Zákony logiky 10 Způsob zadání funkce 43 // Důkazy matematických vět 11 Vlastnosti funkcí 44 // Elementární teorie čísel 13 Elementární funkce 46 // Číselné soustavy 13 Posloupnosti a řady 53 // Číselné obory 15 Vlastnosti posloupnosti 53 // Přirozená čísla 15 Aritmetická posloupnost 54 // Celá čísla 15 Geometrická posloupnost 54 // Racionálni čísla 15 Limita posloupnosti 55 // Iracionálni čísla 16 Nekonečné řady 56 // Reálná čísla 16 Planimetrie (rovinná geometrie) 57 // Komplexní čísla 17 Základní geometrické útvary a jejich // Intervaly 17 vlastnosti 57 // Absolutní hodnota reálného čísla 17 Úhly 57 // Zaokrouhlování čísel 18 Mnohoúhelníky 58 // Základní početní operace 19 Trojúhelník 59 // Sčítání 19 Čtyřúhelníky 64 // Odčítání 19 Kružnice 65 // Násobení 19 Geometrická zobrazení v rovině 68 // Dělení 19 Shodná zobrazení 68 // Umocňování 19 Podobná zobrazení 71 // Odmocňování 19 Stereometrie (prostorová geometrie) 73 // Pořadí početních výkonů při výpočtech 19 Základní geometrické útvary a jejich // Užití
závorek ve výpočtu 19 vlastnosti 73 // Znaménková pravidla 20 Tělesa 76 // Základní zákony aritmetiky 20 Hranoly 76 // Zlomky 20 Jehlany 77 // Rozdělení zlomků 20 Rotační tělesa 79 // Pravidla pro početní operace se zlomky 21 Analytická geometrie 83 // Dělitelnost přirozených čísel 22 Vektorová algebra 83 // Procenta 24 Analytické vyjádření přímky v rovině 86 // Promile 24 Analytické vyjádření přímky v prostoru 88 // Mocniny 24 Analytické vyjádření roviny 88 // Pravidla pro počítání s mocninami 24 Kuželosečky 90 // Mnohočleny, počítání s mnohočleny 27 Elipsa 91 // Pravidla pro počítání s mnohočleny 27 Kružnice, kruh 92 // Úpravy algebraických výrazů 28 Kulová plocha, koule 93 // Lomené algebraické výrazy 28 Hyperbola 93 // Operace s lomenými výrazy 29 Parabola 95 // Logaritmování 30 Kombinatorika 97 // Rovnice a nerovnice 31 Pravděpodobnost 100 // Rozdělení rovnic (nerovnic) 31 Statistika 101 // Lineární rovnice a nerovnice 32 Charakteristiky statistického souboru 102 // Kvadratické rovnice (rovnice druhého Infinitezimálni počet 104 // stupně) a nerovnice 34 Derivace 105 // Reciproká rovnice 35 Použití derivace pro vyšetřování grafu // Binomická rovnice 36 funkce 107 // Exponenciální rovnice 36 Integrální počet 108 // Logaritmické rovnice 37 Využití určitého integrálu 111

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC