Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990

objednat
ISBN 80-03-00463-2
000059145
Rekat.
PŘEDMLUVA ...7 // JE MATEMATIKA PRO CHEMIKY? ...8 // I. ZÁKLADY MATEMATICKÉ ANALÝZY (S. KOLDA) ...13 // 1. Výroky a množiny ...13 // 2. Množina reálných čísel a množina komplexních čísel ...17 // 3. Zobrazení ...23 // 4. Posloupnost a její limita ...26 // 5. Vlastnosti konvergentních posloupností ...29 // 6. Vlastnosti nevlastních limit posloupností ...32 // 7. Monotónní posloupnosti ...34 // 8. Funkce jedné proměnné ...36 // 9. Některé speciální třídy funkcí ...41 // 10. Elementární funkce ...45 // 11. Racionální funkce ...56 // 12. Limita funkce ...62 // 13. Věty o limitách funkcí ...64 // 14. Spojitost funkce ...71 // II. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCÍ JEDNÉ PROMĚNNÉ (S. KOLDA) ...74 // 1. Derivace funkce a její vlastnosti ...74 // 2. Věty o derivacích a derivace elementárních funkcí ...80 // 3. Diferenciál funkce ...86 // 4. Derivace a diferenciály vyšších řádů ...90 // 5. Věty o střední hodnotě ...92 // 6. UHospitalovo pravidlo ...95 // 7. Taylorův vzorec ...99 // 8. Geometrický význam nenulové první a druhé derivace ...107 // 9. Lokální extrémy funkce a inflexní body ...110 // 10. Asymptoty grafu funkce. Průběh funkce ...114 // 11. Parametrické rovnice rovinných křivek ...118 // III. INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCÍ JEDNÉ PROMĚNNÉ (D. KRAJŇÁKOVÁ) ...121 // 1. Primitivní funkce a neurčitý integrál ...121 // 2. Metody výpočtu neurčitých integrálů ...125 // 3. Integrace racionálních lomených funkcí ...130 //
54. Integrace některých iracionálních funkcí // 5. Integrace některých goniometrických funkcí // 6. Určitý integrál a jeho vlastnosti // 7. Geometrické aplikace určitého integrálu // 8. Fyzikální aplikace určitého integrálu // 9. Nevlastní integrály // IV. LINEÁRNÍ ALGEBRA (D. KRAJŇÁKOVÁ) // 1. Lineární prostor // 2. Matice // 3. Matice lineárního zobrazení // 4. Determinanty // 5. Soustavy lineárních rovnic // 6. Vektory // 7. Některé úlohy analytické geometrie v R3 // 8. Cylindrické a sférické souřadnice v R3 // V. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH (S. KOLDA) // 1. Úvodní poznámky // 2. Funkce a zobrazení v R* // 3. Limita a spojitost funkcí a zobrazení v R‘ // 4. Zobecnění pojmu derivace // 5. Diferencovatelná funkce, funkce třídy C, // 6. Derivace vyšších řádů // 7. Derivace a parciální derivace složené funkce. Transformace diferenciálních výrazů. // Operátor nabla v R3 // 8. Taylorův vzorec, diferenciály vyšších řádů // 9. Implicitní funkce a její derivace // 10. Lokální extrémy funkcí k proměnných // 11. Vázané extrémy, absolutní extrémy // VI. DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE I (A. KIMLA) // L Základni pojmy // 2. Některé elementární způsoby řešení // 3. Lineární diferenciální rovnice // 4. Lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty // LITERATURA // REJSTŘÍK // SEZNAM SYMBOLŮ

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC