Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
Dotisk 3. vyd.
Praha : Prometheus, 2003
223 s. : il.

objednat
ISBN 80-7196-178-7 (brož.)
Učebnice pro střední školy
Obsahuje ilustrace, předmluvu, úvod, rejstřík pojmů
Bibliografie: s. 220
Matematika - učebnice středošk.
Stereometrie - učebnice středošk.
000059171
Předmluva 7 // 1 ÚVOD 8 // 1.1 Stereometrie 8 // 1.2 Tělesa 9 // Volné rovnoběžné promítání 11 // První výlet do historie geometrie 17 // 2 POLOHOVÉ VLASTNOSTI 18 // 2.1 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami 18 // 2.2 Vzájemná poloha dvou přímek 22 // 2.3 Vzájemná poloha přímky a roviny 25 // 2.4 Vzájemná poloha dvou rovin 27 // 2.5 Rovnoběžnost přímek a rovin 29 // 2.6 Vzájemná poloha tří rovin 34 // /2j) Řešení polohových konstrukčních úloh 38 // 2.8 Úlohy k opakování 54 // Druhý výlet do historie geometrie 57 // 3 METRICKÉ VLASTNOSTI 58 // 3.1 Odchylka přímek 58 // 3.2 Kolmost přímek a rovin 63 // 3.3 Odchylky přímek a rovin 74 // 3.4 Vzdálenost bodu od přímky a od roviny 84 // 3.5 Vzdálenosti přímek a rovin 91 // 3.6 Úlohy k opakování 100 // Třetí výlet do historie geometrie 103 // 4 ZOBRAZENÍ 104 // 4.1 Shodné zobrazení v prostoru 104 // 4.2 Rovinová souměrnost 105 // 4.3 Středová a osová souměrnost 110 // 4.4 Otočení a posunutí 114 // 4.5 Skládání shodných zobrazení 116 // 4.6 Podobná zobrazení 120 // 4.7 Úlohy k opakování 121 // Čtvrtý výlet do historie geometrie 122 // 5 TĚLESA 123 // 5.1 Mnohostěny 123 // 5.2 Rotační tělesa 134 // 5.3 Objem a povrch tělesa 149 // 5.4 Objem a povrch mnohostěnů 151 // 5.5 Objem a povrch rotačních těles 166 // 5.6 Úlohy k opakování 183 // Pátý výlet do historie geometrie 189 // VÝSLEDKY ÚLOH 190 // Seznam používaných symbolů 218 // Doporučená literatura 220 // Rejstřík pojmů 221

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC