Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2003
159 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0385-8 (brož.)
Manažer
Obsahuje tabulky, grafy, rejstřík
Bibliografie na s. 155
Marketing - příručky
Výzkum marketingový - příručky
000059260
Obsah // Obsah // O autorech... 7 // Předmluva... 9 // ’(I. kapitola // Marketingový výzkum - historie, význam a druhy...11 // 2. kapitola // Marketingový výzkum jako proces...19 // 2.1 Definování problému a výzkumného cíle...20 // 2.1.1 Hypotéza...21 // 2.1.2 Orientační analýza situace...22 // 2.1.3 Specifika marketingových informací...22 // 2.2 Plán marketingového výzkumu...24 // 3. kapitola // Předmět marketingového výzkumu ...27 // fíTkapitola // Techniky marketingového výzkumu...31 // 4.1 Dotazování...32 // 4.1.1 Písemný kontakt...33 // 4.1.2 Osobní rozhovor...43 // 4.1.3 Telefonické dotazování...46 // 4.2 Pozorování...47 // 4.3 Experiment...48 // 5. kapitola // Objekt marketingového výzkumu - vymezení souboru a jeho výběr ..51 // 5.1 Pravděpodobnostní výběr...53 // 5.2 Záměrný výběr...54 // 5.2.1 Kvótní výběr...54 // 5.2.2 Typologický výběr...56 // 5.3 Jak velký má být soubor?...57 // Marketingový výzkum // 6. kapitola // Sběr a zpracování marketingových údajů... 61 // 6.1 Znaky určující vlastnosti jednotek... 62 // 6.2 Třídění... 64 // 6.3 Měření obecné úrovně... 70 // 6.4 Pojem variabilita a její měření... 73 // 6.5 Měření závislostí... 78 // 6.5.1 Měření závislosti číselných znaků... 79 // 6.5.2 Měření závislosti mezi slovními znaky // (analýza kontingence)... 82 // 6.6 Výběrové metody... 84 // 6.6.1 Odhady charakteristik základního souboru... 84 // 6.6.2 Testování
statistických hypotéz... 88 // 6.6.3 Vybrané typy testů používaných v oblasti zobecnění výsledků marketingových šetření... 92 // 6.6.4 Testy o nezávislosti... 95 // 6.6.5 Vybrané neparametrické testy... 99 // 7. kapitola // Oblasti využití marketingového výzkumu...105 // 7.1 Výzkum účastníků trhu...107 // 7.1.1 Analýza chování zákazníka...107 // 7.1.2 Výzkum spokojenosti zákazníka...107 // 7.1.3 Analýza konkurence...113 // 7.2 Výzkum velikosti trhu...114 // 7.3 Segmentační výzkum...115 // 7.4 Výzkum potřeb...120 // 7.5 Výzkum vnímání (percepce)...120 // 7.5.1 Vnímání produktu...121 // 7.5.2 Vnímání značky...122 // 7.6 Výzkum jednotlivých nástrojů marketingového mixu...124 // 7.6.1 Výrobkový výzkum...124 // 7.6.2 Cenový výzkum...129 // 7.6.3 Výzkum distribuce...135 // 7.6.4 Výzkum marketingové komunikace (propagace)...137 // Závěr...145 // Příloha ...147 // Literatura...155 // Rejstřík // 157

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC