Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2004
116 s. : il.

objednat
ISBN 80-86552-85-3 (brož.)
"Výzkumný projekt VaV - ZVZ MS6-2 zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí" -- Titulní list
Obsahuje tabulky, grafy, úvod, přílohu
Bibliografie: s. 93-94
Soudržnost sociální - studie
Stát sociální - studie
000059298
Obsah // Úvodní poznámka pro adresáty informace ...5 // Kapitola 1. Teoretická východiska a cíle výzkumu problematiky sociální soudržnosti // (Pavel Machonin a Libor Prudký) ...7 // 1.1 Společenské vědy a sociální soudržnost ...7 // 1.2 Aktuálnost předmětu zkoumání ...12 // 1.3 Základní pojmové vymezení ...15 // 1.4 Sociální soudržnost a historické etapy předpokládaného vývoje české společnosti ... 17 // 1.5 Sociální soudržnost a sociální diferenciace ...21 // 1.6 Přehled sociálních diferenciací relevantních pro eufunkční upevňování sociální soudržnosti ...22 // 1.7 Cíle výzkumu ...24 // Kapitola 2. Sociální soudržnost ve vědomí lidí (Milan Tuček) ...27 // 2.1 O empirickém výzkumu soudržnosti ...27 // 2.2 Hodnocení stavu sociální soudržnosti/nesoudržnosti současné společnosti ...29 // 2.3 Co společnost (lidi) spojuje, a co rozděluje? ...30 // 2.4 Hlavní sociálně psychologické faktory upevňování soudržnosti ...32 // 2.5 Zdroje sociálního napětí ...34 // 2.6 Skupiny ohrožené exkluzí a skupiny zvýhodňované ...36 // 2.6.1 Vztah veřejnosti k národnostním menšinám ...36 // 2.6.2 Vztah veřejnosti k sociálně problémovým skupinám ...38 // 2.6.3 Vztah veřejnosti k různým částem společenské elity...39 // 2.6.4 Zvýhodněné a znevýhodněné skupiny ...40 // 2.6.5 Míra napětí způsobená bohatstvím ...41 // 2.7 Politiky vedoucí k upevňování sociální soudržnosti
...42 // 2.8 Zdroje napětí, nesoudržnosti společnosti v mezinárodním srovnání ...44 // 2.8.1 Příjmové nerovnosti ...44 // 2.8.2 Míra sociálního štěpení (stupeň konfliktnosti) ...46 // 2.8.3 Vztah k přistěhovalectví (míra verbální xenofobie)...47 // 2.9 Závěry ...48 // Kapitola 3. Relevantní sféry upevňování sociální soudržnosti (sociální diferenciace) // (Pavel Machonin) ...51 // 3.1 Zdůvodnění výběru a pořadí sociálních diferenciací ...51 // 3.2. Závěry k sociálním diferenciacím ...52 // Kapitola 4. Subjektivní, zejména duchovní aspekty diferencí a možných směrů // eufunkčního upevňování sociální soudržnosti (Libor Prudký) ...59 // 4.1 Pojetí subjektivních aspektů rozvoje sociální soudržnosti v naší společnosti ...59 // 4.2 Historické kořeny a tendence duchovních aspektů sociální soudržnosti // naší společnosti ...60 // 4.2.1 Dlouhodobé trendy a tradice ...60 // 4.2.2 Vývoj v období státního socialismu ...62 // 4.2.3 Vývoj po roce 1989 ... 63 // 4.2.4 Soudobé modernizační trendy a jejich dopady na hodnotové aspekty // sociální soudržnosti ...64 // 4.3 Současný stav vybraných komponent společenského vědomí v naší společnosti -hodnotový obsah subjektivních zdrojů sociální soudržnosti ...66 // 4.3.1 Stav a vývoj náboženské víry v naší společnosti ...66 // 4.3.2 Zrněny v obsahovému působení hodnot na sociální soudržnost ...67 // 4.3.3 Změny norem chování
a jejich vliv na sociální soudržnost ...68 // 4.4 Nástroje a mechanismy ovlivňování duchovních aspektů rozvoje // sociální soudržnosti v naší společnosti ...69 // 4.5 K vývoji působení médií na rozvoj sociální soudržnosti ...71 // Kapitola 5. Mechanismy (intermediátoři) eufunkčního upevňování sociální // soudržnosti a jejich možné využití (Bohumila Čabanová, Pavol Fric a Martin Potůček) ...73 // 5.1 Úvodem ...73 // 5.2 Mechanismy (a intermediátoři) veřejné a sociální politiky podporující sociální soudržnost ...74 // 5.3 Evropská unie jako rámec podpory sociální soudržnosti v České republice ...76 // 5.4 Národní úroveň podpory sociální soudržnosti ...78 // 5.5 Mechanismy sociální komunikace a vyjednávání ...80 // 5.6 Přerozdělování zdrojů prostřednictvím soustavy daní a veřejných rozpočtů ...81 // 5.7 Formování institucionálního rámce ekonomických činností ...82 // 5.8 Angažmá občanského sektoru v upevňování sociální soudržnosti, // optimalizace jeho spolupráce se sektorem veřejným ...83 // Kapitola 6. Závěr studie (Pavel Machonin) ...87 // Literatura k 1. svazku ...93 // Faktografická příloha ke studii Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace // a role sociálního státu, první svazek ...95 // Ke kapitole 2 ...95 // 2.1 95 // Tabulka 2.1: Složení výběrového souboru šetření sociální soudržnosti STEM // dle sociálního postavení v % ...95 // 2.2
96 // Tabulka 2.2: Složení výběrového souboru šetření sociální soudržnosti STEM // dle vybraných charakteristik sociálních nerovností v % ...96 // 2.3 97 // Tabulka 2.3: Složení výběrového souboru šetření sociální soudržnosti STEM // dle odpovědi na otázku „Který typ politického programu // je pro Vás nejpřijatelnější?“ v % ...97 // Ke kapitole 4 ...98 // 4.1 Výběr z textu M. Hrocha „Národní tradice a identita“ ...98 // 4.2 99 // Graf 4.1: Vývoj hodnotových preferencí mezi roky 1991-2002 ... 100 // Graf 4.2: Porovnání vybraných hodnotových orientací v roce 1997 a 2002 ... 101 // Tabulka 4.1: Porovnání vývoje poměrů v hodnotových orientacích // mezi roky 1997 a 2002 ... 101 // 4.3 ...102 // Tabulka 4.2: Porovnání norem chování ...103 // Stručné shrnutí obsahu obou svazků studie Mechanismy sociální soudržnosti, // stratifikace a role sociálního státu ... ...105

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC