Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2001
179 s.,příl. : il.

objednat
ISBN 80-7254-178-1 (brož.)
Levou zadní ; 69
Obsahuje tabulky, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 173
Syndrom X - příručky
000059318
1 ÚVOD 11 // 2 DEFINICE A HISTORIE POJMU METABOLICKÝ SYNDROM 14 // 2.1 Definice Reavenova syndromu 14 // 2.2 Netradiční názvy a koncepce metabolického syndromu 16 // 3 VÝSKYT METABOLICKÉHO SYNDROMU 18 // 3.1 Výskyt složek metabolického syndromu 18 // 3.2 Proč je metabolický syndrom častý - koncepce šetrného genu 21 // 4 PŘEHLED SLOŽEK METABOLICKÉHO SYNDROMU 23 // 4.1 Přehled faktorů souvisejících již klasicky, pravděpodobně a velmi volně se syndromem X 24 // 4.2 Hlavní skupiny složek syndromu X 25 // 4.3 Další složky syndromu X 26 // 5 INZULÍNOVÁ REZISTENCE 32 // 5.1 Vyšetřování inzulínové senzitivity 33 // 5.2 Metabolické změny и inzulínové rezistence 35 // 5.3 Jevy za inzulínovým receptorem 37 // 5.4 Jiné typy inzulínové rezistence 38 // 5.5 Inzulinémie a inzulinorezistence 39 // 6 METABOLICKÝ SYNDROM A LIPIDY 40 // 6.1 Cholesterol a metabolický syndrom 416.2 Typické změny lipidů u metabolického syndromu 41 // 6.3 Léčba hyperlipoproteinémií u metabolického syndromu 42 // 6.4 Nefarmakologické postupy // v léčbě hyperlipoproteinémií 47 // 7 METABOLICKÝ SYNDROM A KOAGULACE 48 // 7.1 Poruchy fibrinolýzy 48 // 7.2 Fibrinogen a další koagulační faktory 49 // 7.3 Trombocyty a metabolický syndrom 50 // 7.4 Antiagregační léčba 51 // 8 METABOLICKÝ SYNDROM A HYPERTENZE 52 // 8.1 Vztah inzulinorezistence k hypertenzi 52 // 8.2 Léčba hypertenze 55 // 9 METABOLICKÝ SYNDROM A DIABETES 58 // 9.1 Klasifikace poruch glykoregulace 58 // 9.2 Inzulínová sekrece 60 // 9.3 Jaterní glukoneogeneze a vznik diabetů 62 // 9.4 Cesta od metabolického syndromu k diabetů 64 // 9.5 Porucha glukózové tolerance a porušená glykémie na lačno 65 // 9.6 Farmakoterapie diabetů 2. typu 67 // 9.6.1 Perorální antidiabetika - deriváty sulfonylmočoviny 68 // 9.6.2 Perorální antidiabetika - biguanidy 69 //
9.6.3 Inzulinoterapie diabetiků 2. typu 70 // 9.6.4 Studie UKPDS 72 // 9.6.5 Thiazolidindiony 74 // 9.7 Nesulfonylureová sekretagoga 75 // 9.8 Hierarchie postupů v léčbě diabetů 2. typu 76 // 9.9 Cíle léčby diabetů 77 // 10 METABOLICKÝ SYNDROM A OBEZITA 7810.1 Definice obezity a její klasifikace 78 // 10.2 Tuková tkáň jako endokrinní orgán 81 // 10.3 Farmakoterapie obezity 82 // 10.3.1 Léčiva používaná výhradně v léčbě obezity 83 // 10.3.2 Katecholaminergní anorektika 84 // 10.3.3 Anorektika ovlivňující dostupnost serotoninu 85 // 10.3.4 Blokátory vstřebáván! živin z trávicího traktu 87 // 10.4 Cíle léčby obezity 89 // 11 KOMPLIKACE METABOLICKÉHO SYNDROMU 92 // 12 METABOLICKÝ SYNDROM A NÁDORY 97 // 12.1 Obezita a nádory 97 // 12.2 Diabetes a nádory 100 // 12.3 Možné mechanismy vzniku nádorů u pacientů s metabolickým syndromem 101 // 13 SYNDROM POLYCYSTICKÝCH OVARIÍ 102 // 13.1 Historie a definice syndromu polycystických ovarií 102 // 13.2 Projevy a frekvence syndromu polycystických ovarií 104 // 13.3 Další formy inzulinorezistence spojené s hirsutismem ..106 // 13.4 Sterilita a metabolický syndrom 107 // 14 METABOLICKÝ SYNDROM INDUKOVANÝ PROSTŘEDÍM 109 // 14.1 Stresová teorie inzulinorezistence 110 // 14.2 Inzulinorezistence a hyperinzulinémie // navozené jídlem 111 // 14.3 Další vlivy prostředí vyvolávající inzulinorezistenci.11 1 // 14.4 Vztahy mozku a periferních tkání 112 // 15 GENETIKA METABOLICKÉHO SYNDROMU 114 // 15.1 Výskyt onemocnění v různých populacích a genetika 114 // 15.2 Přehled složek genetiky metabolického syndromu 117 // 15.3 Molekulární genetika diabetů 119 // 15.4 Molekulární genetika obezity 121 // 15.5 Molekulární genetika dalších složek metabolického syndromu 123 // 16 DIETA V LÉČBĚ METABOLICKÉHO SYNDROMU 125 //
16.1 Postavení diety v další léčbě 125 // 16.2 Hlavní zásady dietní léčby obézních a diabetiků 126 // 16.3 Populární a nevědecké diety 131 // 16.4 Složení stravy v dietách 132 // 16.5 Základní typy diet 135 // 16.6 Výběr potravin 1 37 // 16.7 Náhradní sladidla 140 // 16.8 Technologická úprava pokrmů 142 // 16.9 Regulovaná strava 143 // 16.10 Dieta při hypertenzi 145 // 16.11 Dieta při dně 146 // 16.12 Dieta při hyperlipidémiích 147 // 17 DALŠÍ LÉČEBNÉ POSTUPY V LÉČBĚ METABOLICKÉHO SYNDROMU 150 // 1 7.1 Psychoterapie 150 // 1 7.2 Fyzická aktivita 154 // 17.3 Chirurgická léčba obezity 157 // 18 PREVENCE METABOLICKÉHO SYNDROMU 161 // 18.1 Jak předpovědět rozvoj metabolického syndromu 161 // 1 8.2 Vliv hmotnosti na další složky metabolického syndromu 163 // 1 8.3 Prevence ovlivněním léčby jiných nemocí 164 // 18.4 Metabolický syndrom a děti 166 // 18.5 Má prevence metabolického syndromu a jeho komplikací smysl? 167 // 1 8.6 Časná detekce metabolického syndromu 170 // 1 8.7 Monitorování zdravotního stavu 171 // Literatura 173

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC