Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

hemelík (@@20120501-21:46:34@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Filosofia, 2000
179 s.,front.

objednat
ISBN 80-7007-139-7 (váz.)
Dvojjazyčný text
Bilingual text
Obsahuje úvod, poznámku
Spinoza, Baruch de (filosof nizozem.žid. původu, 1632-1677) - filozofie - studie
000059409
9 // Obsah // Poznámka prekladatele 11 // Místo úvodu 15 // Cogitata metaphysica / Metafyzické myšlenky // pars prima / cást první // cap. I. De ente reali, ficto, et rationis 40 // ???. I. ? jsoucnu reálném, smyšleném a rozumovém 41 // cap. II. Quid sit esse essentiae, quid esse existentiae, // quid esse ideae, quid esse potentiae 56 // ???. II. Co je bytí esence, co je bytí existence, co je bytí // ideje, co je bytí potence 57 // cap. HI. De eo quod est necessarium, impossibile, // possibile et contingens 66 // ???. III. O tom, co je nutné, nemožné, možné a nahodilé 67 // cap. IV. De aeternitate, duratione et tempore 78 // ???. IV. ? vecnosti, trvání a case 79 // cap. V. De oppositione, ordine etc. 80 // ???. V. ? protikladu, rádu atd. 81 // cap. VI. De uno, vero et bono 82 // ???. VI. O jednom, pravdivém a dobrém 83 // pars secunda / cást druhá // cap. I. De Dei aeternitate 92 // ???. I. ? vecnosti Boha 93 // cap. II. De unitate Dei 100 // kap. II. ? jedinosti Boha 101 // 10 // cap. III. De immensitate Dei 102 // ???. III. 0 nezmernosti Boha 103 // cap. IV. De immutabilitate Dei 108 // ???. IV. 0 nemennosti Boha 109 // cap. V. De simplicitate Dei 112 // ???. V. 0 jednoduchosti Boha 113 // cap. VI. De vita Dei 120 // ???. VI. 0 živote Boha 121 // cap. VII. De intellectu Dei 124 // ???. VII. 0 rozumu Boha 125 // cap. Vili. De voluntate Dei 132 // ???. Vili. 0 vuli Boha 133 // cap. IX. De potentia Dei 138 // ???. IX. 0 moci Boha 139 // cap. X. De
creatione 144 // ???. X. 0 stvorení 145 // cap. XI. De concursu Dei 158 // ???. XI. 0 spolupusobení Boha 159 // cap. XII. De mente humana 164 // ???. XII. 0 lidské mysli 165

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC