Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2006
280 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-246-1293-3 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje bibliografii na s. 273-280
Určeno pro posluchače Filozofické fakulty UK
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000059427
OBSAH // ÚVODEM ... 7 // 1. O KRIMINALISTICKÉ PSYCHOLOGII // H. Boukalová, I. Gillemová, M. Urbanová ... 9 // 1.1 Systém forenzněpsychologických disciplín // Místo kriminalistkké psychologie ve forenzní psychologii ... 9 // 1.2 Kriminalistická psychologie a její aktuální problémy // Koncepce a obsah studijního textu ... 15 // 2. TRESTNÝ ČIN VE VYBRANÝCH PSYCHOLOGICKÝCH SOUVISLOSTECH // H. Boukalová, L Gillemová, K. Netík, T. Sejkotvvá, J. Záhorská, ?. Zbořilová ,. 20 // 2.1 Trestný čin a motivy vedoucí ? jeho spáchání // Pachatelé závažných trestných činů ... 20 // 2.1.1 Motivace trestného činu násilné povahy a právo ... 20 // 2.1.2 Motivace trestného činu jako psychologický problém ... 21 // 2.1.3 Vybrané sociodemografické a osobnostní charakteristiky // pachatelů násilné trestné činnosti... 28 // 2.1.3.1 Pohlaví... 28 // 2.1.3.2 Sociokultumí charakteristiky... 29 // 2.1.3.3 Kognitivní a sociální rysy pachatelů ... 30 // 2.1.3.4 Agrese a agresivita ... 31 // 2.1.4 Duševní choroby a poruchy a jejich role při páchám trestné činnosti ... 33 // 2.1.4.1 Poruchy osobnosti (psychopatie)... 33 // 2.1.4.2 Psychotická onemocnění ... 34 // 2.1.4.3 Sexuální deviace... 35 // 2.1.5 BASIC ID jako přístup ? poznání osobnosti pachatele násilné trestné // činnosti a možnosti jejího využití v kriminalistické praxi ... 44 // 2.1.6 Problematika motivace jednotlivých typů násilných trestných činů ...
47 // 2.1.6.1 Sexuálně motivované násilné trestné činy ... 47 // 2.1.6.2 Vraždy v rodině (vztahová motivace trestného činu vraždy)... 60 // -3- // 2.1.6.3 Majetková motivace vraždy... // 2.1.6.4 Žhářství a pumové útoky... // 2.1.7 Násilná trestná činnost dětí a mladistvých... // 2.2 Trestný čin a jeho poznávání // Psychologické profilování ... // 2.2.1 K historii profilování trestných činů ... // 2.2.2 Východiska tvorby profilu pachatelů trestných činů... // 2.2.3 Indikace profilování ... // 2.2.4 Zdroje informací k profilování... // 2.2.5 ??? profilů ... // 2.2.6 Struktura profilu a způsob zpracování... // 2.2.7 Postup profilování... // 2.2.7.1 První krok profilování - analýza místa činu... // 2.2.7.2 Druhý krok profilování - odhad pachatelovy motivace... // 2.2.7.3 Třetí krok - sestavení psychologického profilu pachatele... // 2.2.8 Role oběti v profilování...; • • // 2.2.9 Profilové charakteristiky pachatelů vybraných tresmých činů . // 2.2.9.1 Profilové charakteristiky pachatele znásilnění... // 22.9.2 Profilové charakteristiky pachatele sexuální vraždy... // 22.9.3 Profilové charakteristiky pachatele sexuálního zneužívání--- // 22.9.4 Profilové charakteristiky pachatele žhářství a pumového útoku // 61 // 64 // 68 // 75 // 76 // 78 // 79 // 80 83 85 89 92 // 100 // 109 // 110 112 112 115 122 129 // 2.3 Oběti trestných činů // Základy viktimologie ... 135 // 2.3.1 Postavení
oběti ...  6 // 2.3.2 Dopad tresmého činu na oběť ... 137 // 2.32.1 Viktimizace ... 137 // 2.3.22 Psychologický dopad činu na oběi a průběh vyrovnání ses tresmýrn činem . 141 // 2.32.3 Faktory ovlivňující průběh a sílu reakce oběti... 144 // 2.32.4 Posttraumatická stresová porucha... 146 // 2.3.3 Role oběti v dynamice tresmého činu ... 147 // 2.3.3.1 Vtktimologické zavinění, viktimnost a viktimogenní faktory ... 147 // 2.3.32 Typologie obětí...  // 2.3.4 Děti jako oběti trestných činů ... 152 // 2.3.4.1 Specifika dětské viktimizace...152 // 2.3.42 Děti jako oběti sexuálního násilí... 154 // 2.3.5 Obětí některých specifických deliktů... 155 // 2.3.5.1 Domácí násilí... 135 // 2.3.52 Znásilnění... 158 // 2.3.5.3 Hatecrimes ... 161 // 2.3.5.4 Stalking... 2 // 2.3.6. Jednání s obětí trestného činu a pomoc obětem ... 163 // -4- // 3. OBJASŇOVANÍ ZÁVAŽNÝCH ÚMYSLNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ POHLEDEM KRIMINALISTICKÉ PSYCHOLOGIE // H. Boukalová, /. Gillemová, M. Molnámvá...168 // 3.1 Psychologické souvislosti jednotlivých procesních úkonů Možnosti psychologické podpory při vyšetřování // závažných úmyslných trestných činů ... 168 // 3.1.1 ? psychologii výpovědi... 168 // 3.1.1.1 Psychologická charakteristika výpovědi ve fázi získávám informací... 169 // 3.1.1.2 Psychologická charakteristika výpovědi ve fázi vštěpování // a uchovávání informací... 172 // 3.1.1.3 Psychologická
charakteristika výpovědi ve fázi předkládání informací.. 177 // 3.1.1.4 Příjem, zpracování a zachycení informací vyslýchajícím... 179 // 3.1.2 Výslech a vybrané kriminalisticko-psychologické poznatky ... 180 // 3.1.2.1 Příprava a plán výslechu... 181 // 3.1.2.2 Stadia výslechu... 183 // 3.1.2.3 Typické situace výslechu a taktické postupy jejich řešení... 186 // 3.1.2.4 Rozdíly mezi výslechem svědků a obviněných ...190 // 3.1.2.5 Typologie pachatelů s ohledem na situaci výslechu... 191 // 3.1.2.6 Výslech dítěte ... 195 // 3.1.3 Psychologické aspekty dalších procesních úkonů // přípravného řízení trestního...201 // 3.1.3.1 Prověrka výpovědi na místě činu...201 // 3.1.3.2 Kriminalistická rekonstrukce...203 // 3.1.3.3 Procesní úkon rekognice ...207 // 3.1.3.4 Procesní úkon konfrontace ...208 // 3.1.3.5 Psychologická podpora realizace jednotlivých procesních úkonů...209 // 3.2 Vyšetřovatel v procesu objasňování trestného činu // Profesní dovednosti v kriminalistické praxi ...211 // 3.2.1 Profesní role vyšetřovatele a základní psychologické souvislosti...212 // 3.2.2 Vybrané profesní charakteristiky vyšetřovatele...213 // 3.2.3 Profesní dovednosti vyšetřovatele a osobnost pachatele...215 // 3.2.4 Profesní dovednosti vyšetřovatele v sociální interakci // a komunikaci s vyšetřovaným ...220 // 3.2.5 Reflexe vlastní činnosti vyšetřovatele a možnosti // rozvíjení profesních dovedností...225
// 4. DALŠÍ VÝZNAMNÉ OKOLNOSTI OBJASŇOVÁNÍ TRESTNÝCH ČINŮ // H. Boukalová, Z. Dohnalová, 1. Gillemová, D. Sýkorová, // M. Urbanová, Š. Vy mě tal...229 // 4.1 Specifika vazebního stíhání obviněných // Vliv vazebního prostředí na vyšetřování trestného činu ...229 // -5- // 4.1.1 Legislativní rámec vazebního stíhání pachatele...230 // 4.1.2 Vyšetřovací vazba z hlediska obviněného/trestně stíhaného...231 // 4.1.3 Psychologická praxe ve vazební věznici ...234 // 4.1.4 Specifika policejního vyšetřování vazebně stíhaných obviněných ...236 // 4.2 Vybrané postupy podpory vyšetřování závažných úmyslných trestných činů // Další postupy pro psychotogickou podporu praxe vyšetřování...239 // 4.2.1 Fyziodetekční vyšetření a možnosti psychologické analýzy...239 // 4.2.1.1 Fyziologické změny a polygrafické testování...239 // 4.2.1.2 Historický exkurz do fyziodetekčních metod a postupů...241 // 4.2.1.3 Využití polygrafického testování ...242 // 4.2.1.4 Fyziodetekční metody v kriminalistické praxi ? nás...243 // 4.2.1.5 Možnosti psychologické podpory jednotlivých fází // fyziodetekčního vyšetření...245 // 4.2.1.6 Specifické otázky fyziodetekčního vyšetření...250 // 4.2.1.7 Příklady ...;...254 // 4.2.2 Kriminalisticko-psychologická analýza videozáznamů // procesních úkonů ...257 // 4.2.2.1 Charakteristika videozáznamů úkonů trestního řízení a jejich analýza .
. 258 // 4.2.2.2 Videozáznam a lživá výpověď ...261 // 4.2.2.3 Psychologická analýza videozáznamů jednotlivých procesních úkonů .. 263 // LITERATURA...273 // -6-

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC