Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.07.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006
311 s. : portréty ; 20 cm

objednat
ISBN 80-85778-50-5 (soubor)
ISBN 80-85778-53-X (3. svazek ; brož.)
Edice K ; sv. 13
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. slovenský text
000059482
Obsah // Mezi mytizací a antimytizací // Petr A. Bílek: Obraz Boženy Němcové - pár poznámek ? jeho emblematické redukci /11 // Anželina Penčeva: „...Tobě podobnou neznám.“ Josef Němec aneb mechanismy antimytizace /24 // Genderový pohled // Irina Wutsdorff: Místo Babičky ve vývoji české literatury z pohledu genderu /37 // Marcin Filipowicz: Tvorba Boženy Němcové v kontextu projektu écriture fémmine /47 // Eva Kalivodová: Sestry: rodové přepsání české romantické povídky !?7 // Komparativní přístupy // Jaroslava Janáčková: Rané setkání Boženy Němcové s Adalbertem Stifterem. Jeden klíč ? Babičce /73 // Jaromír Loužil: Moto z Gutzkowových Bytím ducha ? Babičce Boženy Němcové /83 // Katrin Berwanger: Teorie „psaného lidového jazyka“ Bertholda Auerbacha a Babička Boženy Němcové /97 // [51 // Andreas Ohme: Babička Boženy Němcové a Käthi die Großmutter Jeremiase Gotthelfa. Srovnání textů s ohledem na žánrovou problematiku /106 // Marcela Mikulová: Terézia Vansová, Božena Němcová a koncept neskorého biedermeieru /117 // Jiří Svoboda: Polarita osobnosti a tvorby. Pokus o konfrontaci Boženy Němcové a Karoliny Světlé /127 // Jazyk a výstavba textu // Věra Schmiedtová: Laj mě, lhu-li. Knižní a mluvené jazykové prvky v Babičce /139 // Nonna Kopystjanska: Formy a funkce retrospektivních narativních vsuvek v Babičce Boženy Němcové /166 // Tamás Berkes: Biedermeier jako strukturnětvorný
činitel románu Babička Boženy Němcové /178 // Peter Zajac: Božena Němcová: Faktúra, kontrafaktúra, fraktúra /187 // Gertraude Zand: „Výpověď z krize.“ Poslední dopisy Boženy Němcové /197 // Lenka Kusáková: Babička Boženy Němcové v kontextu dobové české prózy s venkovskou tematikou /205 // Recepce doma a ve světě // Ludmila Budagova: Paní české avantgardní poezie. // Božena Němcová v Nezvalově, Seifertově a Halasově reflexi /215 // [6] // Joanna Królak: Aktualizace díla Boženy Němcové v padesátých letech 20. století /225 // Jana Čeňková: Babička v didaktickém hávu v minulosti a dnes. Jak a kdy číst Babičku ve škole? /235 // Veronika Heé: Božena Němcová - tvorba a osobnost po půldruhém století /248 // Natalia Žakova: Ruská recepce Babičky Boženy Němcové /261 // Dialogy s vizuálním uměním // Astrid Winter: Dekonstrukce obrazu. Kolářova „roláž“ a Hellichův portrét Boženy Němcové /273 // Bohuslav Hoffmann: Po(ne)kašparovské ilustrace (interpretace) Babičky Boženy Němcové /282 // Závěrečné poznámky (O III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky - O sborníku příspěvků z kongresu - Ediční poznámka ? 3. svazku) /293 // Jmenný rejstřík /297 // Obrazová příloha /303 // [7] // fc.

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC