Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:19x 
BK
2. přeprac. vyd.
Praha : České vysoké učení technické, 2005
203 s. : il.

objednat
ISBN 80-01-02534-9 (brož.)
Popsáno podle dotisku 2. přepracovaného vyd., rok původního vydání neuveden
Obsahuje anglické resumé
Bibliografie na s. 197
Kartografie matematická - učebnice vysokošk.
000059544
OBSAH // PŘEDMLUVA 3 // ÚVOD 4 // 1. REFERENČNÍ PLOCHY 6 // 1.1 Referenční elipsoid 6 // 1.2 Referenční koule 7 // 1.3 Referenční rovina 7 // 1.4 Souřadnicové soustavy 7 // 1.4.1.Zeměpisné souřadnice 8 // 1.4.2 Izometrické souřadnice 10 // 1.4.3 Kartografické souřadnice 12 // 1.4.4 Vztahy mezi zeměpisnými a kartografickými souřadnicemi 13 // 1.4.5 Pravoúhlé a polární souřadnice 13 // 1.4.6 Prostorové pravoúhlé souřadnice 14 // 1.5 Důležité křivky 15 // 1.5.1 Geodetická křivka, ortodroma 15 // 1.5.2 Loxodroma 17 // 2. KARTOGRAFICKÉ ZOBRAZENÍ A ZÁKONY ZKRESLENÍ 20 // 2.1 Kartografické zobrazení 20 // 2.2 Kartografická zkreslení 21 // 2.3 Délkové zkreslení. Podmínky konformity 22 // 2.4 Hlavní paprsky. Elipsa zkreslení 23 // 2.5 Zkreslení azimutu a úhlu 25 // 2.6 Plošné zkreslení 26 // 2.7 Rovnice pro zkreslení při známých hlavních paprscích 27 // 2.7.1 Délkové zkreslení 28 // 2.7.2 Zkreslení směrníkové a úhlové 28 // 2.7.3 Plošné zkreslení 29 // 2.8 Vztahy mezi hlavními paprsky ? , ir , & 30 // 2.9 Poznámka ? zákonům zkreslení 31 // 2.10 Příklad 31 // 3. TŘÍDĚNÍ KARTOGRAFICKÝCH ZOBRAZENÍ 34 // 4. ZOBRAZENÍ ELIPSOIDU NA KOULI 37 // 4.1 Společné vlastnosti 37 // 4.2 Zobrazení se zachovanými zeměpisnými souřadnicemi 38 // 4.3 Konformní zobrazení 39 // 4.3.1 Zeměpisná síť je v obraze zeměpisnou sítí 39 // 4.3.2 Zobrazení při podmínce nezkresleného zákl. poledníku 43 // 4.4
Zobrazení promítnutím na soustřednou kouli 44 // 4.5 Ekvidistantní zobrazení 45 // 198 // 4.5.1 Zobrazení ekvidistantní v polednících 45 // 4.5.2 Zobrazení ekvidistantní v rovnoběžkách 46 // 4.6 Ekvivalentní zobrazení 47 // 4.7 Srovnání zobrazení 48 // 5. JEDNODUCHÁ ZOBRAZENÍ 50 // 5.1 Společné vlastnosti 50 // 5.2 Kuželová zobrazení 51 // 5.2.1 Společné vlastnosti 51 // 5.2.2 Zobrazení ekvidistantní v polednících 54 // 5.2.3 Ekvivalentní zobrazení 60 // 5.2.4 Konformní zobrazení 63 // 5.2.5 Křovákovo zobrazení 67 // 5.2.6 Srovnání zobrazení 73 // 5.3 Válcová zobrazení 74 // 5.3.1 Společné vlastnosti 74 // 5.3.2 Zobrazení ekvidistantní v polednících 76 // 5.3.3 Ekvivalentní zobrazení 81 // 5.3.4 Konformní zobrazení 82 // 5.3.5 Gaussovo konformní zobrazení elipsoidu v poledníkových // pásech, zobrazení systému UTM 85 // 5.3.6 Válcové vyrovnávací zobrazení 94 // 5.3.7 Válcové projekce 95 // 5.3.8 Srovnání zobrazení 97 // 5.4 Azimutální zobrazení 99 // 5.4.1 Společné vlastnosti 99 // 5.4.2 Zobrazení ekvidistantní v polednících 101 // 5.4.3 Ekvivalentní zobrazení 102 // 5.4.4 Konformní zobrazení 104 // 5.4.5 Vyrovnávací azimutální zobrazení 106 // 5.4.6 Azimutální projekce 106 // 5.4.7 Kompozitní formy azimutálních zobrazení 112 // 5.4.8 Srovnání zobrazení 112 // 6. NEPRAVÁ ZOBRAZENÍ 115 // 6.1 Společné vlastnosti 115 // 6.2 Nepravá kuželová zobrazení 116 // 6.2.1 Bonneovo zobrazení
116 // 6.3 Nepravá azimutální zobrazení 119 // 6.3.1 Werner-Stabovo zobrazení 119 // 6.3.2 Modifikovaná azimutální zobrazení 120 // 6.3.3 Globulární zobrazení 124 // 6.4 Nepravá válcová zobrazení 125 // 6.4.1 Nepravá válcová zobrazení sinusoidální 126 // 6.4.2 Nepravá válcová zobrazení eliptická 129 // 199 // 6.4.3 Nepravá válcová přímková zobrazení 130 // 6.4.4 Nepravá válcová zobrazení ostatní 131 // 6.5 Souhrnná poznámka o nepravých zobrazeních 133 // 7. MNOHOKUŽELOVÁ ZOBRAZENÍ 135 // 7.1 Společné vlastnosti 135 // 7.2 Zobrazení ekvidistantní v rovnoběžkách 136 // 7.3 Modifikace polykónických zobrazení 138 // 7.4 Kruhová zobrazení 139 // 7.5 Souhrnná poznámka o mnohokuželových zobrazeních 142 // 8. POLYEDRICKÁ ZOBRAZENÍ 143 // 8.1 Společné vlastnosti 143 // 8.2 Zobrazení sféroidických lichoběžníků 145 // 8.3 Zobrazení v rovnoběžkových pásech 146 // 9. OBECNÁ ZOBRAZENÍ 148 // 10. VOLBA, HODNOCENÍ A IDENTIFIKACE ZOBRAZENÍ 152 // 10.1 Volba zobrazení pro geodetické účely 152 // 10.2 Volba zobrazení pro přehledné mapy 153 // 10.3 Hodnocení zobrazení 155 // 10.3.1 Kritéria pro hodnocení zobrazení 155 // 10.4 Identifikace zobrazení 157 // 11. VÝVOJ A PŘEHLED UŽITÝCH ZOBRAZENÍ 160 // 11.1 Vývoj kartografických zobrazení 160 // 11.2 Přehled užitých zobrazení 162 // 11.2.1 Přehled užitých souřadnicových systémů v ČR 163 // 11.2.2 Přehled užitých souřadnicových systémů
v ostatních // zemích 165 // 11.2.3 Zobrazení užitá v DPZ 170 // 12. KONFORMNÍ ZOBRAZENÍ GEODETICKÉ KŘIVKY 173 // 12.1 Zkreslení geodetické křivosti v konformním zobrazení 173 // 12.2 Směrová korekce 175 // 12.3 Délková korekce 176 // 13. OBECNÁ TEORIE 178 // 13.1 Obrácená úloha matematické kartografie 178 // 13.2 Příklad obecné teorie 179 // 13.2.1 Zobrazení ekvidistantní v polednících 181 // 13.2.2 Zobrazení ekvidistantní v rovnoběžkách 182 // 13.2.3 Ekvivalentní zobrazení 183 // 13.2.4 Konformní zobrazení 184 // 14. EKVIVALENTNÍ A VARIAVALENTNÍ ZOBRAZENÍ 187 // 14.1.Matematická formulace 187 // 14.2 Ekvivalentní zobrazení 187 // 14.2.1 Řešení při volbě jedné ze zobrazovacích funkcí 188 // 200 // 14.2.2 Metoda transformace známého ekvivalentního zobrazení 189 13.3.Variavalentní zobrazení 190 // 13.3.1 Řešení při volbě jedné ze zobrazovacích funkcí 190 // 13.3.2 Řešení po doplnění podmínkou ortogonality 190 // 13.3.3 Vyjádření funkce pro plošné zkreslení 191 // 15. KARTOGRAFICKÉ ANAMORFÓZY 193 // 15.1 Pojem kartografické anamorfózy 193 // 15.2 Typy anamorfóz 193 // LITERATURA 197 // OBSAH 198 // SUMMARY 202 // 201

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC