Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:52x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2006
404 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-246-1270-4 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje chronologický přehled
Obsahuje rejstříky
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000059794
OBSAH // PŘEDMLUVA... 13 // 1. OBECNÁ BAKTERIOLOGIE... 15 // 1.1 Struktura bakteriální buňky... 15 // 1.1.1 Úvod... 15 // 1.1.2 Velikost bakterií... 16 // 1.1.3 Tvary bakterií... 16 // 1.1.4 Spóry... 18 // 1.1.5 Vnitřní struktury... 19 // 1.1.5.1 Cytoplasma... 19 // 1.1.6 Obaly bakteriální buňky... 20 // 1.1.6.1 Cytoplasmatická membrána... 20 // 1.1.6.2 Bakteriální lipidy... 20 // 1.1.6.3 Bakteriální stěna... 22 // 1.1.6.4 Peptidoglykan... 23 // 1.1.6.5 Vnější membrána... 26 // 1.1.6.6 Lipopolysacharid... 26 // 1.1.6.7 Další stěnové složky... 29 // 1.1.7 Vnější struktury... 30 // 1.1.7.1 Pouzdro a sliz... 30 // 1.1.7.2 Glykokalyx... 30 // 1.1.7.3 Fimbrie... 31 // 1.1.7.4 Bičíky... 32 // 1.2 Metabolismus bakterií... 32 // 1.2.1 Úvod... 32 // 1.2.2 Energetický metabolismus... 34 // 1.2.2.1 Fotosyntéza... 35 // 1.2.2.2 Autotrofní mechanismus... 35 // 1.2.2.3 Chemoorganotrofní mechanismus... 35 // 1.2.2.4 Aerobní respirace... 37 // -3- // 1.2.2.5 Anaerobní respirace... ™ // 1.2.2.6 Fermentace... 41 // 1.2.2.7 Bazické produkty... 44 // 1.2.2.8 Další produkty metabolismu... 45 // 1.2.3 Anabolické reakce... 48 // 1.2.4 Zákonitosti růstu bakterií... 50 // 1.3 Klasifikace a identifikace bakterií... 52 // 1.3.1 Úvod... 52 // 1.3.2 Taxonomie... 53 // 1.3.2.1 Znaky... 53 // 1.3.2.2 Numerická taxonomie... 56 // 1.3.3 Klasifikace... 57 // 1.3.4 Identifikace ... 59 // 1.3.5 Nomenklatura... 61 // 1.4 Genetika bakterií... 65 // 1.4.1 Genetická
informace bakterií... 65 // 1.4.1.1 Replikace... 66 // 1.4.1.2 Exprese... 67 // 1.4.1.3 Regulace genové exprese... 68 // 1.4.1.4 Mutace a selekce... 68 // 1.4.2 Extrachromosomální genetické informace... 69 // 1.4.2.1 Plasmidy... 69 // 1.4.2.2 Bakteriofágy... 70 // 1.4.3 Rekombinace... "ú // 1.4.4 Transposony... 72 // 1.4.5 Výměna genetických informací... 72 // 1.4.5.1 Transformace... 73 // 1.4.5.2 Transdukce... 74 // 1.4.5.3 Konjugace... 74 // 1.4.6 Rekombinantní DNA a genové klonování... 76 // 1.5 Antibakteriální imunita... 77 // 1.5.1 Úvod... 77 // 1.5.2 Pňrozená imunita... 7 // 1.5.2.1 Ochrana povrchů... 78 // 1.5.2.2 Fyziologická mikrobiální flóra... 79 // 1.5.2.3 Vnitřní ochrana... 79 // 1.5.3 Zánět... 81 // 1.5.3.1 Septické stavy... 82 // 1.5.4 Adaptivní imunita... 83 // 1.5.4.1 Protektivní antigény... 84 // 1.5.4.2 Proteinové antigény... 84 // -4- // 1.5.4.3 Polysacharidové antigény... 84 // 1.5.4.4 Superantigeny... 85 // 1.5.5 Umělá stimulace imunity... 86 // 1.5.5.1 Pasivní imunizace ... 86 // 1.5.5.2 Vakcinace proti infekčním chorobám... 86 // 1.5.6 Nespecifická podpora imunity... 88 // 1.6 Dekontaminační procesy... 90 // 1.6.1 Úvod... 90 // 1.6.2 Základní pojmy... 91 // 1.6.3 Kontrola dekontaminačních procesů... 93 // 1.6.4 Metody dekontaminace... 94 // 1.6.4.1 Fyzikální metody... 94 // 1.6.4.2 Chemické metody... 97 // 1.7 Antimikrobiální chemoterapie ... 103 // 1.7.1 Úvod... 103 // 1.7.2 Struktury antimikrobiálních
látek... 104 // 1.7.3 Účinky antimikrobiálních látek... 105 // 1.7.3.1 Mechanismy účinku AML... 106 // 1.7.3.2 Kombinované účinky AML... 108 // 1.7.4 Vybrané AML... 108 // 1.7.4.1 ß-laktamy... 108 // 1.7.4.2 Tetracyklíny... ?? // 1.7.4.3 Chloramfenikoly ... ?? // 1.7.4.4 Aminoglykosidy... Ill // 1.7.4.5 Makrolidy ... 112 // 1.7.4.6 Linkosamidy... 112 // 1.7.4.7 Polypeptidy... 113 // 1.7.4.8 Glykopeptidy... 113 // 1.7.4.9 Chinolony a fluorochinolony... 113 // 1.7.4.10 Antituberkulotika... 115 // 1.7.4.11 Chemoterapeutika... 116 // 1.7.4.12 Antimykotika... 117 // 1.7.5 Rezistence na AML... 118 // 1.7.5.1 Mechanismy rezistence na AML... 119 // 1.7.6 Vedlejší účinky antimikrobiálních látek... 121 // 1.7.7 Antibiotická politika ... 121 // 2. speciální lékařská bakteriologie ... 123 // 2.1 Fyziologická bakteriální flóra lidského těla... 123 // 2.1.1 Úvod... 123 // 2.1.2 Mikrobiální osídlení člověka... 124 // -5- // 2.1.3 Endosymbiotická teorie... // 2.1.4 Biofilm... // 2.1.5 Bakteriociny a bakteriokiny... // 2.1.6 Quorum sensing... // 2.1.7 Fyziologické osídlení kůže... // 2.1.8 Fyziologické osídlení ústní dutiny... // 2.1.9 Fyziologické osídlení horních cest dýchacích... // 2.1.10 Dolní cesty dýchací... // 2.1.11 Fyziologické osídlení zažívacího traktu... // 2.1.11.1 Význam střevních bakterií a probiotika... // 2.1.12 Fyziologické osídlení ženského genitálního traktu.. .. // 2.1.13 Močové ústrojí...
2.1.14 Fyziologické osídlení oka... // 2.1.15 Krevní oběh... // 2.2 Patogenita a virulence bakterií... // 2.2.1 Typy bakteriálních infekcí a onemocnění... // 2.2.2 Patogenita a virulence ... // 2.2.3 Kochovy postuláty... // 2.2.4 Onemocnění vyvolaná fyziologickou flórou... // 2.2.5 Faktory virulence... // 2.2.6 Bakteriální exotoxiny... // 2.3 Základy laboratorní diagnostiky infekčních nemocí // 2.3.1 Úvod... 1 // 2.3.2 Zásady odběru klinických materiálů... 1 // 2.3.2.1 Kůže... 1 // 2.3.2.2 Ústní dutina... 1 // 2.3.2.3 Horní cesty dýchací... 1 // 2.3.2.4 Dolní cesty dýchací... 1 // 2.3.2.5 Zažívací trakt... 1 // 2.3.2.6 Vagína... 1 // 2.3.2.7 Močový trakt... 1 // 2.3.2.8 Krevní oběh... 1 // 2.3.2.9 Centrální nervový systém... 1 // 2.3.2.10 Hnisaexsudáty... 1 // 2.3.2.11 Oko... 1 // 2.3.2.12 Pitevní materiály... 1 // 2.3.3 Laboratorní bakteriologické vyšetření... 1 // 2.3.3.1 Přímé vyšetření vzorku... 1 // 2.3.3.2 C-reaktivní protein... 1 // 2.3.3.3 Kultivace... 1 // 2.3.3.4 Sérologické metody... 1 // -6- // 2.3.3.4.1 Korpuskulárni antigény... 172 // 2.3.3.4.2 Solubilní antigény... 173 // 2.3.3.5 Kožní testy... 175 // 2.3.3.6 Stanovení citlivosti na AML... 176 // 2.4 Interpretace výsledků bakteriologického vyšetření... 178 // 2.4.1 Kůže... 178 // 2.4.2 Ústní dutina... 179 // 2.4.3 Horní cesty dýchaci... 179 // 2.4.4 Dolní cesty dýchací... 181 // 2.4.5 Zažívací trakt... 182 // 2.4.6 Vagína...
183 // 2.4.7 Močový trakt... 184 // 2.4.8 Krevní oběh... 185 // 2.4.9 Centrální nervový systém... 186 // 2.4.10 Hnisaexsudáty... 186 // 2.4.11 Oko... 187 // 2.5 Obecná charakteristika anaerobních patogenů... 187 // 2.5.1 Úvod... 187 // 2.5.2 Rozlišení patogenních anaerobů... 189 // 2.5.3 Kultivace anaerobů... 190 // 2.5.4 Interpretace nálezu anaerobů a jejich význam pro patogenezu... 193 // 2.5.5 Mechanismy patogenního působení anaerobů... 195 // 2.6 Clostridium... 196 // 2.6.1 Vlastnosti klostridií... 196 // 2.6.2 Neurotoxická klostridia... 198 // 2.6.2.1 Clostridium tetani a tetanus... 198 // 2.6.2.2 Clostridium botulinum a botulismus... 200 // 2.6.3 Histotoxická klostridia a anaerobní traumatózy... 202 // 2.6.4 Clostridium perfringens a otravy z potravin... 205 // 2.6.5 Clostridium difficile a pseudomembranózní kolitida... 205 // 2.6.6 Další potenciálně patogenní klostridia... 206 // 2.7 Nesporuhijící anaeroby... 206 // 2.7.1 Úvod... 207 // 2.7.2 Gram-pozitivní a Gram-negativní koky... 208 // 2.7.3 Gram-negativní tyěinky... 211 // 2.7.4 Gram-pozitivní tyčinky... 214 // 2.8 Enterobacteriaceae... 216 // 2.8.1 Úvod... 217 // ; 2.8.2 Charakteristika... 217 // 2.8.3 Antigenní struktura... 218 // 2.8.4 Patogenita koliformních enterobakterií... 219 // -7- // 221 // 224 // «?** ? • U 224 // Z.?. / 224 // Aä* 0*0 O Q O 225 // Z> O. y 225 // <L*• 0 • ? 4/ 225 // O • 1 1? Q 226 // Z»7 226 // Z> J • k 226 //  n
0 1 227 // , J . A* . 1 229 // z.y.o 230 // Z.1U 230 // Z. 10.1 231 // Z. 1U.Z 232 // 1 U.»/ 234 // Z.1U.J.1 235 // z>. 1 U. w .  ti Vhintfflŕi 237 // Zél x 237 // Z. 11 • 1 237 // Z.1 1 .z 238 // Z. 1 i • 3 239 // Z. 1Z 239 // Z. IZ. 1 240 // Z. i z. z 242 // Z. 1 Z. Z. 1 244 // Z* 244 // Z.li.i 245 // Z.14 246 // Z. 14.1 246 // 246 // Z. 14. J 249 // 2.15 Pseudomonas, Stenotrophomonas, Burkholderia 250 251 // iS. 1 • 1 251 // Z. 1 J.z 252 // Z. 1 «j .Z. i 2.15.2.2 : Další pseudomonády a Stenotrophomonas maltophilia 254 255 // Z. 1 j .-? 255 // Z.lo 2.16.1 256 // -8- // 2.16.2 Bordetella pertussis... 256 // 2.16.3 Bordetella parapertussis... 259 // 2.17 Brucella, Bartonella... 259 // 2.17.1 Úvod... 260 // 2.17.2 Brucella... 260 // 2.17.3 Bartonella... 263 // 2.18 Franciselia ... 264 // 2.18.1 Úvod... 264 // 2.18.2 Franciselia tularensis... 264 // 2.19 Campylobacter, Helicobacter... 267 // 2.19.1 Vlastnosti ... 267 // 2.19.2 Campylobacter... 267 // 2.19.3 Helicobacter... 269 // 2.20 Legionella, Coxiella... 271 // 2.20.1 Úvod... 272 // 2.20.2 Legionella... 272 // 2.20.2.1 Legionelózy... 273 // 2.20.3 Coxiella burnetii... 274 // 2.21 Neisseria... 276 // 2.21.1 Vlastnosti neisserií... 276 // 2.21.2 Neisseria gonorrhoeae a kapavka... 277 // 2.21.3 Neisseria meningitidis... 280 // 2.22 Spirochety... 283 // 2.22.1 Vlastnosti spirochet... 283 // 2.22.2 Borrelia... 284 // 2.22.3 Leptospira... 287 // 2.22.4 Treponema... 289 // 2.22.4.1 Syfilis...
289 // 2.23 Staphylococcus... 292 // 2.23.1 Vlastnosti stafylokoků... 292 // 2.23.2 Koagulasa-negativní stafylokoky... 295 // 2.23.3 Staphylococcus aureus... 296 // 2.23.3.1 Povrchové antigény a faktory virulence... 297 // 2.23.3.2 Extracelulámí enzymy... 298 // 2.23.3.3 Extracelulámí toxiny... 298 // 2.23.3.4 Onemocnění ... 300 // 2.23.3.5 Invazivní onemocnění... 300 // 2.23.3.6 Toxikózy... 302 // 2.23.3.7 Diagnostika... 304 // 2.23.3.8 Terapie... 304 // 2.24 Streptococcus... 305 // -9- // 2.24.1 Vlastnosti streptokoků... // 2.24.2 Streptococcus pyogenes... // 2.24.2.1 Povrchové antigény... // 2.24.2.2 Extracelulámí enzymy a toxiny... // 2.24.2.3 Onemocnění ... // 2.24.2.4 Diagnostika... // 2.24.2.5 Terapie... // 2.24.3 Streptococcus pneumoniae... // 2.24.4 Streptococcus agalactiae... // 2.24.5 Viridující streptokoky... // 2.25 Enterococcus ... // 2.25.1 Vlastnosti enterokoků... // 2.25.2 Komenzální enterokoky... // 2.25.3 Patogenita enterokoků... // 2.26 Bacillus... // 2.26.1 Vlastnosti bacilů... // 2.26.2 Bacillus anthracis... // 2.26.2.1 Antrax... // 2.26.3 Bacillus cereus... // 2.27 Corynebacterium... // 2.27.1 Vlastnosti korynebakterií... // 2.27.2 Corynebacterium diphtheriae... // 2.27.2.1 Záškrt... // 2.27.3 Ostatní korynebakteria... // 2.28 Listeria, Erysipelothrix... // 2.28.1 Vlastnosti listerii... // 2.28.2 Listerióza... // 2.28.3 Erysipelothrix rhusiopathiae... // 2.29 Mycobacterium, Nocardia, Actinomycetales // 2.29.1 Vlastnosti aktinomycet
... // 2.29.2 Mycobacterium... // 2.29.2.1 Mycobacterium tuberculosis... // 2.29.2.2 Tuberkulóza... // 2.29.2.3 Mycobacterium bovis... // 2.29.2.4 Mycobacterium leprae... // 2.29.2.5 Lepra... // 2.29.2.6 „Atypická“ mykobakteria... // 2.29.3 Nocardia... // 2.29.4 Rhodococcus... // 2.29.5 Aktinomycety ... // 2.30 Rickettsia, Ehrlichia, Orientia, Wolbachia. // -10- // 2.30.1 Vlastnosti rickettsií... 347 // 2.30.2 Rickettsia... 348 // 2.30.3 Ehrlichia... 350 // 2.30.4 Orientia... 351 // 2.30.5 Wolbachia... 351 // 2.31 Chlamydia... 351 // 2.31.1 Vlastnosti chlamydii... 352 // 2.31.2 Chlamydia trachomatis... 353 // 2.31.3 Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae... 354 // 2.31.4 Chlamydophila (Chlamydia) psittaci... 354 // 2.32 Mycoplasma... 355 // 2.32.1 Vlastnosti mykoplasmat... 356 // 2.32.2 Onemocnění vyvolaná mykoplasmaty... 357 // 2.33 Bakteriologické zbraně a bioterorismus... 358 // 2.33.1 Historie... 358 // 2.33.2 Antrax... 360 // 2.33.3 Mor... 361 // 2.33.4 Tularémie... 362 // 2.33.5 Brucelóza... 362 // 2.33.6 Vozhřivka... 363 // 2.33.7 Q-horečka... 363 // 2.33.8 Botulismus... 363 // 2.33.9 Pravé neštovice... 364 // 2.33.10 Vzteklina... 366 // 2.33.11 Transmisivní flavivirové nemoci... 366 // 2.33.12 Hemoragické horečky... 366 // 2.34 Nové a znovu se objevující infekce... 367 // 2.34.1 Úvod... 367 // 2.34.2 Nové infekce... 368 // 2.34.3 Znovu se objevující infekce... 368 // 2.35 Významné události z dějin mikrobiologie... 372 // 2.35.1 Úvod... 372
// 2.35.2 Přehled vybraných událostí... 373 // VĚCNÝ REJSTŘÍK... 379 // REJSTŘÍK JMEN BAKTERIÍ A DALŠÍCH ORGANISMŮ... 397 // // V ’¦ // \ // -i11-

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC