Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

svoboda (@@20120919-10:43:55@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(11.7) Půjčeno:35x 
BK
3., rozš. a aktualiz. vyd.
Praha : Grada, 2009
226 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-2618-2 (brož.)
Psyché
V tiráži uvedeno chybně vydání 1.
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000059807
1 ÚVOD -- (Pavel Pavlovský) -- 1.1 Historické poznámky -- 1.2 Legislativa -- 1.3 Psychiatrický znalecký posudek -- 2. OBECNÁ PSYCHOPATOLOGIE -- (Pavel Pavlovský) -- 2.1 Poruchy vědomí -- 2.2 Poruchy myšlení -- 2.3 Poruchy vnímání -- 2.4 Poruchy emotivity -- 2.5 Poruchy jednání -- 2.6 Poruchy paměti -- 2.7 Poruchy intelektu -- 2.8 Poruchy pudů -- 2.9 Poruchy osobnosti -- 2.10 Vyšetřovací metody v psychiatrii -- 3. SPECIÁLNÍ PSYCHIATRIE -- (Pavel Pavlovský) -- 3.1 Organické duševní poruchy (F00-F09) -- 3.1.1 Syndrom demence -- 3.1.2 Syndrom amnestický -- 3.1.3 Syndrom kvalitativní poruchy vědomí -- 3.1.4 Syndrom postkomoční a postkontuzní -- 3.2 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek (F10-F19) > -- 3.2.1 Poruchy vyvolané požíváním alkoholu (Fl0.x) -- 3.2.2 Poruchy vyvolané požíváním opioidů (Fl1.x) -- 3.2.3 Poruchy vyvolané požíváním kanabinoidů (F 12.x) -- 3.2.4 Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik (F 13.x) -- 3.2.5 Poruchy vyvolané požíváním kokainu (F14.x) -- 3.2.6 Poruchy vyvolané požíváním jiných stimulancií (včetně kofeinu) (F15.x) -- 3.2.7 Poruchy vyvolané požíváním halucinogenů (F16.x) -- 3.2.8 Poruchy vyvolané užíváním tabáku (F17.x) -- 3.2.9 Poruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel (F 18.x) -- 3.2.10 Poruchy vyvolané požíváním několika látek a požíváním jiných psychoaktivních látek (F19.x) -- 3.3 Schizofrenie,
schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20-F29) -- 3.3.1 Schizofrenie (F20) -- 3.3.2 Schizotypní porucha (F21) -- 3.3.3 Poruchy s bludy -- 3.4 Afektivní poruchy (F30-F39) -- 3.5 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy (F40-F47) -- 3.6 Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými -- faktory (F50-F59) -- 3.7 Poruchy osobnosti a chování u dospělých (F60-F69) -- 3.7.1 Specifické poruchy osobnosti (¥60) -- 3.7.2 Přetrvávající změna osobnosti po katastrofické zkušenosti (F62.0) -- 3.7.3 Návykové a impulzivní poruchy (F63) -- 3.7.4 Kompenzační neuróza (F68.0) -- 3.8 Mentální retardace (F70-F79) -- Literatura -- 4 FORENZNÍ PEDOPSYCHIATRIE -- (Eva Malá) -- 4.1 Úvod a historické poznámky -- 4.2 Posuzování trestní odpovědnosti dětí a mladistvých -- 4.2.1 Výňatky ze zákona o soudnictví ve věcech mládeže 218/2003 Sb -- 4.2.2 Znalecké posudky z psychiatrie u adolescentů -- 4.2.3 Poruchy chování a zneužívání návykových látek -- 4.2.4 Mentální retardace (MR) -- 4.2.5 Psychotické poruchy -- 4.3 Posuzování svěřování dětí do péče -- 4.3.1 Vybrané paragrafy -- 4.3.2 Rozvody -- 4.3.3 Běžná praxe znaleckého posuzování -- 4.4 Hodnocení věrohodnosti -- 4.5 Týrané, zanedbávané a sexuálně zneužívané dítě -- 4.5.1 Sexuální zneužívání dítěte -- 4.6 Problematika odškodňování -- 4.7 Způsobilost k právním úkonům -- 4.8 Základní rysy delikvence
mladistvých v České republice -- Literatura -- 5. SOUDNÍ SEXUOLOGIE -- (Ladislav Procházka) -- 5.1 Úvod -- 5.2 Sexuální chování -- 5.2.1 Normalita sexuálního chování -- 5.3 Forenzní posuzování sexuálního chování -- 5.3.1 Diagnostické metody -- 5.4 Poruchy pohlavní identity -- 5.5 Poruchy sexuální preference -- 5.5.1 Přehled poruch sexuální preference -- 5.6 Poruchy sexuální preference a sexuální delikvence -- 5.7 Ochranné léčení sexuálních delikventů -- 5.8 Posuzování bolesti a ztížení společenského uplatnění u sexuálních poruch. Literatura -- 6. PSYCHOLOGICKÁ ZNALECKÁ ČINNOST -- (Ludmila Šrutová) -- 6.1 Úvod -- 6.2 Psychologie, psychodiagnostika, metody psychologického vyšetření -- 6.2.1 Klinické metody -- 6.2.2 Metody testové, testy -- 6.2.3 Psychologický znalecký posudek -- 6.3 Osobnost -- 6.3.1 Inteligence -- 6.3.2 Temperament -- 6.3.3 Charakter -- 6.3.4 Agresivita -- 6.4 Motivace -- 6.5 Věrohodnost -- Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC