Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.8) Půjčeno:35x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2000
253 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-7184-774-7 (váz.)
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje předmluvu, poznámky, doslov, adresy poraden Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů
Bibliografie: s. 245-246
Sekty - manipulace psychická - rozbory - stati
000059878
OBSAH // Předmluvu /7/ // KAPITOLA 1: SEKTY A MENTÁLNÍ MANIPULACE „Ten, kdo dostihl cíle"/1? Sekty ? náboženství/13/ Iniciační tajné společnosti /14/ Přesvědčování a reklama /14/ Návyk a závislost /15/ Soudnělékařská kritéria /16/ Vymývání mozku /16/ // KAPITOLA 2: SEKTY VČERA A DNES // Od antiky po 20. století /19/ 20. století /24/ Nové sekty /24/ // New Age /25/ Pohádka pro dospělé /26/ Scestná ekologická vize /27/ Katastrofismus a chiliasmus /27/ Návrat ? přirozenosti /29/ // Bukolická ekologie /29/ Útok na zdraví /31/ Podivná lékařství /32/ Mimozemšťané /35/ Zaniklé civilizace /36/ Minulé životy a andělé /3 7/ Čarodějnictví a luciferismus /33/ Politické projekce /39/ // Ekonomické sítě /42/ // KAPITOLA 3: DUCHOVNÍ UČITEL A MISTR - GURU Pravdy a lži /49/ Guruův životopis /49/ Od deliria ke strategii /50/ Dětství a dospívání /51/ Přechod ? dospělosti /51/ Náboženská \ýchova /52/ Kulturní úroveň a diplomy/53/ Lékařská minulost /55/ Pravda v přestrojení /55/ Gumová rétorika /56/ Paralogické uvažování /58/ Parafrenické pr\’ky /59/ // KAPITOLA 4: ORGANIZACE SEKTY // Pyramidová stmktura /63/ Stmktura v podobě pavučiny/65/ Struktura ve tvaru hvězdy/66/ Sférická struktura /66/ Dynamika skupiny/66/ Pravidlo konfrontace názoru /68/ Rétorika sekty/69/ Omezování kognitivní disonance či nesouladu se skutečností/70/ Magické myšlení /71/ Rozvoj sektářských skupin /73/ Psychodynamika
// 251 // sekt/74/ Giini-otec /74/ Sektu-ninth/7 6/ Klasifikace sektářských skupin /77/ // KAPITOLA 5: NÁBOR STOUPENCŮ // Vábení/81/ Přesvědčování /84/ Herectví přesvědčovatele/86/ Fascinace /87/ Viktimologie stoupenců /88/ Profil vhodných adeptu /89/ Globální viktimologie /90/ // KAPITOLA 6: DONUCOVACÍ PŘESVĚDČOVÁNÍ Přesvědčovací strategie /93/ Nadvláda víry /95/ Identifikace a napodobování /95/ Scbepřesvědčování a omezování rozpon) /95/ Nástroje propagandy/96/ Proces asimilace/97/ Vábení/98/ Uchvácení/99/ Konverze/100/ Indoktrinace /101/ Akce/101/ Techniky donucovacího přesvědčování /102/ Symbolická trojka donucovacího přesvědčování/103/ // KAPITOLA 7: PODMIŇOVÁNÍ // Od výchovy ? vymývání mozku /105/ Odcizení/108/ Závislost na autoritě /108/ Agentická změna /110/ Důsledky agentickě změny /112/ Udržování agentického stavu /113/ Napodobování /114/ Konformismus /115/ Etapy podmiňování/116/ Ideologie jako šablona podmiňování /117/ // KAPITOLA 8: PSYCHICKÉ TECHNIKY PODMIŇOVÁNÍ Techniky individálního podmiňování /121/ Dynamický přístup ? podmiňování/121/ Izolace z důvodů scestnosti /122/ Skotomizace/122/ Překrucování slov a jazyka /123/ Osvojování nového slova /123/ Potvrzení poslušnosti /124/ Hygienická pravidla /125/ Sexualita /126/ Odnětí jména /127/ Zavrženíhodné rituály/128/ Soutěžení/130/ Nápodoba /130/ Identifikace s mistrem a společná podstata /131/
Analýza/131/ Hypnóza, sofrologie, hypnopedie /132/ Účinky hypnózy /137/ Řízené snění a mentální obrazy /139/ Transakční analýza /140/ Prvotní křik /141/ Techniky vzešlé z antipsychiatrie /141/ Techniky vzešlé z behaviorismu /142/ Elektrometr/142/ Psychogalva-nický reflex/143/ Bio-feedback /144/ Experimentální základna těchto technik: behaviorismus /145/ Manti}’ a glosolálie /146/ Techniky skupinového podmiňování/149/ Rituály/149/ Podvědomé vnímání/151/ // 252 // KAPITOLA 9: H’ZICKÉ TECHNIKY PODMIŇOVÁNÍ Izolace /153/ Nedostatečná strava /154/ Nedostatek spánku /155/ Nucená práce/156/ Chemické přípravky /157/ Smyslová izolace /158/ Lying/161/ Zvuk, hudba/162/ Zdravicové rituály/163/ Odnímání osobního oblečení /163/ Télo/164/ Přechodové předměty /165/ // KAPITOL\ 10: OSVĚDČENÉ METODY: SCIENTOLOGIE Nábor/167/ Pole uplatnění manipulace /168/ Novořeč /169/ Vyvolávání pocitu viny /170/ Skotomizace /171/ Auditing /171/ Technika /171/ Auditing s elektrometrem /173/ Sólový auditing /174/ Purifikační program /177/ Sauna /179/ Běh /180/ // Hypervitaminóza /180/ // KAPITOLA 11: // MENTÁLNÍ PATOLOGIE PŘED VSTUPEM DO SEKTY ZE STRANY GURUA Paranoia /183/ Hypertrofie já/183/ Falešnost úsudku/1 84/ Podezřívavost /185/ Psychorigidita /185/ Delirické struktury/186/ Mystická zkušenost/186/ Znepokojivá podivnost /188/ Předpsychotická zkušenost, decentrování/190/ Syste-mizovaná deliria /191/ Psychopatie
/192/ Perverze /193/ // ZE STRANY STOUPENCE Stoupenci scientologie /196/ Děti boží/196/ Stoupenci uzdravovacích či modlitebních skupin /197/ Skupina Omega /198/ Moonistc /198/ // KAPITOLA 12: // PATOLOGIE ZPŮSOBENÉ SEKTÁŘSKOU MANIPULACÍ SKUPINOVÍ PATOLOGIE /199/ Skupinová katarze /199/ Kolektivní hysterie /200/ Kolektivní trans /201/ Kolektivní delirium /201/ Kolektivní sebevražda /202/ // INDIVIDUÁLNÍ PATOLOGIE/203/ Depresivní jevy/203/ Generalizovaná úzkost a atypické úzkostné poruchy /203/ Neurotické chování /205/ Psychotické poruchy /207/ // KAPITOLA 13: LÉČBA PATOLOGIÍ // Prevence /211/ Depistáž /214/ Vyrvání z objetí sek ty /216/ // Terapie /218/ Fáze prv ní pomoci a nápravy /218/ Léčba depresivních stavil /219/ Léčba psychotických stavil /220/ Léčba neurotických stavil /221/ Návrat ? manipulaci /222/ Vyhledávání informací /223/ Syntéza informací /224/ Interpretace poznatku /225/ Oddělit // 253 // patologie 12251 Vrátit do reálného svetu 12261 Znovu získat autonomii myšlení a přímý emocionální prožitek /2281 Znovu začlenit adepta do společnosti 1229/ Tčžkosti, s nimiž se setkává rodina 1230/ // Poznámky 1233/ // Stručný přehled literatury /2451 Doslov ? českému vydání 12471
(OCoLC)45371840
cnb000964813

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC