Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2001
xxxv,966 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-339-0 (váz.)
Pro každého uživatele
Programování
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, rejstřík
C++ (jazyk) - příručky
000059922
Obsah // KAPITOLA 1: // začínáme...1 // Učíme se C++...1 // Trochu historie...2 // Jazyk C...3 // Filozofie programování v C...3 // Objektově orientované programování...4 // Generické programování...6 // C++...6 // Přenositelnost a standardy...7 // Mechanizmus vytváření programu...9 // Vytvoření zdrojového kódu...10 // Kompilace a sestavení...11 // Kompilace a sestavování pod Unixem...11 // Turbo C++ 2.0, Borland C++ 3.1 (DOS)...12 // Kompilátory Windows...13 // Kompilátory pro Macintosh...14 // Konvence použité v této knize...15 // Náš systém...16 // KAPITOLA 2: // vydáváme se do C++...17 // Zahájení C++...17 // Funkce mainO... 19 // Hlavička funkce jako rozhraní...20 // Proč mainO s jiným jménem není to samé...21 // Komentáře v C++... 22 // Preprocesor C++ a soubor iostream...23 // Jména hlavičkových souborů...24 // Prostory jmen...24 // Výstup C++ pomocí cout...25 // Znak nového řádku (\ // )...27 // Formátování zdrojového kódu C++...28 // Styl zdrojového kódu C++...29 // Více o příkazech C++...29 // Deklarační příkazy a proměnné...30 // Přiřazovací příkaz...32 // Nový trik pro cout...32 // Další příkazy C++... 33 // Použití ein Více o cout. // Dotek třídy...35 // Funkce...36 // Použití funkce s návratovou hodnotou...37 // Varianty funkcí...40 // Uživatelsky definované funkce...41 // Tvar funkce...42 // Hlavičky funkcí...43 // Uživatelsky definované funkce s návratovou hodnotou...44
// Shrnutí příkazů...46 // Shrnutí...47 // Opakovací otázky...47 // Programovací cvičení... 48 // KAPITOLA 3: // Práce s daty...49 // Jednoduché proměnné... 49 // Jména proměnných...50 // Celočíselné typy...51 // Celočíselné typy short, int a long...51 // Poznámky ? programu...54 // ??? bez znaménka...56 // Jaký typ použít...58 // Celočíselné konstanty...59 // Jak C++ určuje typ konstanty...60 // Typ char: Znaky a malá celá čísla...61 // Poznámky ? programu...63 // Členská funkce: cout.putO...63 // Konstanty char... 64 // Char se znaménkem a bez znaménka...66 // Když. potřebujete větší velikost: wchar_t...67 // Nový typ bool...68 // Kvalifikátor const...68 // Čísla v pohyblivé řádové čárce...69 // Zápis čísel v pohyblivé řádové čárce...70 // Typy pohyblivé řádové čárky... 71 // L L // Poznámky k programu...73 // Konstanty v pohyblivé řádové čárce...74 // Výhody a nevýhody pohyblivé radové čárky...74 // Aritmetické operátory v C++...75 // Jaké pořadí: Priorita operátoru a asociativita...77 // Odchylky při dělení...78 // Operátor modulo (zbytek po celočíselném dělení)...79 // Konverze typů...80 // Konverze při přiřazení...81 // Konverze ve výrazech...82 // Konverze při předávání parametrů...83 // Přetypování...84 // Shrnutí...85 // Opakovací otázky...86 // Programovací cvičení...87 // KAPITOLA 4: // Odvozené typy...89 // Úvod do polí...89 // Poznámky ? programu...92
// Více o inicializaci pole...93 // Řetězce...94 // Spojování řetězců...95 // Použití řetězců v poli...96 // Poznámky ? programu...97 // Dobrodružství na vstupu řetězce...97 // Řádkově orientovaný vstup: getlineO a getQ...99 // Prázdné řádky a další problémy...102 // Míchání řetězcového a numerického vstupu...103 // Úvod do struktur...104 // Poznámky ? programu...107 // Další vlastnosti struktury...108 // Pole struktur...110 // Bitová pole...110 // Uniony...111 // Výčtové typy...112 // Nastavení hodnot enumeratoli)...114 // Rozsahy hodnot pro výčty...114 // Ukazatele a volná paměť...115 // Deklarování a inicializace ukazatelů...118 // Ukazatele a čísla...121 // Alokace paměti pomocí operátoru new...121 // Poznámky ? programu...123 // Uvolnění paměti pomocí operátoru delete...124 // Vytváření dynamických polí pomocí operátoru new... 124 // Vytvoření dynamického pole pomocí operátoru new...125 // Použití dynamického pole...126 // Ukazatele, pole a aritmetika ukazatelů...128 // Poznámky ? programu...129 // Shrnutí vlastností ukazatelů...131 // Ukazatele a řetězce...132 // Poznámky ? programu...134 // Vytváření dynamických struktur pomocí operátoru new...137 // Příklad na použití new a delete...139 // Poznámky ? programu...140 // Automatická, statická a volná paměť...141 // Automatické proměnné...141 // Statická paměť...141 // Volná paměť... 141 // Shrnutí...142 // Opakovací
otázky...143 // Programovací cvičení...144 // KAPITOLA 5: // Cykly a relační výrazy...145 // Úvod do cyklu for...145 // Části cyklu for...147 // Výrazy a příkazy...149 // Nevýrazy a příkazy...151 // Přizpůsobování pravidel...152 // Zpět do cyklu for...153 // Poznámky ? programu...154 // Změna velikosti kroku...155 // Procházení řetězců pomocí cyklu for...155 // Operátory inkrementování (++) a dekrementování (—)...156 // Sdružování přiřazovacích operátorů...158 // Složené příkazy neboli bloky...159 // Operátor čárka (neboli více syntaktických triků)...160 // Poznámky ? programu...161 // Lahůdky operátoru čárka...162 // Relační výrazy...163 // Chyba, kterou možná děláte...164 // Porovnání řetězců...166 // Poznámky k programu...1?8 // Cyklus while...1?9 // Poznámky ? programu...170 // for oproti while...171 // Čekání...173 // Cyklus do while...175 // Cykly a vstup textu...176 // Použití nepfizdobeného ein pro vstup...177 // Poznámky ? programu...177 // cin.get(char) vede ? vysvobození...178 // Kterou cin.getO?...179 // Podmínka konce souboru...180 // Konec souboru končí vstup... 182 // Běžná spojení...182 // Ještě další cin.getO...183 // Vnořené cykly a dvourozměrná pole...186 // Inicializace dvourozměrného pole...188 // Shrnutí...189 // Opakovací otázky...190 // Programovací cvičení...191 // KAPITOLA 6: // Příkazy větvení a logické operátory...193 // Příkaz if...193
Příkaz if else...195 // Formátování vašich příkazů if else...197 // Konstrukce if else if else...198 // Logické výrazy...199 // Logický operátor NEBO: I I ...199 // Logický operátor A: &&...201 // Poznámky ? programu...203 // Nastavení rozmezí pomocí &&...203 // Poznámky ? programu...204 // Logický operátor NE: !...205 // Poznámky ? programu... 206 // Fakta o logických operátorech...207 // Knihovna cctype obsahující funkce pro práci se znaky...208 // Operátor ?:...210 // Příkaz switch...211 // Použití enumerátorů jako návěští...215 // Příkazy switch a if eise...216 // Příkazy break a continue...217 // Poznámky ? programu...218 // Cykly, které čtou čísla...v...219 // Poznámky ? programu...222 // Shrnutí...222 // Opakovací otázky...223 // Programovací cvičení...225 // KAPITOLA 7: // Funkce - programové moduly v C++...227 // Přehled funkcí...227 // Definování funkce...228 // Vytváření funkčních prototypů a volání funkcí...230 // Proč prototypy?...232 // Syntaxe prototypu...232 // Co pro vás prototypy dělají...233 // Parametry funkcí a předávání hodnotou...234 // Násobné parametry...235 // Poznámky ? programu...237 // Jiná funkce se dvěma parametry...237 // Poznámky ? programu...*...240 // Funkce a pole...240 // Pole a ukazatele (znovu)...241 // Důsledky použití polí jako parametrů...242 // Poznámky ? programu...244 // Více funkcí, které pracují s poli...244 // Naplnění pole...245 // Zobrazení
pole a jeho ochrana pomocí const...246 // Modifikace pole...247 // Sestavení částí dohromady...247 // Poznámky ? programu...249 // Ukazatele a const...249 // Funkce a řetězce ve stylu jazyka C...252 // Poznámky ? programu...253 // Funkce, které navracejí řetězce...254 // Poznámky ? programu...255 // Funkce a struktury...256 // Předání a navrácení struktur...256 // Další příklad...258 // Poznámky ? programu...262 // Předání adres struktur...263 // Rekurze...265 // Poznámky ? programu...267 // Ukazatele na funkce...267 // Základy ukazatelů na funkce...268 // Získání adresy funkce...268 // Deklarování ukazatele na funkci...268 // Použití ukazatelů na vyvolání funkce...269 // Shrnutí...271 // Opakovací otázky...272 // Programovací cvičení...273 // KAPITOLA 8: // Příběhy ve funkcích...277 // Vložené funkce...277 // Referenční proměnné...280 // Vytvoření proměnné reference...280 // Reference jako funkční parametry...283 // Poznámky ? programu...286 // Vlastnosti a zvláštnosti referencí...287 // parametrparametr...287 // Dočasné proměnné, referenční parametry a konstanty...288 // Použití referencí se strukturou...290 // parametrparametr...290 // Poznámky ? programu...292 // Úvahy spojené s navrácením reference nebo ukazatele...294 // Kdy používat parametry typu odkaz...294 // Standardní parametry...295 // Poznámky ? programu...297 // Polymorfismus funkcí (přetěžování funkcí)...298 // Příklad
přetížení...300 // Kdy používat přetěžování funkcí...303 // Šablony funkcí...303 // Přetížené šablony...306 // Explicitní specializace...308 // Přístup podle první generace...309 // Druhá generace...309 // Třetí generace...310 // Příklad...311 // Konkretizace a specializace...313 // Která funkce?...314 // Přesné shody a nejlepší shody...315 // Funkce s více parametry... 317 // Oddělená kompilace...317 // Paměťové třídy, rozsah platnosti a vazba...321 // Rozsah platnosti a vazba...322 // Automatické proměnné...322 // Automatické proměnné a zásobník...325 // Proměnné typu register...326 // Třída paměti static...327 // Externí proměnné...328 // Poznámky ? programu...,...329 // Modifikátor static (lokální proměnné)...•...330 // Vazba a externí proměnné...333 // Kvalifikátory paměťové třídy: const, volatile a mutable...336 // Více ? const...337 // Paměťové třídy a funkce...338 // Jazyková vazba...339 // Paměťové třídy a dynamická alokace...339 // Prostory jmen...340 // Tradiční prostory jmen v C++...340 // Nové vlastnosti prostoru jmen...342 // Using-deklarace a using-direktivy...343 // Další vlastnosti prostoru jmen...345 // Nepojmenované prostory jmen...?...347 // Prostory jmen a budoucnost...347 // Shrnutí...347 // Opakovací otázky...349 // Programovací cvičení...350 // KAPITOLA 9: ¦ // Objekty a třídy...351 // Procedurální a objektově orientované programování...354 // Abstrakce
a třídy...355 // Co je typ...355 // Třída...356 // Veřejné nebo privátní?...359 // Implementace členských funkcí třídy...360 // Poznámky ke členským funkcím...362 // Vložené metody...363 // Který objekt?...364 // Použití třídy... 365 // Dosavadní poznatky...367 // Konstruktory a destruktory třídy...369 // Deklarace a definice konstruktem...370 // Použití konstruktem...370 // Implicitní konstmktor...371 // Destruktory... 373 // Vylepšení třídy Stock...373 // Hlavičkový soubor...374 // Implementační soubor... 375 // Klientský soubor ...377 // Poznámky ? programu...378 // Konstantní členské funkce...379 // Opakování konstruktem a destruktom...379 // Poznáváme objekty: ukazatel this...381 // Pole objektů...386 // Rozsah platnosti třídy...389 // Abstraktní datový typ...391 // Shrnutí...395 // Opakovací otázky...396 // Programovací cvičení... 397 // KAPITOLA 10: // Práce se třídami...399 // Přetěžování operátorů...400 // Zpracování času...401 // Přidání operátom sčítání...404 // Omezení přetížení...406 // Další přetížené operátory...408 // Úvod ? přátelům...409 // Vytváření spřátelených funkcí...410 // Obecný dmh přítele: přetížení operátom ...412 // První verze přetížení operátoru ...412 // Druhá verze přetížení operátoru ...413 // Přetížené operátory: členské funkce a nečlenské funkce...417 // Další přetěžování - třída Vector...418 // Použití
stavové položky...425 // Další přetěžování...427 // Násobení...428 // Další vylepšení: přetížení přetíženého operátoru...428 // Komentář ? implementaci...429 // Použití třídy Vector na problém náhodné chůze...430 // Poznámky ? programu... 432 // Automatické konverze a přetypování tříd...433 // Poznámky k programu...438 // Konverzní funkce...439 // Použití automatické typové konverze...441 // Konverze a přátelé ...443 // Možnost výběru...445 // Shrnutí...446 // Opakovací otázky...447 // Programovací cvičení...448 // KAPITOLA 11: // Třídy a dynamické přidělování paměti...451 // Dynamická paměť a třídy...452 // Příklad na zopakování a statické položky tříd...452 // Poznámky ? programu...459 // Znovu operátory new a delete...461 // Potíže s třídou String...462 // Implicitní členské funkce...464 // Implicitní konstruktor...465 // Kopírovací konstruktor...465 // Kde jsme udělali chybu...467 // Operátor přiřazení...470 // Kde jsme udělali chybu...471 // Oprava přiřazení...471 // Nová, vylepšená třída String...472 // Kdy se v konstruktoru používá operátor new...479 // Používání ukazatelů na objekty...481 // Opakování technik...485 // Přetížení operátoru...485 // Konverzní funkce...485 // Třídy s konstruktory používajícími operátor new...485 // Simulace fronty...486 // Třída Queue...487 // Rozhraní...487 // Implementace...488 // Metody třídy...490 // Ostatní
metody třídy...494 // Třída Customer...496 // Simulace...499 // Shrnutí...504 // Opakovací otázky...505 // Programovací cvičení...507 // KAPITOLA 12: // Dědičnost tříd...511 // Jednoduchá základní třída...512 // Dědičnost - vztah je...515 // Deklarace odvozené třídy...517 // Implementace odvozené třídy...520 // Inicializace objektů pomocí objektů...523 // Ostatní členské funkce...523 // Poznámky ? programu...527 // Řízení přístupu - chráněný režim...528 // Vztah je, reference a ukazatele...529 // Virtuální členské funkce...531 // Aktivace dynamické vazby...532 // Proč dva druhy vazeb...536 // Jak virtuální funkce pracují...536 // Co je potřeba znát o virtuálních funkcích...538 // Konstruktory...538 // Destruktory...538 // Přátelé...539 // Neprovedení předefinování...539 // Předefinování skrývá metody...539 // Dědičnost a přiřazení...540 // Smíšené přiřazení...541 // Přiřazení a dynamické přidělení paměti...543 // Případ první - odvozená třída nepoužívá operátor new...545 // Případ druhý - odvozená třída používá operátor new...545 // Abstraktní základní třídy...550 // Opakování návrhu tříd...552 // Členské funkce generované kompilátorem...553 // Implicitní konstruktor...553 // Kopírovací konstruktor...553 // Operátor přiřazení...554 // Další metody třídy...554 // Konstruktory...554 // Destruktory...554 // Konverze...555 // Pfedávání objektu hodnotou
a předávání reference...556 // Vrácení objektu a vrácení reference ...556 // Použití modifikátoru const...557 // Poznámky ? veřejné dědičnosti...557 // Vztah je...558 // Co není součástí dědictví...558 // Operátor přiřazení...558 // Privátní metody a metody chráněné...560 // Virtuální metody...560 // Destruktory...56l // Shrnutí funkcí třídy...’...56l // Shrnutí...562 // Opakovací otázky...562 // Cvičení...564 // KAPITOLA 13: // znovupoužitelný kód v jazyce C++...567 // Třídy s objekty jako položkami...567 // Třída ArrayDb...569 // Vylepšení operátoru li...571 // Alternativa s modifikátorem const...571 // Příklad třídy Student...575 // Inicializace obsažených objektů...576 // Použití rozhraní pro obsažený objekt...577 // Použití nové třídy...578 // Soukromá dědičnost...579 // Příklad třídy Student (nová verze)...580 // Inicializace komponent základní třídy...580 // Používání metod základních tříd...581 // Použití upravené třídy Student...584 // Kompozice nebo soukromá dědiěnost?...585 // Chráněná dědičnost...586 // Změna přístupu pomocí klíčového slova using...586 // Šablony tříd...588 // Definice šablony třídy...588 // Použití šablony třídy...591 // Bližší pohled na šablonu třídy...594 // Nesprávné použití zásobníku ukazatelů...594 // Správné použití zásobníku ukazatelů...595 // Poznámky ? programu ...599 // Příklad šablony pole a netypové
parametry...599 // Použití šablony u skupiny tříd...602 // Poznámky ? programu...608 // Univerzálnost šablon...608 // Specializace šablon...6ll // Implicitní instance...611 // Explicitní instance...611 // Explicitní specializace...611 // Částečné specializace...612 // Vícenásobná dědičnost ...613 // Kolik tříd Worker?...614 // Nová pravidla pro konstruktory...617 // Která metoda?...618 // Smíšené virtuální a nevirtuální základní třídy...626 // Virtuální základní třídy a dominance...627 // Přehled vícenásobné dědičnosti...—...628 // Shrnutí...628 // Opakovací otázky...631 // Programovací cvičení...632 // KAPITOLA 14: // Přátelé, výjimky a další...637 // Přátelé...637 // Spřátelené třídy...638 // Spřátelené členské funkce...642 // Jiné přátelské vztahy... 646 // Sdílení přátelé... 646 // Šablony a přátelé...647 // Vnořené třídy...649 // Vnořené třídy a přístup ? nim...650 // Rozsah platnosti...651 // Řízení přístupu...652 // Vnořování do šablony...652 // Výjimky...655 // Poznámky ? programu...658 // Mechanismus výjimek..."658 // Poznámky ? programu...660 // Univerzálnost výjimek...661 // Vícenásobné pokusné bloky... 664 // Uvolnění zásobníku...665 // Další možnosti...667 // Výjimky a třídy...668 // Výjimky a dědičnost...674 // Třída exception...679 // Výjimka bad_alloc a operátor new...680 // Když výjimky bloudí...681 // Opatření při používání
výjimek...683 // RITI...;...685 // ? čemu je RTT1 dobré...685 // Jak RITI pracuje...685 // Operátor dynamic_cast... 686 // Operátor typeid a třída typejnfo...690 // Špatné použití Rl íl...693 // Operátory přetypování...694 // Shrnutí...696 // Opakovací otázky...697 // Programovací cvičení ... 698 // KAPITOLA 15: // Třída string a standardní knihovna šablon...699 // Třída string...699 // Vytvoření řetězce...700 // Poznámky ? programu...702 // Vstup třídy string... 704 // Práce s řetězci... 705 // Poznámky ? programu...709 // Co dál...710 // Třída auto_ptr...711 // Použití třídy auto_ptr...712 // Poznámky ke třídě auto_ptr...714 // Standardní knihovna šablon... 715 // Šablonová třída vector...’...716 // Co se dá s vektory dělat...718 // Další možnosti práce s vektory...723 // Generické programování...727 // ? čemu jsou potřeba iterátory...728 // Druhy iterátorů...731 // Vstupní iterátor...732 // Výstupní iterátor...733 // Dopředný iterátor...733 // Obousměrný iterátor...733 // Iterátor přímého přístupu... 733 // Hierarchie iterátorů... 734 // Koncepty, vylepšení a modely...735 // Ukazatel jako iterátor...735 // Funkce copyO a šablony ostreamjterator a istreamjterator...736 // Ostatní užitečné iterátory...737 // Druhy kontejnerů...741 // Koncept kontejneru...742 // Sekvence...744 // Vektor (vector)...745 // Obousměrná fronta (deque)...746 // Seznam (list)...746 // Fronta (queue)...
749 // Fronta s prioritou (priority_queue)...750 // Zásobník (stack)...750 // Asociativní kontejnery...751 // Příklad s kontejnerem set...752 // Příklad s kontejnerem multimap...755 // Funkční objekty (aka funktory)...757 // Koncepty funktorú...758 // Předdefinované funktory...760 // Přizpůsobivé funktory a funkční adaptéry...762 // Algoritmy...764 // Skupiny algoritmů...764 // Všeobecné vlastnosti...765 // Použití standardní knihovny šablon...766 // Ostatní knihovny...770 // Shrnutí...770 // Opakovací otázky...772 // Programovací cvičení... 773 // KAPITOLA 16: // vstup, výstup a soubory...775 // Přehled vstupu a výstupu...776 // Proudy a vyrovnávací paměti...776 // Proudy, vyrovnávací paměti a soubor iostream...778 // Přesměrování...781 // Výstup pomocí objektu cout...782 // Přetížený operátor «...782 // Výstup a ukazatele...784 // Řetězení výstupu...784 // Ostatní metody třídy ostream...785 // Vyprázdnění výstupní vyrovnávací paměti...788 // Formátování pomocí objektu cout...789 // Změna číselného základu používaného při zobrazení...790 // Úprava šířky polí...792 // Výplňové znaky...794 // Nastavení přesnosti zobrazování hodnoty s pohyblivou řádovou čárkou...794 // Tisk koncových nul a desetinných oddělovačů...795 // Další informace o metodě setfO...796 // Standardní manipulátory...802 // Hlavičkový soubor iomanip...803 // Vstup pomocí objektu cín...805 // Jak pohlíží
výraz ein » na vstupní proud...807 // Stavy proudů...808 // Nastavení stavů...809 // Vstup, výstup a výjimky...810 // Účinky proudových stavů...810 // Další metody třídy istream...812 // Jednoznakový vstup...812 // Který tvar použít pro vstup znaku...815 // Vstup řetězce: metody getlineO, getO a ignoreO...816 // Neočekávaný vstup řetězce...818 // Další metody třídy istream...819 // Poznámky ? programu...821 // Vstup ze souboru a výstup do souboru...823 // Jednoduchý vstup ze souboru a výstup do souboru...824 // Otevření více souborů...827 // Zpracování příkazového řádku...827 // Kontrola stavu proudu a metoda is_open()...830 // Režimy souboru...831 // Přidání dat do souboru...834 // Binární soubory...836 // Přímý přístup...841 // Formátování incore...848 // Co dále...:...851 // Shrnutí...851 // Opakovací otázky...853 // Programovací cvičení...854 // DODATEK A: // Základy číselných soustav...857 // Čísla v osmičkové soustavě...857 // Čísla v šestnáctkové soustavě...858 // Čísla ve dvojkové soustavě...858 // Dvojková a šestnáctková soustava...859 // DODATEK B: // Klíčová slova jazyka C++...861 // DODATEK C: // znaková sada ascii...863 // DODATEK D: // Priorita operátorů...867 // DODATEK E: // Ostatní operátory...871 // Bitové operátory...871 // Operátory posunu...871 // Bitové logické operátory...873 // Několik běžných technik s bitovými operátory...875 // Zapnutí bitu...
876 // Přepnutí bitu... 876 // Vypnutí bitu...876 // Test hodnoty bitu... 876 // Operátory dereferencování členů...877 // DODATEK F: // Šablonová třída STRING...881 // Třináct typů a jedna konstanta...882 // Datové informace, konstruktory a další...883 // Implicitní konstruktor...885 // Konstruktor používající pole...885 // Konstruktor používající část pole...885 // Kopírovací konstruktor...886 // Konstruktor používající n kopií znaku...887 // Konstruktor pracující s rozsahem...887 // Různé metody pro práci s pamětí...888 // Přístup ? řetězci...888 // Základní přiřazení...889 // Prohledávání řetězce...890 // Skupina metod findO...890 // Skupina pietod rfuidO...890 // Skupina metod find_first_of()...891 // Skupina metod fmd_last_ofO...891 // Skupina metod find_first_not_of()...892 // Skupina metod find_last_not_ofO...892 // Metody a’ funkce pro porovnání řetězců...893 // Modifikátory třídy string...894 // Připojení a přidání...894 // Další přiřazení...895 // Metody vkládání... 895 // Metody odstraňující znaky...896 // Metody pro nahrazování...896 // Další upravující metody: copyO a swapO...897 // Výstup a vstup...\\...897 // DODATEK C: // Metody a funkce knihovny sil...899 // Položky společné všem kontejnerům...899 // Další položky kontejnerů vector, list a deque...901 // Další položky kontejnerů set a map...903 // Funkce knihovny STL...905 // Nemodifikující sekvenční operace...905
// Změnové sekvenční operace...909 // Třídicí a relační operace...915 // Třídění...917 // Binární hledání...918 // Slučování...919 // Množinové operace... 920 // Operace pracující s haldou...922 // Funkce Minimum a Maximum...923 // Změny pořadí...924 // Numerické operace...-...925 // DODATEK H: // Vybraná literatura...927 // DODATEK I: // Konverze na ANSl/lSO standard C++...929 // Direktivy preprocesoru...929 // Definujte konstanty pomocí modifikátom const místo direktivy »define..929 // Definujte kráté funkce pomocí klíčového slova inline místo direktivy »define.931 // Používání funkčních prototypů...932 // Přetypování...932 // Seznamte se s vlastnostmi C++... ...933 // Používejte nové uspořádání hlavičkových souborů...933 // Používejte prostory jmen...933 // Používejte šablonu autoptr...934 // Používejte třídu string...935 // Používejte knihovnu STL...935 // DODATEK J: // Odpovědi na opakovací otázky // Kapitola 2... // Kapitola 3... // Kapitola 4... // Kapitola 5... // Kapitola 6... // Kapitola 7... // Kapitola 8... // Kapitola 9... // Kapitola 10... // Kapitola 11... // Kapitola 12... // Kapitola 13... // Kapitola 14... // Kapitola 15... // Kapitola 16... // 937 // ...937 // ...937 // ...938 // ...939 // ...940 // ...941 // ...943 // ...945 // .948 // .950 // .951 // .952 // .953 // 955 // REJSTRIK // 957

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC