Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 1998
xxxi, 834 s.

objednat
ISBN 80-7226-124-X (váz.)
DTP & grafika
Obsahuje slovníček pojmů a rejstřík
CorelDRAW! (software) - příručky
000059925
Předmluva xxiii // Je tato kniha určena vám? xxiii // Jak knihu používat xxiv // O této knize XXV // Poděkování xxvii // Úvod xxix // Dynamický Draw XX ix // Kdo používá Draw? xxix // Co je v Draw nového? XXX // ČÁST I // Matice, šrouby a připínáčky 1 // Kapitola 1: Po vybalení 3 // Začínáme s Draw // Spouštění Draw 8 4 // Vytvoření nového obrázku 6 // Otevření existujícího obrázku 7 // Ukládání souborů v Draw 9 // Zkoumáme kreslicí okno 10Pracovní stůl 10 // Zkoumáme řádkové menu 10 // Titulkový pruh 12 // Stavový řádek 12 // Přetáčecí pruhy 13 // Panel vlastností 13 // Použití panelu nástrojů 15 // Zkoumáme paletu nástrojových ikon 16 // Pevná paleta 16 // Navigátor 17 // Ukončení programu Draw 8 17 // Použití ovládacích prvků v programu Draw 17 // Práce se rozbalovacími nabídkami 18 // Pochopení ukotvitelných panelů 21 // Pochopení dialogů 23 // Přístup k plovoucím nabídkám 24 // Získávání nápovědy 25 // Témata nápovědy 25 // Co to je? 27 // CorelTUTOR 27 // Rady 28 // Technická podpora 29 // www.corel.com 29 // Získávání informací o systému 29 // Plánování předem 30 // Raději plánovat než se dřít 30 // Výpadky proudu a další zásahy zákona schválnosti 31 // Shrnutí 31 // Kapitola 2: Začínáme se základními nástroji Draw 33 // Výběr objektů 33 // Používání geometrických kreslicích nástrojů 36 // Práce s nástrojem Elipsa 36 // Nastavení vlastností elipsy 37 // Práce s nástrojem Obdélník 39 // Nastavení vlastností obdélníka 39 // Vytváření mnohoúhelníků 41 // Nastavení vlastností mnohoúhelníku 41 // Vytváření trojúhelníků a hvězd 43 // Kreslení spirál 44 // Použití nástroje Milimetrový papír 46 // Nastavení vlastností milimetrového papíru 47Vytváření čar, tvarů a křivek 48 //
Použití nástroje Ruční režim 49 // Kreslení rovných čar 49 // Kreslení křivek od ruky 51 // Používání nástroje Bézierův režim 53 // Používání nástroje Ruční pero 57 // Použití nástrojů Lupa a Posuv 60 // Výběr stupně zvětšení 61 // Nastavení vlastností lupy 62 // Použití Správce zobrazení 65 // Přidávání základní výplně k objektům 66 // Interaktivní používání výplně 67 // Nastavení výchozí výplně 71 // Shrnutí 72 // Kapitola 3: Tvarování objektů a manipulace s nimi 73 // Transformace a uspořádání objektů 74 // Umísťování objektů 75 // Přesný posun objektů 75 // Zobrazení objektů při přesunování 77 // Používání posunu a násobného posunu 79 // Interaktivní otáčení a zkosení objektů 80 // Zrcadlení objektů 89 // Změna měřítka objektů 90 // Přesná změna rozměrů a přesné protahování objektů 92 // Používání zarovnání a rozmístění 93 // Úprava objektů 97 // Používání příkazů Zpět, Znovu, Opakovat a Vyjmout 98 // Práce s příkazy Duplikovat a Klonovat 101 // Práce s příkazy Vyjmout, Kopírovat a Vložit 105 // Úprava geometrických objektů 107 // Kreslení oblouků a výsečí 107 // Zaoblení rohů obdélníka 108 // Převádění elips a obdélníků na křivky 109 // Úprava mnohoúhelníků a hvězd 109 // Úpravy objektů 113 // Pochopení složení obrázku 113 // Výběr uzlů a segmentů 115 // Posunování uzlů, segmentů a ovládacích bodů 117 // Přidávání a odstraňování uzlů a segmentů 120 // Používání panelu vlastností a rozbalovací nabídky Úpravy uzlů 121 // Spojování uzlů 122Snížení počtu uzlů 122 // Přerušení osnovy 124 // Změna vlastností uzlu 127 // Změna vlastností čárového segmentu 127 // Používání pružného režimu 129 // Zarovnání uzlů a ovládacích bodů 130 //
Vyjmutí podosnovy 133 // Transformace částí křivkového objektu 134 // Uspořádání objektů 136 // Zamknutí objektů 136 // Použití příkazů Seskupit a Zrušit skupinu 136 // Pochopení podřízených objektů 139 // Shrnutí 140 // Kapitola 4: Vkládání textu do dokumentu 141 // Volba typu textu 142 // Používání řetězcového textu 143 // Úprava řetězcového textu 145 // Převedení textu na křivky 145 // Používání odstavcového textu 146 // Procházení vícestránkovými dokumenty 146 // Interaktivní vkládám odstavcového textu 146 // Formátování odstavcového textu 148 // Propojení rámečků odstavcového textu 160 // Nastavení možností rámečku 162 // Nastavení vlastností textu 162 // Výběr písem 163 // Velikost // 164 // Mezery 165 // Používání efektů tučného písma a kurzívy 168 // Používání efektů podtržení, přeškrtnutí a nakreslení čáry nad textem // 168 // Horní a dolní index 170 // Formátování základního textu 171 // Zvolení výchozích vlastností formátování 171 // Nastavení jednotek textu 172 // Změna velikosti písmen 172 // Zarovnání textu 173 // Převádění textu 175 // Úpravy textových příkazů 177Úpravy odstavcového textu 179 // Práce s interaktivními úpravami textu 181 // Výběr jednotlivých znaků 184 // Používání příkazů Najít a nahradit 184 // Import textu 186 // Používání stylů textu 190 // Používání stylu textu 190 // Vytvoření stylu textu 193 // Úprava stylu 194 // Zobrazení statistických informací o textu 194 // Používání jazykových nástrojů 195 // Kontrola pravopisu 195 // Tezaurus 197 // Kontrola gramatiky 198 // Automatické opravy 199 // Transformace odstavcového textu 200 // Úprava velikosti odstavcového rámečku 200 // Posun rámečku odstavcového textu 201 // Pochopení základů aplikace Bitstream Font Navigator 201 //
Vytváření skupin písem 203 // Instalace písem 204 // Shrnutí 205 // ČÁST II // Při práci 207 // Kapitola 5: Úprava objektů v Draw 209 // Používání panelu nástrojů Transformovat 209 // Práce s nástroji Volná transformace 211 // Používání nástroje Volné otočení 212 // Použití nástroje Volné úhlové překlápění 212 // Používání nástroje Volné měřítko 213 // Používání nástroje Volné zkosení 214 // Pochopení nástrojů Guma a Nůž 214 // Vymazání části objektu 215 // Používání nástroje Nůž 216Používání příkazů Průnik, Sloučit a Oříznout 218 // Pochopení pojmů cílový objekt a ostatní objekty 218 // Použití příkazu Průnik 219 // Použití příkazu Sloučit 220 // Použití příkazu Oříznout 222 // Práce s 3D objekty 223 // Nastavení kamery 226 // Manipulace s 3D objekty 227 // Přidávání osvětlení k objektům 229 // Shrnutí 232 // Kapitola 6: Správa souborů 233 // Možnosti při ukládání souborů 233 // Upřesnění nastavení pro ukládání 236 // Práce s archivy 238 // Zálohování 240 // Přidávání poznámek a klíčových slov do souboru 243 // Nastavení velikosti skic 244 // Získávání informací o dokumentu 244 // Práce s údaji o objektech 244 // Vytvoření datových polí 246 // Vytvoření vlastního formátu 248 // Vytvoření databáze objektů 252 // Shrnutí 254 // Kapitola 7: Správa objektů a vrstev 255 // Práce se Správcem objektů 256 // Nastavení vlastností Správce objektů 257 // Manipulace s objekty a skupinami 258 // Správa vrstev a stránek 260 // Pojmenování a změna názvu vrstvy 261 // Vytvoření nové vrstvy 262 // Změna pořadí vrstev 263 // Kopírování a přesun objektů mezi vrstvami 264 // Přidávání nových objektů do vrstev 265 // Seřazení objektů ve vrstvě 266 // Odstranění vrstvy 267 //
Nastavení vlastností vrstvy 268 // Zobrazování a skrývání vrstev 269Zapínání a vypínání tisku 269 // Zamykání a odemykání vrstev 269 // Vytváření předlohových vrstev 269 // Použití vrstev mřížky a vodicích linek 270 // Umísťování objektů do vrstvy vodicích linek 271 // Práce s více vrstvami 272 // Přesuny mezi vrstvami 273 // Přesuny a kopírování pomocí místní nabídky 275 // Použití stylů grafiky a textu 275 // Pochopení stylů a šablon 276 // Styly grafiky 284 // Úprava stylu 285 // Používání stylů barev 288 // Vytváření stylů barev 289 // Vytváření šablon 295 // Shrnutí 296 // Kapitola 8: Nastavení programu 297 // Nastavení vlastností stránky 298 // Volba rozměrů stránky 298 // Zvolení orientace 303 // Zvolení stylu uspořádání 304 // Volba pozadí 305 // Přidání rámečku stránky 308 // Skrytí a zobrazení obrysu stránky 309 // Správa vícestránkových dokumentů 309 // Přesun ze stránky na stránku 309 // Přejmenování stránek dokumentu 311 // Přidání a odstranění stránek 312 // Zobrazení protějších stránek 314 // Nastavení měrných jednotek 314 // Práce s pravítky 315 // Celkové rozměry 318 // Nastavení parametrů mřížky 319 // Používání vodicích linek 320 // Volba zobrazení 323 // Vytváření efektivního uspořádání v Draw 324 // Shrnutí 325 // Část III Vstupy a výstupy 327 // Kapitola 9: Import a export prvků 329 // Import obrázků a textu 329 // Pochopení formátů souborů 331 // Vkládání klipartů do dokumentu 337 // Volba formátu souboru 338 // Převzorkování obrázků při importu 344 // Oříznutí rastru při importu 345 // Export obrázků 346 // Pochopení OLE 351 // Servery a klienti 351 // Jak to funguje? 351 // Vkládání objektů 351 // Používání funkce Vložit jinak 352 // Úpravy objektů OLE 353 //
Rady a tipy pro skenování 355 // Bezpečné skenování 356 // Skenování vzoru 358 // Úskalí při skenování 360 // Shrnutí 36I // Kapitola 10: Práce s rastry 363 // Začínáme pracovat s rastry 363 // Změna zobrazení 364 // Převedení vektorových objektů na rastry 364 // Oříznutí a změna rozměrů rastrů 366 // Oříznutí rastrů v kreslicím okně 366 // Změna rozměrů rastru v kreslicím okně 368 // Otočení a zkosení rastru 368 // Úprava barev rastru 370 // Používání rozbalovací nabídky Maska barev rastru 370 // Vybarvování černobílých rastrů 373 // Použití postscriptových polotónů pro rastry 375 // Trasování rastrů 376Převzorkování obrázků 378 // Zachování poměru stran 379 // Protažení a stlačení versus vyhlazení roztřepení 380 // Převádění rastrů 380 // Černobílý (1 bit) 382 // Stupně šedé (8 bitů) 383 // Paleta (8 bitů) 383 // Barva RGB (24 bitů) 385 // Barva Lab (24 bitů) 386 // Barva CMYK (32 bitů) 386 // Práce s rastrovými efekty 386 // Přidávání 2D efektů 387 // Přidávání 3D efektů 393 // Přidání efektů rozmazání 401 // Přidávání a odstraňování šumu 404 // Použití efektů ostrosti 408 // Použití uměleckých efektů 410 // Použití efektů barevné transformace 414 // Používání doplňkových prvků a přídavných modulů 417 // Shrnutí 418 // Kapitola 11: Používání technických prvků 421 // Vkládání kótovacích čar 422 // Pochopení dynamického propojení 423 // Vytváření vodorovných kótovacích čar 425 // Vytváření svislých kótovacích čar 425 // Vytváření šikmých kótovacích čar 427 // Vytváření úhlových kótovacích čar 428 // Úpravy propojených objektů 429 // Úpravy textu kót 430 // Používám automatického kótování 432 // Používání celkových rozměrů 432 //
Vkládání spojovacích čar 433 // Vkládání odkazových čar 436 // Shrnutí 437 // Kapitola 12: Úspěšný tisk a výstup 439 // Základy tisku 439 // Tisk souboru 441 // Zobrazení náhledu dokumentu 443Nátisk obrázku 450 // Plánování výstupu 450 // Volba kvality tisku 451 // Práce s výstupním rozlišením 453 // Příprava pro tisk 453 // Nastavení vlastností tisku 455 // Tisk dlaždicových obrázků 456 // Umístění více stránek na tisknuté stránce 457 // Tisk stylů rozvržení 459 // Tisk ve stupních šedi 460 // Tisk rastrů v dávkách 461 // Nastavení postscriptových možností tisku 462 // Optimalizace přechodových výplní 462 // Převedení rastru na stupně šedi 464 // Tisk barevných rastrů jako RGB 465 // Načítání písma Type 1 465 // Používání správy barev 466 // Spolupráce s grafickým studiem 467 // Vytváření barevných separací 470 // Použití možností barev 471 // Použití rozšíření obrysu 472 // Použití přetisku u různých aplikací 474 // Rozšíření jednotlivých objektů a separací 474 // Nastavení Inverze a Zrcadla 476 // Používání tiskových značek 476 // Volba polotónového rastrování 478 // Odstraňování problémů s tiskem 479 // Soubor se vůbec nevytiskne 479 // Soubor se nevytiskne správně 480 // Běžné postscriptové chyby 482 // Shrnutí 484Část IV // A tak dále // 485 // Kapitola 13: Vytváření výtvarného textu 487 // Použití příkazu Přizpůsobit text osnově 488 // Přizpůsobení řetězcového textu osnově 488 // Přizpůsobení odstavcového textu osnově 490 // Úpravy skupiny Přizpůsobit text osnově 493 // Vytváření 3D textu 499 // Práce se zobrazovacím polem 499 // Manipulace s 3D textem 500 // Nastavení kamery 501 // Přidávání efektů osvětlení k 3D textu 502 // Vykreslení 3D objektu 504 //
Vkládání grafických prvků do textu 506 // Vytváření univerzitního stylu textu 507 // Přidávání stínů a světla 509 // Použití textu jako masky 512 // Roztočení textu 515 // Tvarování textu pomocí obálek 517 // Ovládání prostoru pro text 517 // Zdeformování textu pomocí obálky 519 // Použití textu jako výplně 522 // Zalomení textu kolem grafického objektu 524 // Vkládání symbolů do kresby 526 // Používání rozbalovací nabídky Symboly 526 // Použití symbolů jako dlaždic 528 // Vytvoření nových symbolů 529 // Shrnutí 531 // Kapitola 14: Úpravy pomod výplní a modelů 533 // Volba výplně 533 // Použití spojitých výplní 534 // Používání dialogu Spojitá výplň 535 // Uložení palety 545 // Použití rozbalovací nabídky Barva 545Používání dialogu Přechodová výplň 546 // Volba typu výplně 546 // Nastavení barev 547 // Úprava výplně 548 // Vytváření vlastních přechodových výplní 548 // Používání speciálních výplní 550 // Používání vzorových výplní 550 // Vytváření vzorových výplní 553 // Používání texturových výplní 555 // Používání CorelTEXTURE 56l // Používání Průvodce texturou 562 // Začínáme od základů 567 // Používání rozbalovací nabídky Speciální výplň 573 // Používání nástroje Interaktivní výplň 574 // Vytváření zvláštních efektů pomocí výplně 579 // Použití dialogu Obrysové pero 580 // Volba šířky a stylu čáry 580 // Volba rohů a zakončení čáry 581 // Volba inkoustu 582 // Umístění obrysu za výplň 583 // Použití funkce Měřítko podle obrázku 583 // Použití rozbalovací nabídky Pero 584 // Shrnutí 585 // Kapitola 15: Co vše je možné se zvláštními efekty 587 // Přidávání perspektivy do objektů 587 // Použití efektu přechodu 589 //
Otočení mezilehlých přechodových objektů 592 // Mapování přechodu podle osnovy 594 // Nastavení vlastností přechodu 596 // Úpravy přechodových skupin 602 // Používání efektu kontury 609 // Práce s efektem obálky 612 // Volba a použití obálky 612 // Práce s mapovacím režimem 6l4 // Použití předvolených obálek 6l4 // Přidávání vysunutí 617 // Vytvoření základního vysunutí 617 // Kopírování a sdílení úběžníku 620 // Použití výplní pro vysunutí 621Přidávání osvětlení 623 // Přidávání zešikmení 625 // Kopírování a klonování vysunutí 626 // Otáčení vysunutí 627 // Úprava kontrolního objektu 628 // Rozdělení a zrušení vysunutí 628 // Vytváření efektu čočky 629 // Volba a použití čočky 629 // Volba možností čočky 631 // Kopírování efektů čočky 633 // Práce s oříznutím PowerClip 634 // Vytvoření oříznutí PowerClip 635 // Kopírování oříznutí PowerClip 638 // Přidávání stínů 639 // Použití nástroje Interaktivní deformace 641 // Použití deformace Tlak a tah 642 // Použití deformace Kostrbatost 642 // Použití deformace Zkrut 643 // Shrnutí 644 // ČÁST V Draw na objednávku 645 // Kapitola 16: Pochopení digitálních barev 647 // Základní charakteristiky palety barev 648 // Přesun a změna velikosti palety barev 648 // Přesun a odstranění barev z palety barev 650 // Zobrazení palety barev na obrazovce 650 // Volba palety 651 // Práce s barevnými modely a paletami barev 653 // Výběr barev 654 // Vytváření vlastních barev 654 // Úpravy stávajících palet 658 // Používání správy barev 658 // Použití nástrojů Úpravy barev 661 // Úpravy jasu, kontrastu a intenzity 662Úpravy rovnováhy barev 663 // Úpravy nastavení gama 664 // Úpravy odstínu, nasycení a světlosti 665 // Inverze barev 666 //
Posterizace vybraných objektů 666 // Shrnutí 667 // Kapitola 17: Úpravy programu Draw 669 // Konfigurace základních funkcí 669 // Volba možností zobrazení 670 // Volba možností pro ukládání 671 // Nastavení ukládání konfigurace 672 // Úpravy zkratek 674 // Přiřazení klávesových zkratek 674 // Úpravy panelu nástrojů 676 // Přesunování a změna rozměrů panelu nástrojů 676 // Vytvoření vlastního panelu nástrojů 677 // Přesun a přemístění tlačítek 680 // Úpravy tlačítek panelu nástrojů 680 // Úpravy nabídek 682 // Změna uspořádání nabídek a příkazů 682 // Změna zkratek pro nabídky 683 // Přidávání a odstraňování příkazů 684 // Přidávání, odstraňování a přejmenování nabídek 684 // Úpravy rozbalovacích nabídek 687 // Vytváření skupiny rozbalovacích nabídek 687 // Přejmenování skupiny rozbalovacích nabídek 689 // Odstranění a vymazání rozbalovacích nabídek 69O // Změna spouštěcí konfigurace rozbalovací nabídky 690 // Úpravy filtrů 69I // Definování přidružení 693 // Vytváření skriptů v programu Draw 694 // Používání a vytváření předvoleb 694 // Shrnutí 696 // Kapitola 18: Používání programu Draw v kanceláři 697 // Vytváření faktury 698 // Používání rámečku stránky v uspořádání 699 // Vytvoření záhlaví 702 // Efektivní formátování odstavcového textu 703Návrh firemního informačního bulletinu 706 // Vytvoření záhlaví 706 // Přidávání efektů do textu záhlaví 709 // Import grafického prvku pro záhlaví 711 // Vkládání základního textu 711 // Vkládání grafických prvků do základní části informačního bulletinu 713 // Vytvoření brožury 714 // Vytvoření předlohového pozadí 714 // Vkládání textu nadpisu a grafických prvků 722 // Vkládání základního textu 725 // Shrnutí 728 //
ČÁST VI // Používání programu Draw na Webu 729 // Kapitola 19: Publikování na Webu 731 // Vytváření stránek pro World Wide Web 731 // Naučme se nový jazyk 732 // Vytváření úspěšného návrhu webové stránky 734 // Definování aktivních bodů 738 // Nastavení vzhledu internetové stránky 739 // Vytváření textu HTML 743 // Převedení odstavcového textu na text HTML 745 // Formátování textu HTML 746 // Práce s internetovými objekty 746 // Odstraňování chyb s předstihem 747 // Pochopení záložek 748 // Publikování webového dokumentu 750 // Řešení konfliktů HTML 752 // Vyhledávání konfliktů 752 // Odstraňování konfliktů 752 // Nastavení vlastností Analýzy konfliktů HTML 753 // Export objektů pro Web 755 // Používání FTP serverů v Obrázkovém albu 759 // Shrnutí 76lKapitola 20: Úpravy webové stránky 763 // Vytvoření indexové stránky LACC 764 // Vkládání stránek do dokumentu 767 // Příprava dokumentu pro Web 771 // Dokončovací práce 774 // Publikování webového dokumentu LACC 776 // Shrnutí 777 // Příloha A: Konfigurace počítače pro program Draw 779 // Pochopení grafiky a paměti 780 // Volba systému 781 // Instalace programu Draw 8 783 // Co potřebujete a co máte? 784 // Postup instalace 785 // Příloha B: Co je na CD-ROM? 793 // Vzorky zpracovaných grafických předloh 793 // Astound Dynamite 793 // Corel WebMaster Suite Trial Version 794 // Ulead Cool 3D Demo 795 // Ulead WebRazor 795 // WinZip 6.3 795 // Příloha C: Zdroje 797 // Příloha D: Zkratky 799 // Hlavní zkratky 799 // Zkratky pro úpravy textu 806 // Slovníček 809 // Rejstřík 823

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC