Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:30x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2008
88 s. : faksim., formuláře ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2763-9 (brož.)
ISBN 978-80-247-6506-8 (online ; pdf)
Sestra
Obsahuje odkazy na související právní předpisy
Popsáno podle tištěné verze
000060068
Právní předpisy upravující zdravotnickou dokumentaci -- Zdravotnická dokumentace -- Zásady vedení dokumentace -- Pravdivost záznamů -- Nečitelnost záznamů -- Správná čeština v záznamech -- Věcnost záznamů -- Srozumitelnost záznamů -- Doplňování dokumentace -- Autorizace záznamů -- Správná medicínská terminologie -- Nepoužívat slangové výrazy -- Nepoužívat vulgarizmy -- Dokumentace v češtině -- Nepoužívat záznamy o subjektivních pocitech sestry -- Fotodokumentace -- Kontrola dokumentace -- Odpovědnost za dokumentaci -- Sankce za chyby v dokumentaci -- Záznam v ošetřovatelské dokumentaci -- Pacient a ošetřovatelská dokumentace -- Nahlížení do dokumentace -- Dokumentace při přijetí pacienta -- Dokumentace při úmrtí pacienta -- Dokumentace nežádoucí příhody -- Záznam o porušování domácího řádu a léčebného postupu Záznam poškození -- Hematom po odběru krve -- Dekubitus -- Bércový vřed --
Supurace operační rány -- Titul v dokumentaci -- Razítka při poskytování ošetřovatelské péče -- Kulaté razítko se státním znakem -- Kulaté razítko bez státního znaku -- Záhlavní razítka -- Provozní razítka -- Jmenovky -- Razítka konstatující aplikaci návykových látek -- Povinná mlčenlivost a dokumentace , -- Provozní dokumentace -- Kniha vzkazů -- Kniha „Evidence návykových látek" -- Poučení pacientů o úschově cenností -- Dokumentace týkající se doprovodu pacienta -- Tištěná doporučení -- Poučení doprovodu u porodu -- Doklad o převzetí svršků pacienta -- Záznam o pozůstalosti -- Souhlas s ošetřovatelským výkonem -- Nesouhlas s ošetřovatelským výkonem -- Tvorba formulářů ošetřovatelské péče -- Ošetřovatelská anamnéza -- Dotaz na tetováž -- Propouštěcí a překladová zpráva -- Záznam o nežádoucí příhodě -- Záznam o detekci alkoholu -- KAUZA č. 1 Záznam exitu -- KAUZA č. 2 Porušení lékařského tajemství -- KAUZA č. 3 Nedbalost zdravotnického pracovníka

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC