Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.6) Půjčeno:26x 
BK
Příručka
1. vyd.
Brno : Knihař, 2002
223 s.

objednat
ISBN 80-86292-05-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 170-171, rejstřík
Práce diplomové - vypracování - příručky
000060126
Předmluva // Úvod 11 // 1 Téma diplomové práce 15 // I. I Předpoklady pro práci s tématy 15 // I. I. I Jazyková průprava 15 // 1. 1.2 Volba specializovaných seminářů 16 // 1.1.3 Pracovní metody používané v teologii 16 // 1.2 Výběr tématu diplomové práce 18 // 1.2.1 Předmět výzkumu a objekt výzkumu 19 // 1.2.2 Požadavek vědeckosti 19 // 1.2.3 Tematický bibiografický průzkum 20 // 1.2.3.1 Zdroje bibliografických informací 20 // 1.2.3.2 Bibliografická rešerše 22 // 1.2.3.3 Klasifikace titulů v soupisu předběžné bibliografie 23 // 1.2.4 Zásady pro výběr tématu 25 // 1.2.5 Zadání diplomové práce 28 // 2 Příprava podkladů pro diplomovou práci 29 // 2.1 Nástroje pro přípravu podkladů 29 // 2.1.1 Harmonogram prací 29 // 2.1.2 Bibliografické citace 31 // 2.1.2.1 Specifikace prvků bibliografické citace 32 // 2.1.2.2 Upřesňující pravidla pro zápis jmen autorů 40 // 2.1.2.3 Struktura zápisu bibliografické citace 45 // 2.1.2.4 Soupis bibliografických citací 53 // 2.1.3 Nástroje pro excerpci 54 // 2.1.4 Výzkumné nástroje 55 // 2.1.5 Kartotéka 58 // 2.1.6 Odborný překlad 60 // 2.1.7 Konzultace 61 // 2.2 Metodika přípravy podkladů 62 // 2.2.1 Heuristický aspekt přípravy podkladů 63 // 2.2.1.1 Faktografický průzkum 64 // 2.2.1.2 Excerpce pramenů a literatury 64 // 2.2.2 Analytický aspekt přípravy podkladů 66 // 2.2.2.1 Třídění shromážděného materiálu 66 // 2.2.2.2 Terminologická analýza 66 // 2.2.2.3 Faktografická analýza 68 // 2.2.2.4 Sumarizace výsledků analýzy 69 // 2.2.3 Syntetický aspekt přípravy podkladů 70 // 2.2.3.1 Interpretace údajů 70 // 2.2.3.2 Precizace ideového záměru 72 // 2.2.3.3 Volba metody řešení 73 // 2.2.3.4 Sestavení osnovy diplomové práce 74 // 2.2.3.5 Finální úpravy průvodního materiálu 75 //
3 Zpracování diplomové práce 76 // 3.1 Sepsání textu diplomové práce 76 // 3.1.1 Vymezení prezentačního rámce 77 // 3.1.1.1 Útvary odborného stylu 77 // 3.1.1.2 Slohové postupy odborného stylu 79 // 3.1.1.3 Volba způsobu prezentace 80 // 3.1.1.4 Stanovení názvu práce a názvů kapitol 81 // 3.1.2 Vypracování konceptu statě 82 // 3.1.3 Vytvoření úvodu a závěru 86 // 3.2 Úpravy textu diplomové práce 87 // 3.2.1 Strukturální a věcné úpravy textu 87 // 3.2.1.1 Zásady pro kontrolu rozčlenění textu 87 // 3.2.1.2 Kritéria pro věcnou správnost textu 89 // 3.2.2 Jazykové úpravy textu 89 // 3.2.2.1 Jazykové prostředky a jejich uplatnění 90 // 3.2.2.2 Stavba vět 96 // 3.2.2.3 Zkracování slov a výrazů 103 // 3.2.2.4 Znaménka 106 // 6 // 3.3 Vyhotovení prvopisu diplomové práce 113 // 3.3.1 Nadpisy 113 // 3.3.1.1 Značení hierarchie titulků 113 // 3.3.1.2 Úprava nadpisů 116 // 3.3.2 Výčty 116 // 3.3.3 Křížové odkazy 117 // 3.3.4 Bibliografické odkazy 118 // 3.3.4.1 Metody zápisu bibliografických odkazů 118 // 3.3.4.2 Odkazy v průběžných poznámkách к textu 121 // 3.3.4.3 Pravidla zápisu lokace v odkazech 124 // 3.3.5 Nebibliografické citace 127 // 3.3.5.1 Citát 127 // 3.3.5.2 Parafráze 131 // 3.3.5.3 Zásady pro citování 131 // 3.3.6 Průběžné poznámky 132 // 4 Konečná podoba diplomové práce 135 // 4.1 Úprava čistopisu diplomové práce 135 // 4.1.1 Formální úprava práce 135 // 4.1.2 Zásady při psaní práce na psacím stroji 136 // 4.1.2.1 Všeobecné zásady při psaní strojem 136 // 4.1.2.2 Úprava stránky psané strojem 136 // 4.1.2.3 Nahrazování znaků 137 // 4.1.3 Zásady při psaní práce na počítači 137 // 4.1.3.1 Všeobecné zásady při psaní na počítači 137 // 4.1.3.2 Úprava stránky psané na počítači 140 // 4.1.3.3 Postup při nastavení parametrů textového editoru 141 //
4.2 Kompletace diplomové práce 144 // 4.2.1 Řazení stránek diplomové práce 144 // 4.2.2 Seznamy 145 // 4.2.3 Další náležitosti diplomové práce 148 // 4.3 Profesionální vzhled diplomové práce 152 // 4.3.1 Grafické úpravy textu diplomové práce 152 // 4.3.2 Prostředky vizualizace v diplomové práci 155 // 7 // 4.4 Závěrečné korektury 160 // 4.4.1 Korekturní znaménka pro sazbu 160 // 4.4.2 Korektura počítačové sazby 161 // 4.5 Svázání a odevzdání diplomové práce 162 // Dodatky 163 // Posudky na diplomovou práci 163 // Nejčastější nedostatky diplomových prací 164 // Obhajoba diplomové práce 166 // Anotace 168 // Resumé 169 // Bibliografie 170 // Seznamy 172 // Přílohy 175 // Rejstřík 214

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC